Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Orzechówko.

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Orzechówko – 2024r.

Opracowanie Janusz Długozima, Janusz Marcinkowski.

          Zarząd OSP zwołał zebranie do świetlicy wsi na dzień 9 marca 2024 roku, na godzinę 17,oo. Na zdjęciu – powoli schodzimy się na zebranie; strażacy, panie z KGW i zaproszeni goście.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 3

Niżej strażacy z Orzechówka w trakcie zebrania. OSP liczy 32 członków zwyczajnych, w tym 8 pań. W zebraniu brali udział również członkowie honorowi, strażacy wcześniej urodzeni.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 1

Zarząd OSP Orzechówko. - Jednostka jest kierowana od wyborów w 2021 roku przez druhów;

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 2

W I rzędzie, od lewej: Mariusz Sosnowski-czl. komisji rewizyjnej, Piotr Niemiec - przew. komisji rewizyjnej,  Janusz Długozima-prezes, Mirosław Kuśnierz-naczelnik, Tomasz Cipkowski- skarbnik.  W II rzędzie; członkowie zarządu: Grzegorz Wróblewski, Ireneusz Szczepański, Tomasz Siwek*W skład zarządu wchodzi również Karol Olejniacz – nieobecny na zebraniu.

Zaproszeni goście reprezentowali samorząd i zarząd gminny i powiatowy OSP.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 4

Od lewej; Łukasz Gapiński – z-cza wójta gminyWładysław Łukasik - wójt gminy Ryńsk, pełniący obowiązki prezesa gminnego OSP, autor – sekretarz powiatowy OSP.

Marcin Milanik – komendant gminny OSP, asp. Piotr Witkowski – przedstawiciel PSP.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 5

Zebranie rozpoczął Janusz Długozima – prezes OSP, który za zgodą zebranych powierzył jego prowadzenie Tomaszowi Siwkowi według standardowego porządku; przedstawienia sprawozdań z działalności w ubiegłym 2023 roku, dyskusji nad przedstawionym materiałem i podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu. W trakcie zebrania nie zabrakło innych tematów, co przedstawiam w formie opisowej i zdjęć utrwalających momenty z tego bardzo dobrze przygotowanego i sprawnie prowadzonego zebrania.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 6

Sprawozdania z działalności za 2023 rok zarządu OSP przestawił naczelnik Mirosław Kuśnierz, z finansów OSP Tomasz Cipkowski, a z Komisji Rewizyjnej Piotr Niemiec. Ze sprawozdań wynika, iż strażacy są aktywni nie tylko w działaniach własnych, ale także w pracy społecznej we wsi, oraz w asyście uroczystości samorządowych i kościelnych.

Plan na 2024 rok przedstawił prezes Janusz Długozima,

          Poza stałymi elementami strażackiej służby postawił wnioski dotyczące zakupu-uzupełnienia sprzętu strażackiego. Niezbędny byłby zakup motopompy szlamowej, drabiny oraz ubrań ochronnych i mundurów wyjściowych.

W dyskusji głos zabrali:

Autor notatki; mówiłem o pracy zarządu powiatowego OSP i o możliwościach wzięcia udziału strażaków z OSP Orzechówko w tych zadaniach. Przypomniałem o nowej ustawie o OSP, która obliguje OSP do zawarcia umowy z wójtem gminy na określone formy działań, które oprócz typowo strażackich zadań może również przyjąć świadczenia na rzecz społecznych przedsięwzięć we wsi i gminie. Poinformowałem, iż na skutek sugestii Prezesa OSP będziemy wraz ze strażakami pracowali nad kompleksową kroniką OSP – zbierając wszystkie dostępne informacje o przyszłości tego zasłużonego Stowarzyszenia.

Władysław Łukasik; podziękował strażakom za ich służbę; w tym za branie udziału w wielu zadaniach organizowanych przez gminę i powiat strażacki. Odniósł się do inicjatywy wybudowania strażackiej remizy, co było bezprzykładnym wysiłkiem strażaków miejscowej OSP.

