Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Sprawozdanie za 2023 - plan działań na 2024 - ZOP ZOSP RP.

Janusz Marcinkowski

               Przedstawiamy naszym czytelnikom sprawozdanie za miniony rok i projekt działań w roku bieżącym - pod wzięcie pod uwagę przy projektowniu własnych zamierzeń.                               

                                                     Sprawozdanie

 

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  z działalności OSP powiatu wąbrzeskiego za 2023 rok.

             --------------------------------------------------------------------------

 

Noworoczne spotkania.

          W miesiącu grudniu poprzedniego roku odbywaliśmy spotkania opłatkowe, przywracając ich tradycję sprzed okresu pandemii. Np. strażacy z gminy Płużnica zebrali się tym razem na sali świetlicy w Błędowie w dniu 7 stycznia 2023 roku, na zaproszenie Marcina Skonieczki wójta gminy i Edwarda Kruka gminnego prezesa OSP, oraz gospodarzy spotkania - strażaków z tej wsi. Było to pierwsze tego typu spotkanie po dwuletniej przerwie spowodowane pandemią. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele wszystkich 11 OSP gminy Płużnica oraz szczególnie ciepło witani strażaccy seniorzy. Zaszczycili nas również szefowie strażackiego województwa;  Jarosław Herbowski prezes Wojewódzkiego Oddziału Związku OSP RP i st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP oraz st. kpt. Robert Stasiak komendant powiatowy PSP.

Zebrania sprawozdawcze OSP.

          W naszych 37 OSP powiatu wąbrzeskiego zebrania odbyły się w pierwszym kwartale. Udział w nich biorą strażacy, członkowie wspierający, młodzież strażacka oraz zaproszeni goście. Wśród tych ostatnich są między innymi szefowie organizacji wiejskich – szczególnie kobiecych, sołtysi wsi. Zapraszamy również naszych partnerów społecznych; władze gmin, instytucji oraz nasze władze strażackie – te ochotnicze i z Państwowej Straży Pożarnej, z którą nie tylko wspólnie prowadzimy akcje ratowniczo-gaśnicze, ale także organizujemy szkolenie strażaków, ćwiczenia w praktyce ich umiejętności, a także dbamy o właściwe wyposażenie naszych remiz. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy notatki z przebiegu tych zebrań – pod warunkiem, że otrzymamy materiały lub zostaniemy na nie zaproszeni.

Dron wąbrzeskich strażaków.

          Według informacji Jarosława Herbowskiego – pełniącego między innymi funkcję naczelnika tej OSP dron został zakupiony ze środków budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźna z projektu napisanego przez druha Bartosza Kwasa, pod tytułem: „Nowoczesne systemy wykrywania i kontrolowania pożarów”. Z grantu tego zakupiono ręczną kamerę termowizyjną i dorn. W OSP jest  4 przeszkolonych strażaków z uprawnieniami do obsługiwania tych urządzeń.

Wspomaganie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W niedalekiej gminie Bobrowo dla wspomagania WOŚP rozegrano został turniej strażackich drużyn piłki nożnej. Na wiadomość o turnieju zareagowali druhowie z Myśliwca i postanowili wziąć udział, czego efektem było zdobycia I miejsca wśród czterech grających zespołów. Druhom gratulujemy „wykopania” świetnego miejsca i zdobycia pięknego pucharu.

Młodzież i akcja „otwarte strażnice”.

          Dzięki pracy strażaków z OSP Myśliwiec w 2022 roku, dokładnie 17 czerwca OSP podjął uchwałę o powołaniu w Myśliwcu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Drużyną zajmują się  Magdalena i Sławomir Balawejder oraz Wojciech Barański prezes OSP.

Zebranie kierownictwa Komendy Powiatowej z prezesami OSP.

 „22 marca 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Kurkocinie odbyło się spotkanie st. bryg. Marka Rusonia - zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego (koordynatora ds. współpracy z OSP) z przedstawicielami zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu wąbrzeskiego. 

