Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Wąbrzeźno.

Janusz Marcinkowski

Walne zebranie OSP w Wąbrzeźnie.

 Opracowanie Janusz Kopczyński.

           W dniu 24 lutego 2024 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Punktualnie na godzinę 17,00 stawiło się 34 członków z jednostki OSP Wąbrzeźno   co stanowiło   70,8 %. Obecnych było również    9 członków   Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

                   Wąbrzescy strażacy na sali Domu Strażaka.

2024 2 24 zebr OSP W no 1

Obecni byli nasi goście:

- członek prezydium ZG ZOSP RP; Jarosław Herbowski, 

- naczelnik wydziału KP PSP; kpt. Karol Dzielski,                                                                                                                                   

 - były komendant KW PSP; st. bryg. w st. spocz. Sławomir Herbowski,                                                                      

- z-ca Burmistrza Wąbrzeźna; Wojciech Trzciński,                                                                                                               

 - kierownik wydziału UM w Wąbrzeźnie; Marzanna Wiśniewska,                                                                                                               

  - proboszcz parafii; ks. kan. Jacek Dudziński,   

oraz członkowie wspierający naszą jednostkę                                                                                                                                                   

 - Marek Jasiński   - przedsiębiorca,                                                                                                                                                -

- Marek Kondraciewicz - prezes MZECWiK ,                                                                                                                                                

- Marek Rumiński -   przedsiębiorca.

           Zebranie otworzył Janusz Kopczyński prezes zarządu OSP, który przywitał zaproszonych gości, członków wspierających, strażaków oraz MDP. Dalsze prowadzenie zebrania wybranemu przewodniczącemu Markowi Węglerskiemu.

         Pierwszy bardzo ważnym punktem zebrania było na podstawie odczytanej uchwały wręczenie nowo wstępującym 4 członkom legitymacji członkowskich.

2024 2 24 zebr OSP W no 3

Od lewej: Janusz Kopczyński, Kacper Sikora, Piotr Sikora, Andrzej Goździelewski, Jarosław Herbowski, Radosław Kardaś.

Po wyborze stosownych komisji przystąpiono do składania sprawozdań:                                                                                                                     - sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Janusz Kopczyński                                                                                             

- sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Jerzy Jankowski                                                                                             

 - sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący Wojciech Lawędzki.

       Po przeprowadzonej dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do przegłosowania wniosku K. R. w sprawie udzielenia absulutorium zarządowi za okres sprawozdawczy co nastąpiło jednogłośnie.      

       Następnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy na rok następny, który przestawił naczelnik jednostki Jarosław Herbowski   oraz planu finansowego przedstawionego przez skarbnika Jerzego Jankowskiego.

     Ważniejsze tematy ze sprawozdań i planów pracy:

- udział jednostki w akcjach ratowniczych ogółem - 36 razy,                                                                                                    

- udział jednostki OSP i MDP w zawodach i ćwiczeniach   -   8 razy,                                                                                                    

-w kursach i szkoleniach doskonalących wzięło udział   -   6 razy,                                                                                                          

 -w roku ubiegłym w ramach budżetu obywatelskiego dokonano zakupu pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych oraz toru przeszkód na zawody sportowo – pożarnicze,                                                                                       

- z budżetu obywatelskiego w roku bieżącym dokonamy zakupu hali ekspozycyjno-magazynowej  dla samochodów i sprzętu pożarniczego,                                                                                                                                                                                           

 -w ramach zbiórki elektrośmieci w roku ubiegłym oddaliśmy ponad   41 ton różnego rodzaju sprzętu co przyczyniło się do zwiększenia naszego budżetu o kwotę ponad   24 000,00 pln,                                                                                                                                                                         - w planie na rok bieżący jest zakup lekkiego samochodu specjalnego do przewozu ratowników, sprzętu oraz do transportu drona,                       – w ramach nagrody profrekwencyjnej /wybory 2023r./ w wysokości 500 000,00 z MSWiA oraz 500 000,00 z M. Klimatu i Środowiska   planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja Domu Strażaka.    

Niżej; druhowie wcześniej urodzeni – nasi seniorzy w strażackiej służbie.Są tu między innymi: Stanisław Supernak, Stefan Pyć, Ryszard Henryszewski, Roman Ronowski.

2024 2 24 zebr OSP W no 2

Ważną sprawą było omówienie przygotowań do przyszłorocznego jubileuszu;    150-lecia naszej jednostki.

                                                                                                                            

            

Kategoria: /