Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebrania sprawozdawcze OSP gminy Płużnica.

Janusz Marcinkowski

Zebrania sprawozdawcze OSP gminy Płużnica ‘2024’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski, materiały: Mariola Łęgowska, Paweł Łazarski.

 Kampania zebrań sprawozdawczych w gminie Płużnica zakończyła się zebraniem w OSP Nowa Wieś Królewska. W trakcie zebrań przedstawiano sprawozdania, toczyły się rozmowy o naszych sprawach, zapisywane były wnioski i zadania na kolejny rok strażackiej służby.

          Zebrania obsługiwali członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Odbywały się na świetlicach wsi.

          Łącznie stan strażaków czynnych w gm. Płużnica to 256 osób, w zebraniach uczestniczyły 153 strażaków. Frekwencja wyniosła 59, 8 %. Średnia roczna składka wynosi 27 złotych. Przypomnę, iż strażacy nie pobierają zwrotu kosztów za dojazdy, za poświęcony czas, oraz inne koszty; (zakupy elementów do mundurów, wspófinansowanie różnych wydarzeń itp.). W wielu OSP pobierane zwroty kosztów za wyjazdy do akcji wędrują do kasy OSP.

Wnioski z zebrań;

Uciąż;

- wnioskowanie o wysłanie strażaków na kurs podstawowy,

- wniosek o rozbudowę remizy.

Działowo;

- poprawić przepływ informacji, m. inn. o wycieczkach strażackich,

Czaple ;

- budowa wiaty samochodowej

Błędowo;

- remont podjazdu przy boksach garażowych OSP.

- założenie alarmu w boksach garażowych OSP

Kotnowo;

- zakup mundurów wyjściowych.

Nowa Wieś Królewska;

- zakup wartości 120 tys. zł.; hydraulika o napędzie elektrycznym,

- dobudowa do remizy garażu na samochód pożarniczy.

                       Kilka notatek z zebrań w gminie Płużnica.

Zebranie w Błędowie.

-----------------------------

          10 lutego błędowscy strażacy zasiedli do wysłuchania sprawozdań i dokonania oceny minionego roku. W zebraniu uczestniczyli kpt. Tomasz Kowalik z PSP Wąbrzeźno oraz druhowie z zarządu gminnego OSP Andrzej Kujaczyński i Jarosław Kubasik.

               Zarząd OSP Błędowo;

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 2

Od lewej: Marek Łęgowski – naczelnik, Mariola Łęgowska – sekretarz, Wojciech Groth prowadzący zebranie, Kazimierz Chmielewski – prezes, Jakub Groth skarbnik.

OSP Błędowo skupia w swych szeregach 40 członkiń i członków. Na zebraniu obecni byli także strażacy-seniorzy i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. OSP posiada Jednostkę Operacyjno- Techniczną przy współpracy z PSP zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańcom w kilku okolicznych wsiach – tej części gminy Płużnica. W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych 17 razy. Strażacy aktywni byli również w wielu wydarzeniach, poczynając od udziału w szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych i w asyście uroczystości patriotycznych i religijnych.

Strażacy na zebraniu na sali świetlicy wsi Blędowo.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 1

Wśród gości; Dorota Karpus p. sołtys wsi i Józef Kucięba radny z Wiewiórek.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 6

Zaproszeni goście stawili się w kolejności; Elżbieta Wiśniewska p. wójt gminy, Jarosław Kubasik, Szymon Dudzik przew. rady gminy, kpt. Tomasz Kowalik i Andrzej Kujaczyński.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 3

Wielkim sukcesem strażaków było otrzymanie nowego samochodu pożarniczego w ubiegłym roku. Strażacy z Błędowa wieloletnią aktywną służbą zapracowali na średni samochód pożarniczy marki VOLVO.

Zebranie OSP Działowo.

-------------------------------

          Druhowie zebrali się w dniu 10 lutego. Zebranie prowadził Paweł Łązrski – prezes zarządu OSP. Niżej druhowie z zarządu;

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 4

Od lewej; …., Zbigniew Majewski, Józef Rola, Paweł Lazarski, autor, Roman Reich.

         Strażacy w trakcie dyskusji zastanawiali się nad formami działania OSP, w której nie ma warunków dla utworzenia jednostki operacyjno-technicznej. W gminie Płużnica są to dylematy 8 z 11 OSP tu funkcjonujących jednostek – strażacy szukają odpowiedzi na pytanie – co robić skoro nie posiadają możliwości uczestniczenia w akcjach pożarniczych i ratowniczych. Staraliśmy się odpowiedzieć na to pytanie. Prawda jest taka, iż bez straży pożarnej wieś jest o wiele uboższa – nie ma bowiem takiej organizacji, która mogłaby stając do pomocy mieszkańcom w razie wystąpienia takiej potrzeby! Jest też wiele działań społecznych w każdej wsi, w których strażacy mogą i powinni uczestniczyć. Wreszcie w strażackim kalendarzu, w ciągu każdego roku jest kilkanaście wydarzeń otwartych na udział naszych druhów.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 5

 Zebranie OSP Kotnowo.