Podczas zebrania st. kpt. Robert Stasiak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przedstawił sprawozdanie podsumowujące działalność operacyjną za rok 2022. 

Turniej wiedzy pożarniczej gminy Płużnica.

Po dwu latach pandemii Corona 19”  zarząd gminny OSP gminy Płużnica zorganizował turniej wiedzy pożarniczej na sali wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej. Zorganizowaliśmy również turniej szczebla powiatowego OTWP w dniu w dniu 28 kwietnia 2023 r w Błędowie. 

W skład komisji turnieju weszli:

Przewodniczący: kpt. Dawid Krajnik

Członkowie: Janusz Marcinkowski, Edward Kruk, kpt. Karol Dzielski. Jan Dąbrowski. Mariola Łęgowska.

Zwycięzcą w grupie I był Mikołaj Makuch z Ostrowa. On też zdobył III miejsce na wojewódzkim Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, co zostało przez nas docenione.

Strażacy w Wielkanocnej służbie w gminie Płużnica.

Tradycyjnie strażacy gminy Płużnica podjęli się pełnić honorową służbę wielkanocną przy Pańskim Grobie w trzech parafiach gminy Płużnica; Błędowie, w Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy. Służbę tą pełnią w piątek i sobotę zazwyczaj strażacy wszystkich 11 OSP z terenu gminy. Utrwaliliśmy w fotografii pełnione warty we wszystkich trzech kościołach. Podobnie strażacy z wielu OSP służyli asystą podczas wielkanocnych obrzędów. Np. strażacy, wąbrzescy uczestniczyli w uroczystościach Wielkanocnych,  w „Święconce” w Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, a procesja rezurekcyjna na ulicach Wąbrzeźna; figurę Chrystusa Zmartwychwstałego niesiona była przez strażaków z Myśliwca; Sławomira Balwejdera, Wojciecha Barańskiego i z OSP Wąbrzeźno Mariusza Barczewskiego i Jarosława Herbowskiego.

Druhowie z  OSP Wielkie Radowiska całą jednostką pełnili zwyczajowo wartę przy grobie w Kościele . Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach

Majowe obchody strażaków.

Wiążą się one z tradycyjnie obchodzonym świętem 3 – majowym upamiętniającym tradycje „majowej konstytucji”, oraz strażackie świętowanie „Dnia Strażaka”. Np. w Wąbrzeźnie miejscowi strażacy stanęli na rynku zaświadczając o gotowości do działań dla Ojczyzny i dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Uczestniczono w mszach poświęconych „rocznicy Majowej Konstytucji” i święta strażaka. Otrzymaliśmy takie informacje między innymi od druhów z OSP: Wąbrzeźno, Myśliwiec, Wielkie Radowiska, Pływaczewa, Zielenia itd.

4 maja 2023 roku w intencji strażaków ochotników i zawodowych z PSP w katedrze bydgoskiej bp. Krzysztof Włodarczyk odprawił mszę św. w intencji strażackiej służby – za szczęśliwe powroty z akcji ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczyła strażacka młodzież, strażacy. Przedstawiciele wojska i służb mundurowych. W imieniu strażaków przed biskupem ks. Krzysztofem Włodarczykiem  stanęli Jarosław Herbowski prezes wojewódzki OSP i st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP wręczając ozdobny strażacki hełm.

Strażackie odznaczenia dla naszych Druhów.

17 maja 2023 roku na wojewódzkich obchodach „Dnia Strażaka nasi Druhowie otrzymali kolejne wyróżnienia za strażacką służbę. Na święcie w Toruniu, na starym mieście Jarosław Herbowski prezes wojewódzki i powiatowy OSP otrzymał po raz pierwszy w województwie Kujawsko-Pomorskim; „Krzyż św. Floriana”, a  st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP  „ Złoty Medal za Długoletnią Służbę”.

Z kolei 19 maja 2023 roku w Wąbrzeźnie odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie tej uroczystości zostały wręczone odznaczenia i inne wyróżnienia strażackie. Między innymi po raz pierwszy w naszym powiecie został odznaczony druh Edward Kruk prezes gminny OSP gminy Płużnica;  „Odznaka Świętego Floriana” za zasługi dla społeczności lokalnej.

