Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Turniej "OTWP" gminy Płużnica.

Janusz Marcinkowski

Gminny turniej „OTWP” – gm. Płużnica - ‘2024’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Uczestnicy i komisja gminnego turnieju gminy Płużnica spotkała się na sali świetlicy Nowej Wsi Królewskiej.

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 5

Uczestnicy turnieju to uczniowie Zespołu Przedszkolno – Szkolnego; szkół Nowa Wieś Królewska i Płużnica. Młodzież przygotowywała i opiekowała się w trakcie turnieju Grażyna Majewska.

Komisja pracowała w składzie

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 1

Od lewej; Andrzej Kujaczyński – komendant gminny OSP, Edward Kruk, Grażyna Majewska nauczycielka, oraz autor notatki.

Teoretycznie młodzież winna pracować w dwóch grupach wiekowych, natomiast w tym roku ze względów organizacyjnych do startu przystąpiło 11 uczniów – wszyscy w grupie drugiej. Andrzej Kujaczyński przygotował pytania w formie wyświetlacza na ekranie – na zdjęciu omawianie sposobu korzystania z pytań.

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 2

Oprócz prowadzenia konkursu trzeba było zająć się dokumentacją turnieju.

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 3

Dla uczestników przygotowano dyplomy i nagrody.

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 4

Jak nam wszystkim wiadomo turniej składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej brali udział wszyscy uczestnicy, natomiast do etapu drugiego – ustnego Komisja wyłoniła 6 zawodników, którymi zostali: Kornel Goike, Jakub Huzarski, Mikołaj Makuch, Szymon Maziarski, Maja Sztramkowska, Szymon Zieliński.

W wyniku zsumowania punktacji z egzaminu pisemnego i ustnego wyłoniono dwóch uczniów, którzy będą reprezentować strażacką gminę Płużnica na turnieju powiatowym, którzy odbędzie się 24 kwietnia godz. 10,oo w Książkach. Zaproszeni będą: Mikołaj Makuch, który zajął I miejsce i Kornel Goike – II m-sce.

Komisja Dziękuje uczestnikom i p. Grażynie Majewskiej za udział.

Gratulacji i Podziękowania składają strażacy gminy Płużnica. Dyplomy wręczał Edward Kruk, nagrody wybierali uczestnicy sami…

Niżej uczestnicy II etapu ustnego.

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 8

Maja Sztramkowska oraz

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 6

   Mikołaj Makuch, Kornel Goike, Jakub Huzarski, Szymon Maziarski, Szymon Zieliński,.

Dla porządku rzeczy zapisuję; „we wszystkim udział brałem i całą rzecz opisałem.

2024 3 1 OTWP gm. Płużnica 7

„Teraz czekamy na turniej powiatowy OTWP”.

Kategoria: /