Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci Tadeusza Belcarskiego!

Janusz Marcinkowski

Pamięci druha  Tadeusza Belcarskiego!

                         [*1958 †2024]

2024 2 16 Belcarski TAd

20 lutego br. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dębowej Łąki współczując Rodzinie Tadeusza Belcarskiego uczestniczyli w pogrzebie Druha Tadeusza zmarłego w dniu 16 lutego 2024 roku. Pożegnano jednego z bardziej aktywnych strażaków, którego działania zapisane są w naszej pamięci i na kartkach naszych strażackich kronik.

Tadeusz Belcarski przez kilka dziesiątków lat swojej służby uczestniczył w wielu strażackich wydarzeniach. Widzieliśmy Go na szkoleniach i ćwiczeniach przygotowujących strażaków do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym mieszkańcom Dębowej Łąki i najbliższej okolicy. Był członkiem Jednostki Operacyjno –Technicznej biorąc udział w akcjach ratowniczych i w gaszeniu pożarów. Uczestniczył w zawodach sportowo-pożarniczych, a także w powiatowych zawodach Old-Boys. Jeśli było trzeba reprezentował gminę Dębową Łąkę w powiatowym turnieju strzeleckim.

Za swoją wzorową służbę został odznaczony Brązowy, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Rodzinie Druha Tadeusza Belcarskiego składamy nasze strażackie wyrazy współczucia!

 

                                           Cześć Jego Pamięci!

                                          ------------------------------------

                                   Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

                                       Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                     w Dębowej Łące

Kategoria: /