Dnia 20 listopada w UW w Bydgoszczy z okazji Święta Niepodległości odznaczeni zostali. dh Janusz Kopczyński z OSP Wąbrzeźno Złotą Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Ppoż". Jacek Nawrocki  z  OSP  Ryńsk ; „Odznaką Świętego Floriana".

Strażackie pielgrzymki ‘2023’.

W bieżącym roku czas pielgrzymki przypadł na dzień 27 maja. W naszym powiecie do wyjazdu przygotowywały się dwa zespoły organizacyjne: wąbrzeski i nowowiejski.

W pielgrzymce nowowiejskiej (gminy Plużnica) brało udział ponad 40 osób z terenu gminy Płużnica. Głównym organizatorem był Edward Kruk – prezes zarządu gminnego OSP.

Pielgrzymka wąbrzeska wyjechała w dwa autokary wioząc łączeni 85 osób z terenu powiatu. Wśród  inicjatorów wyjazdu na pielgrzymkę był ks. Jacek Dudziński. Uczestnikiem był również proboszcz Wielkich Radowisk ks. Wiesław Michlewicz. Strażackie pielgrzymki na „Jasną Górę” odbywają się raz na 5 lat z wyjątkiem ostatnich lat co spowodowała epidemia. Ostatnie pielgrzymowanie odbyło się w 2015 roku.

                                  Zawody sportowo-pożarnicze.

                                 ---------------------------------------

Gminne zawody OSP w Zieleniu – gminy Ryńsk.

Zawody zorganizowano w  sobotę 13 maja 2023 roku na boisku szkolnym w Zieleniu. W zawodach wzięły udział wszystkie jednostki  OSP gminy Ryńsk, oraz jedna drużyna kobieca – pań z OSP Ryńsk. Dla przypomnienia OSP w gminie Ryńsk funkcjonują w 12 wsiach.

Gminne zawody OSP w Płużnicy.

Odbyły się w dniu 3 czerwca 2023 roku na stadionie gminnym w Płużnicy. W zawodach seniorów udział wzięło 7 drużyn z naszych 11 jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy. Ci druhowie, którzy nie brali udziału, z OSP Bielawy, Józefkowa, Kotnowa, Ostrowa prowadzą działalność kulturalno-społeczną i nie uczestniczą w zawodach.

Powiatowe zawody OSP ‘2023’.

XI powiatowe zawody zorganizowano zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w porozumieniu z Komendą PSP w Wąbrzeźnie w sobotę 17 czerwca 2023 roku na stadionie miejskim w Wąbrzeźnie zorganizowane zostały drużyn OSP. Sędzią głównym zawodów będzie bryg. Piotr Rogowski – dowódca JRG w Wąbrzeźnie.

Do zawodów stanęły drużyny z tych OSP, które wygrały zawody gminne. Na starcie zgłosiło się 10 zespołów z terenu naszego powiatu, reprezentując wszystkic gminy.

Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze w Wąbrzeźnie.

Zawody zostały zorganizowane na skutek decyzji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Toruniu. Zawody postanowiono odbyć w Wąbrzeźnie na stadionie miejskim im. Jana Wesołowskiego w dniu 24 czerwca 2023 roku.

Zawody przeprowadzono zgodnie z regulaminem; drużyny miały do pokonania sztafety (bieg z przeszkodami) oraz ćwiczenia bojowe z rozwinięciem linii, podania wody, przewróceniem pachołków. W zawodach brało udział 16 drużyn kobiet i 22 drużyny męszczyzn.

                        ----------------------------------

Zmiany w zarządzie gminnym OSP.

          18 maja 2023 roku w Łobdowie zebrał się Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP gminy Dębowa Łąka, na którym przedmiotem posiedzenia było omówienie działań strażaków gminy Dębowa Łąka w minionych miesiącach 2023 roku, oraz przyjęcie zadań na przyszły czas.