Zebranie odbyło się w dniu 17 lutego 2024 roku na sali świetlicy wiejskiej. Dyskutowaliśmy o przyszłości takich OSP jak jednostka kotnowska, której założenie zapisane jest w kronice następująco: „23 stycznia 1958 r. w szkole podstawowej w obecności 16 mieszkańców wsi odbyło się otwarte dla wszystkich mieszkańców wsi zebranie poświęcone powołaniu do życia placówki OSP. Zebraniu przewodniczył kpt. Bronisław Chaczyński ówczesny komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

OSP w latach 50 tych założyli głównie rolnicy wsi Kotnowo, przy wspomaganiu gromadzkich władz w Płużnicy, w tym jej ówczesnego sekretarza Stanisława Paczkowskiego i komendanta gromadzkiego OSP Maksymiliana Lewandowskiego. Zebraniu przewodniczył kpt. Bronisław Chaczyński, protokołował por. poż. Marian Wiecki.

W porządek spotkania wpisano tylko dwa punkty;

1.Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

2.Wybory zarządu i komisji rewizyjnej”.

                                 Część kotnowskich strażaków trakcie zebrania.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 10

Dzisiejszą straż w Kotnowie nurtują problemy znalezienia drogi dla aktywności strażackiej w sytuacji, kiedy wyraźnie spadła ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych i np. w gminie Płużnica na 11 jednostek OSP tylko w trzech; Błędowie, Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy funkcjonuję Jednostki Operacyjno-Techniczne przygotowane do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. W trakcie zebrania rozmawialiśmy więc o potrzebie dalszego funkcjonowania strażackich jednostek, choćby dla podejmowania się likwidacji zagrożeń w nieprzewidywalnych sytuacjach, kiedy mieszkańcom wsi trzeba będzie udzielić pomocy. Strażacy stanowią ważną część samorządu wsi, wspomagając wiele różnych zadań przed nimi stojących. Strażakom jest także po drodze udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez zarząd gminny i powiatowy OSP. Są to zawody sportowo-pożarnicze, zawody old-boys, konkursy i turnieje sportowe oraz cały zakres zadań choćby w asystowaniu wydarzeniom patriotycznym i kościelnym. Jest więc do wyboru wiele społecznych robót, które strażacy mogą podejmować wzbogacając naszą „rzecz publiczną”. Wielką szkodą byłoby, aby wysiłek kilku pokoleń strażaków został uznany dzisiaj za historyczną minioną przeszłość!

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

Zebranie sprawozdawcze nowowiejskich strażaków odbyło się w dniu 24 lutego 2024 roku na sali świetlicy wsi.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 7

Prezydium zebrania.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 8

Bryg. Piotr Rogowski z-ca komendanta z PSP Wąbrzeźno, Edward Kruk prezes OSP, Elżbieta Wiśniewska wójt gmm Płużnica, Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP.

Arkadiusz Kruk naczelnik OSP i opiekun MDP, oraz wstępujący do OSP … i Sławomir Maziarscy.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 9

Druhowie …

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 14

Od lewej; Mateusz Kupiec, Paweł Tomaszewski, Lukasz Mkuch, Łukasz Betcher, Hieronim Sądowski.

Działania strażaków z Nowej Wsi w 2023 roku;

- strażacy uczestniczyli (jednostka w KSRG) do 36 akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 5 z nich to pożary, a 31 to miejscowe zdarzenia,

- największym sukcesem to przyjęcie ciężkiego samochodu pożarniczego na stan jednostki,

- przy OSP funkcjonuje 20 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP),

- strażacy uczestniczyli w wielu wydarzeniach; zawodach, turniejach sportowych, szkoleniach strażackich itp.,

- wykonywano wiele prac porządkowych – utrzymujących odpowiedni stan gotowości bojowej jednostki Operacyjno-Technicznej.

Trzeb zaznaczyć, iż OSP otrzymuje wsparcie finansowe z różnych projektów i sponsorów, również od sąsiednich wsi: Bągartu, Pólka i Mgowa.

Nasza młodzież z MDP pod dowódctwem Leny Dąbrowskiej. Opiekunami są Arkadiusz Kruk i Natalia Pitan – im to podziękowano za wielka pracę jaką wykonują na rzecz naszych młodych przyjaciół. W MDP zrzeszonych jest 20 młodych strażaczek i strażaków. Z opiekunami Arkadiuszem Krukiem i Natalią Pitan biorą udział w szkoleniach, zawodach CTIF i innych zajęciach. Między innymi przebywali w ubiegłym roku na obozie strażackim w Pile-Młyn w borach tucholskich.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 11

O nasze samopoczucie dbały panie; Bogusława Kruk, Agnieszka Rygielska i Anna Kruk.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 12

Można było być poczęstowanym kawą, herbatą, sokami i ciastkami. Dla zadbania o kondycję do zjedzenia na stół postawiono warzywny gulasz, barszcz, kiełbaski, kotleciki mielone …. Jednym słowem było jak zwykle gościnnie.

 

Daliśmy pozwolenie Jarosławowi Tylmanowskiemu zrobić zdjęcia nam -  wcześniej urodzonym.

2024 2 zebr OSP gm. Płużn 13

             Autor notatki, Jan Ziółkowski, Leszek Ozorowski – sołtys wsi.

Złożono wnioski;

- na zakup wartości 120 tys zł. – na wyposażenie hydrauliczne o napędzie elektrycznym,

- na dobudowę do remizy garażu na samochód pożarniczy.

Kategoria: /