Asp. Piotr Witkowski; mówił o prowadzonych w powiecie i gminie Ryńsk akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz o prowadzonych szkoleniach strażackich i o ich dalszych losach. Np. szkolenia podstawowe dla strażaków z JOT-ów będą prowadzone w ośrodku szkoleniowym w Łubiance w wymiarze 66 godz.

Marcin Milanik; złożył podziękowania strażakom za udział w zawodach, ćwiczeniach i innych zadaniach.

W zebraniu uczestniczyli druhowie – strażacy OSP w Orzechówku, których uwieczniamy na zdjęciach – w podziękowaniu za ich aktywne uczestnictwo w zadaniach strażackich i społecznych wsi.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 10

Od lewej: Tomasz Cipkowski, Janusz Długozima, Mirosław Kuśnierz, Piotr Niemiec.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 8

Ireneusz Szczepański, Grzegorz Wróblewski – członkowie wspierający: Wojciech Długozima i Sławomir Olejniacz.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 9

Kamil Wróblewski, Krzysztof Jędrzejczyk, Stanisław Jankowski, Przemysław Knaziak, Mariusz Sosnowski.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 15

Bogdan Sosnowski, Kazimierz Głowacki, Józef Chmielewski, Zbigniew Olejniacz, Patryk Siwek.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 11

Dominika Kuśnierz, Wiktoria Kunke, Franczeska Iafrata.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 12

Karol Szczepański, Kamil Wróblewski, Weronika Długozima, Emilia Wróblewska.

Budowa garaż-remizy OSP.

          Do świetlicy wsi strażacy postanowili dobudować garaż i to własnymi siłami z pomocą Gminy, która zakupiła na ten cel materiały budowlane za sumę 143 tys. zł. Zapiszmy, iż wszystkie prace wykonali strażacy własnymi rękoma – za co pięknie dziękował wójt Łukasik zaznaczając, iż wnieśli oni prace o wartości ok. 60 tys. zł.

         Druhowie – strażacy z Orzechówka, którzy dla budowy garaży-remizy poświęcili wiele swego czasu …

Podziękowania Druhom złożyli: Władysław Łukasik, Janusz Długozima, asp. Piotr Witkowski, Marcin Milanik.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 13

Zdjęcie pracujących w budowie garażu dla średniego samochodu pożarniczego OSP.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 14

Przy budowie garażu pracowali: Michał Brudz, Tomasz Cipkowski, Janusz Długozima, Wojciech Długozima, Dariusz Dulnikowski, Krzysztof Jankowski, Stanisław Jankowski, Andrzej Jędrzejczyk, Przemysław Knaziak, Mirosław Kuśnierz, Radosław Kuśnierz, Grzegirz Łęgowski, Piotr Niemiec, Sławoimir Olejniacz, Zbigniew Olejniacz, Patryk Siwek,Tomasz Siwek, Bogdan Sosnowski, Mariusz Sosnowski, Ireneusz Szczepański, Karol Szczepański, Wojciech Szczepański, Kamil Wróblewski.

Dla kilku strażaków – szczególnie zasłużonych w budowaniu garaży-remizy OSP Władysław Łukasik przygotował specjalne upominki – wkrętarki akumulatorowe.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 19

Od lewej; Janusz Długozima, Mirosław Kuśnierz, Radosław Kuśnierz, Tomasz Siwek, Ireneusz Szczepański.

Druhowie przypomnieli iż wczoraj minął „Dzień Kobiet” i za wszystkie ich starania; o rodzinę, o społeczne sprawy we wsi Orzechówko należy paniom Pięknie Podziękować! Druhowie: Władysław Łukasik, Janusz Długozima, Mirosław Kuśnierz, ….. ruszają z kwiatami i słodyczami składać Paniom Życzenia.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 16

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 17

Panie z Orzechówka. Dbają o nasze dobre samopoczucie, dzielą z nami troski i uśmiechy codzienności –Wielkie Podziękowania do Strażaków! Pańiom służy i kołu KGW dowodzi Joanna Szczepańska. Pańmi dowodzi przewodnicząca KGW Joanna Szczepańska.

2024 3 9 zebr OSP Orzechówko 18

Kategoria: /