Jednym z głównych prac w trakcie posiedzenia było uzupełnienie składu zarządu gminnego OSP Dębowej Łąki. W 2022 roku zmarł długoletni prezes Zarządu druh Stanisław Macikowski, przekazując na ostatnim zjeździe strażackim (2021 rok) funkcję prezesa Danucie Nowackiej, która ze względów rodzinnych w ostatnim czasie złożyła rezygnację z pełnienia wszystkich swych funkcji: szefowej OSP, prezes gminnej i automatycznie z członkostwa w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

          Nowy skład prezydium zarządu gminnego OSP w Dębowej Łące jest następujący: Kamil Gorząch - prezes, Paweł Polak – wice prezes, Agnieszka Galczewska – sekretarz. Druh Kamil Gorząch został oddelegowany do pracy w zarządzie powiatowym OSP i jego Prezydium.

Zbiórka „elektrośmieci”.

Strażacy z OSP mogą podjąć się; w ramach projektu „OSP na straży Środowiska” zbiórki podpisując stosowną umowę i otrzymując za swoją pracę ekwiwalent. Celem jest promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyklingu oraz podnoszenie  świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE).

Strażacy powiatu wąbrzeskiego w Boże Ciało 2023 r.

W „Boże Ciało” 8 czerwca 2023 roku, jak zwykle strażacy OSP powiatu wąbrzeskiego wzięli udział w tej uroczystości w formie asysty. Z uroczystości tych w różnych miejscowościach.

Msza w intencji rolniczego stanu.

          W dniu 25 sierpnia 2023 roku w kościele Matki Boskiej P w Wąbrzeźnie odprawiona została msza w intencji rolników gminy Ryńsk, w której uczestniczyły delegacji wsi i organizacji. Swoją delegację z wieńcem dożynkowym wystawiła również wieś Myśliwiec.

Podobnie działo się we wszystkich gminach i wielu parafiach, gdzie w uroczystościach dożynkowych biorą udział nasi strażacy.

                                 Jubileusze OSP i nowe samochody.

                    ---------------------------------------------------------

100 lecie OSP Orzechowo - 8 lipca 2023r.

Było to także święto gminne strażaków, oraz przekazanie do użytku nowego samochodu pożarniczego.  Strażacy z Orzechowa postanowili ró1)nież rozstać się ze sztandarem, który był z nimi „na dobre i na złe”. Społeczny Komitet ufundował nowy sztandar, który właśnie na dzisiejszej uroczystości został poświęcony. Strażakom złożono gratulacje z tytułu otrzymania nowego, średniego samochodu pożarniczego marki Volvo.

 

 

Otwarcie remizy, poświęcenie samochodu w Książkach – 9 września 2023r.

Starą, wysłużoną remizę wybudowaną w 1973 roku. Remiza stała w centrum wsi i była połączona z salą świetlicową. Nowa remiza posiada wielką halę-boks na samochody OSP, oraz kilka pomieszczeń zaplecza: kotłownię (ogrzewanie ekologiczne – pompa ciepła), biuro i pomieszczenia na wyposażenie, ubrania itp.

Oprócz otwarcia nowej remizy i świetlicy poświęcono ciężki samochod pożarniczy marki MAN.

Samochód pożarniczy dla OSP Błędowo – 16 września 2023 roku

            Strażacy z Błędowa wieloletnią aktywną służbą zapracowali na średni samochód pożarniczy  marki VOLVO, który dzisiaj został oficjalnie przyjęty przez mieszkańców wsi i miejscowych strażaków. Przekazanie strażakom samochodu z wręczeniem kluczyków kierowcom. Markowi Łęgowskiemu naczelnikowi OSP  (obok kierowca Remigiusz Balon), wręczył Marcin Skonieczka w asyście Zbigniewa Sosnowskiego, st. kpt. Roberta Stasiaka i Jarosława Herbowskiego.

Samochód dla Kurkocina.

