Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2024 r.

Jarosław Tylmanowski

Rozpoczynamy coroczną rywalizację w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie

otwpksiazki 6

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - po 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej.  Uczestnicy poznają zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zasad udzielania pierwszej pomocy.

Rywalizacja odbywa się w trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe: klasy I-VI, szkoły podstawowe: klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe), w następujących terminach:

−    eliminacje środowiskowe i gminne do końca marca 2024 r.,
−    eliminacje powiatowe kwiecień 2024 r.,
−    eliminacje wojewódzkie kwiecień/ maj 2024 r.

OTWP stanowi szczególną okazję do zainteresowania uczniów problematyką bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także działalnością organizacji społecznych w tym obszarze.

Więcej informacji oraz niezbędne druki ( KARTA UCZESTNIKA , OŚWIADCZENIE OPIEKUNA , DEKLARACJA RODO ) znajdziecie pod adresem https://zosprp.pl/2022/02/17/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom/

Finał powiatowy zostanie zorganizowany 24 kwietnia o godznie 10:00 w Książkach . Prosimy aby w dniu finału dostarczyć organizatorom w/w druki

Kategoria: /