W sobotę 16 września 2023 roku społeczność wsi Kurkocin, a w szczególności miejscowi strażacy przyjęli do jednostki nowy, ciężki samochód pożarniczy marki MAN. Na ręce kierowcy Jerzego Stachulaka kluczyki do nowego wozu przekazał Wójt Gminy Dębowa łąka Stanisław Szarowski.

                                           ------------------

Wojewódzkie spotkanie kronikarzy.

       Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. kujawsko – pomorskiego zorganizowało spotkanie kronikarzy województwa w dniu 23.09. 2023 r. w Domu Kultury w Zakrzewie. Z grona kronikarzy naszego powiatu uczestniczyli: Magdalena i Sławomir Balawejder i Janusz Marcinkowski.

Szkolenie kierowców OSP.

          W naszych Ochotniczych Strażach Pożarnych powiatu wąbrzeskiego odbywają się w Państwowej Straży Pożarnej różne formy szkoleń przygotowujące naszych druhów do prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. Między innymi w dniu  23 września 2023 roku szkolili się w Wąbrzeźnie kierowcy samochodów pożarniczych OSP.

Pamięci Poległym i Zamordowanym.

Jednym z miejsc pamięci narodowej w powiecie, gdzie stają nasi strażacy jest Kurkocin, gdzie w czasie wojny Niemcy zamordowali wielu Polaków. Delegacje organizacji, instytucji, młodzież, strażacy zbierają się kilka razy w roku, aby przypomnieć o tych, którzy za Polskę – za Jej Niepodległość oddali życie - w myśl Wisławy  Szymborskiej;

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.

Zawody Old-Boys ‘2023’ w Łobdowie.

Organizatorami zawodów były OSP Wielkie Radowiska i Łobdowo. Strażacy stawili się po raz kolejny od 2008 roku na tego typu powiatowych zawodach 14 października 2023 roku do Łobdowa. Gospodarzem Krzysztof Sitkowski, spikerem zawodów Kamil Gorząch, a komendantem Paweł Polak. Uroczystość otwierał Jarosław Herbowski.

W zawodach w Łobdowie brali udział druhowie z OSP: Błędowo; Dębowa Łąka; Ludowice; Niedźwiedź; Orzechowo; Wielkie Pułkowo; Wielkie Radowiska; Ryńsk; Zieleń.

„Fundusz dla Bohaterów”.

          Wystąpiliśmy z apelem o wsparcie OSP dla  „Fundusz dla Bohaterów. Jest to dla zobowiązanie, ale też możliwość wykazania strażackiej solidarności w formie wpłat jednostkowych lub zbiorowych, możliwie z każdej naszej jednostki OSP powiatu wąbrzeskiego.

          Zachęcamy do zapoznania się i włączenia się do tej honorowej sprawy!

               Działania OSP dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

-------------------------------------------------------------------------------

W 2023 roku zaistniały możliwości pozyskania pieniędzy na pracę z młodzieżą strażacką. Między innymi możliwe było wnioskowanie o realizację projektu wartości 70 000 zł. od Marszałka Województwa. Na projekt składają się trzy etapy:

 1. etap; szkolenie opiekunów młodzieży pracującej z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi.
 2. Organizacja obozu rekreacyjno-szkoleniowego w miejscowości Piła-Młyn w dniach od 4 do 15 sierpnia. Przewiduje się udział 50 osób.
 • III. Przeprowadzenie we wrześniu br. zawodów międzygminnych w systemie CTIF.

W realizacji projektu brały udział gminy: Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk, Wielkie Radowiska i miasto Wąbrzeźno. Młodzież gminy Płużnica bierze udział w podobnym projekcie, lecz przy innymi sposobie finansowania

Kurs strażackich opiekunów MDP.

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wąbrzeska” rozpoczął się  kurs opiekunów-wychowawców odpoczynku dzieci i młodzieży. W szkoleniu udział biorą druhny i druhowie Młodzieżowych Drużyn  Pożarniczych. Łącznie wzięło w nich udział 16 osób.

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach systemu CTIF odbyły się w Czernikowie w dniu 27 maja 2023 roku wzięły udział trzy drużyny OSP MDP z terenu naszego powiatu; Myśliwiec; Niedźwiedź; Nowa Wieś Królewska.

Uczestniczyło łącznie 41 drużyn mieszanych i 17 dziewczęcych z czego Niedźwiedź 22 miejsce, Myśliwiec zajął 29, Nowa Wieś Królewska 31.

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Ryńsk

. Dla młodzieży podjęto udział w programie wakacyjnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych w ośrodku strażackim Piła-Młyn, a również możliwość startów w konkursach, zawodach strażackich. Zgodnie z tym w sobotę, w dniu 1 lipca 2023 r. na terenie szkoły w Myśliwcu urządzono gminne zawody MDP z terenu gminy Ryńsk. Udział wzięły MDP: Przydwórz, Orzechowo, Myśliwiec, Ryńsk, Jaworze.

Obóz w Piła Młyn.

5 sierpnia 2023 roku rozpoczął się pierwszy turnus obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszym turnusie udział wzięło 107 uczestników z 4 powiatów naszego województwa; nakielskiego, toruńskiego, inowrocławskiego, wąbrzeskiego.  Obóz wizytował Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych systemu CTIF.

          Zawody zorganizowano w dniu 30 września 2023 roku w Jarantowicach. Około ich przygotowania biegało sporo osób: opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, władze gminy Ryńsk z wójtem Władysławem Łukasikiem, miejscowi strażacy dowodzeni przez Piotra Makowskiego, zarząd powiatowy OSP. Przede wszystkim zaś w tej pracy dla strażackiej młodzieży wspomagała nas wsparciem  LGD Ziemia Wąbrzeska. Maciej Rataj – dyr. biura LGD „Ziemia Wąbrzeska” mamy wyjaśnienie celów i zakresu  projektu wspierającego pracę strażaków z młodzieżą: „Realizacja projektu "Kulturalnie, zdrowo i sportowo - cykl działań aktywizujących na Ziemi Wąbrzeskiej" to szereg inicjatyw w gminach Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk oraz Wąbrzeźnie. Jednym z założeń projektu było również wsparcie dla OSP. Zorganizowany 5-14 sierpnia 2023 r. obóz w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym "NIAGARA" w Piła-Młyn. Uczestniczyło 52 osoby. Projekt umożliwił nabycie kwalifikacji dla 15 opiekunów. Ostatnią inicjatywą projektową były zawody sportowo-pożarnicze 30 września w Jarantowicach. Sfinansowano nagród rzeczowych, pucharów i medali oraz catering. Łączna wartość wsparcia wyniosła: 74 000,00 zł. Na starcie stanęły drużyny z naszego powiatu z OSP: Błędowo, Dębowa Łąka, Jaworze, Książki, Kurkocin, Myśliwiec, Nowa Wieś Królewska, Orzechowo, Ryńsk, Wąbrzeźno.

 

Posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie w 2023 roku odbyły się w dniach: 14 kwietnia i 24 listopada. Natomiast posiedzenia Prezydium a dniach: 23 stycznia, 21 września, 24 listopada.

Wykaz członków zarządu ZOP ZOSP RP – kadencja 2021-2026.

Prezydium zarządu: prezes Jarosław Herbowski, w-ce prezes Jarosław Tylmanowski, w-ce prezes Krzysztof Zieliński, sekretarz Janusz Marcinkowski, skarbnik Piotr Błażejewski, członkowie: Judyta Majewska-Nowek, Danuta Nowacka, Janusz Kopczyński.

*W 2023 roku Danutę Ozorowską-Nowacką zmienił Kamil Gorząch.

 

Członkowie zarządu: Lech Jazownik, Grzegorz Komorowski, Edward Kruk, Waldemar Marchewka, Marcin Milanik, Marian Piątek, Paweł Polak, Sławomir Szmytkowski, st. kpt. Robert Stasiak..

Członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Stefan Pyć,, z-ca przewodniczącego Czesław Sudziński, sekretarz Eugeniusz Bala, Jarosław Kubasik, Janusz Zahora.

 

Wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych OSP w 2023 roku.

          Informacja PSP z 2023 roku w zakresie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych z PSP Wąbrzeźno w załączeniu.

Gmina

ROK 2022

ROK 2023

P

MZ

AF

Razem

% zdarzeń

P

MZ

AF

Razem

% zdarzeń

m. Wąbrzeźno

27

208

18

253

27

23

163

15

201

29

gm. Dębowa Łąka

14

101

0

115

12

13

74

1

88

13

gm. Książki

20

123

0

143

15

11

88

4

103

15

gm. Płużnica

14

146

1

161

17

16

82

3

101

15

gm. Ryńsk

48

219

8

275

29

38

145

7

190

28

RAZEM

127

797

27

947

100

101

552

30

683

100

           gdzie: P – pożar, MZ – miejscowe zagrożenie, AF – alarm fałszywy

 • · 8 jednostek OSP z KSRG posiadających łącznie 20 pojazdów (14 ratowniczo-gaśniczych i 5 specjalnych).

Na podstawie sporządzonych list – wykazów przez przedstawicieli jednostek OSP z KSRG do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych uprawnionych jest 173 strażaków ochotników. Członkowie ci spełniają wszystkie wymogi dotyczące wyszkolenia i posiadają aktualne badania lekarskie:

 • · OSP Dębowa Łąka     - 15 osób
 • · OSP Książki - 34 osoby
 • · OSP Płużnica - 21 osób
 • · OSP Ryńsk - 22 osoby
 • · OSP Nowa Wieś Królewska - 19 osób
 • · OSP Zieleń - 22 osoby
 • · OSP Kurkocin - 17 osób
 • · OSP Wąbrzeźno - 23 osoby.

Wyjazdy jednostek operacyjno-technicznych OSP -2023 r.

 

Gmina

Jednostka

KSRG

Liczba interwencji

Pożar

MZ

AF

Razem

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Książki

Książki

TAK

22

16

108

68

0

2

130

86

Blizienko

NIE

0

2

8

9

0

0

8

11

Osieczek

NIE

1

4

6

15

0

0

7

19

Dębowa Łąka

Dębowa Łąka

TAK

7

5

43

22

0

0

50

27

Kurkocin

TAK

8

7

17

14

0

0

25

21

Niedźwiedź

NIE

4

1

25

10

0

0

29

11

W. Pułkowo

NIE

1

0

2

3

0

0

3

3

W. Radowiska

NIE

4

3

16

26

0

0

20

27

Płużnica

Płużnica

TAK

7

11

74

37

0

1

81

49

N.W.K.

TAK

7

5

52

31

1

0

60

36

Błędowo

NIE

6

5

27

11

0

1

33

17

Ryńsk

Ryńsk

TAK

17

9

47

26

1

1

65

36

Zieleń

TAK

10

4

42

26

1

0

53

30

Jarantowice

NIE

6

4

19

14

2

0

27

18

Orzechówko

NIE

1

2

6

3

0

0

7

5

Orzechowo

NIE

0

0

0

2

0

0

0

2

Przydwórz

NIE

2

1

20

7

0

0

22

8

Myśliwiec

NIE

0

1

4

10

0

0

4

11

Jaworze

NIE

1

2

6

7

0

0

7

9

m. W-no

Wąbrzeźno

TAK

19

5

59

25

1

0

79

30

RAZEM

   

121

87

580

366

6

5

707

458

                                                -----------------------------

Na przełomie 2021 - 2023 roku pożegnaliśmy wielu naszych strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę. Zapisaliśmy między innymi ich imiona na naszej internetowej stronie. Odeszli między innymi: Jerzy Kłaczyński z Sitna, Krystyna Nowak, Helena Boroch i Maria Wańczyk z Osieczka, Ryszard Kurnik z Bielaw, Kazimierz Klimek z Wielkich Radowisk. Cześć ich Pamięci!

Sekretarz ZOP ZOSP RP                                         Prezes ZOP ZOSP RP

 [Janusz Marcinkowski]                                             [Jarosław Herbowski]

           ==========================================================

                                           Projekt planu pracy

 

                       Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

                                   w Wąbrzeźnie na 2024 rok.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. Data               Temat zadania

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Styczeń;      Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego OSP;

                                 „Zapobiegajmy Pożarom” - 2023/2024 - Komisja Hist.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Styczeń; Przyjęcie wniosków na odznaczenia, weryfikacja i opiniowanie

                         przez Komisję Hist. dla Prezydium ZOP ZOSP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Luty;            Prezydium ZOP ZOSP; zaopiniowanie odznaczeń. przyjęcie

                         projektu planu działań na 2024 r. (9 lutego…)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Luty;            Organizacja halowego turnieju piłki nożnej. (10 lutego –

                                                                                                           Książki)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Kwiecień;     Posiedzenie zarządu powiatowego ZOSP; ocena realizacji

                         zadań w 2023 r. – plan na 2024 rok. (9 kwietnia W-no)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Kwiecień; Organizacja powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

                             Pożarniczej. (24 kwietnia godz. 10,oo Książki)

------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Maj;                Organizacja obchodów „Święta Strażaków” - obchody wg

                           tradycji OSP i gminnych zarządów OSP.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Maj; Spotkanie członków zarządu powiatowego OSP, seniorów w

                             Książkach – 3 maja.

------------------------------------------------------------------------------------------------

9.Czerwiec/lipiec; zawody sportowo-pożarnicze OSP w gminach.

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Sierpień;         Powiatowe zawody strzeleckie w Wałyczyku.

------------------------------------------------------------------------------------------------

12.Wrzesień;       Powiatowe zawody Old-Boys – organizator OSP Ryńsk.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Październik; Spotkanie z seniorami OSP. Obchody organizowane wg

                             tradycji organizacji gminnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------

14.Listopad;      Organizacja posiedzenia ZOP ZOSP – w OSP Zieleń.

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

15.Grudzień;      Organizacja powiatowych zawodów pływackich OSP w

                             Wąbrzeźnie – 30 listopada.

------------------------------------------------------------------------------------------------

16.Grudzień;       Powiatowy strażacki opłatek spotkania opłatkowe w

                              gminach; do 15 listopada zgłaszanie do Prezydium ZOP

                               ZOSP kandydatur na medal Kalksteina i „Strażaka Roku”.

                               W-no; WDK – 6 grudnia 2023 r.                                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne zadania;

 1. Styczeń – marzec; Zebrania sprawozdawcze w OSP.

 

 1. W listopadzie – grudniu - styczniu; zarząd powiatowy będzie przyjmował wnioski odznaczeniowe i prace na konkurs plastyczny.
 1. Jubileusze OSP w powiecie;
 • 4 maja 2024 rok; 70 lecie OSP Lipnica. (+ nowy sztandar)
 • 22 czerwca 2024 rok; 100 lecie OSP Ryńsk
 • 29 czerwca 2024 rok; 50 lat lecie OSP Blizienko
 • 6 lipca 2024 rok; 100 lecie OSP Dębowa Łąka.

*Oprócz wymienionych zadań – OSP lub szerzej zarządy gminne OSP organizują swoje, często tradycyjnie odbywane akcje, święta, rocznice… związane również ze współpracą z samorządem gminy i wsi, oraz organizacji, stowarzyszeń partnerskich; kobiecych, młodzieżowych, seniorów itp.

*Trzeba też pamiętać o zestawie działań OSP w zakresie pracy z MDP;

- organizację zawodów CTIF,

- organizację wyjazdów na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP.

- udział w wojewódzkim Zlocie MDP (14-16 czerwca).

*Konkretne terminy zadań będą uściślane wyprzedzająco w ramach organizacyjnych przygotowań.

Sekretarz ZOP ZOSP RP                               Prezes ZOP ZOSP RP

[Janusz Marcinkowski]                                [Jarosław Herbowski]

 

 

Kategoria: /