Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Ludowice '2018'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Ludowice ‘2018’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

--------------------------------------

 

Zebranie OSP w dniu 10 lutego 2018 roku, o godz. 16,oo na sali świetlicy wiejskiej otworzył Zygmunt Baran prezes tutejszej jednostki.

 

Uczestnicy zebrania w Ludowicach.

 

 W zebraniu uczestniczyło 28 na łączny stan osobowy – 41.  Frekwencja wyniosła 71 %.

 

Zebranie rozpoczęliśmy po strażacku; naszym hymnem i wprowadzeniem sztandaru OSP.

 

 Poczet sztandarowy stanowili; (Od lewej); Zbigniew Jaworski, Czesław Sudzinski i Henryk Wojnowski.

 

Wśród gości zebrania przywitano; Danutę Szcząchor sołtys wsi, Lidię Stogowską przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, Władysława Łukasika wójta  gminy Ryńsk, Jacka Nawrockiego komendanta gminnego OSP

i przedstawiciela zarządu powiatowego OSP- autora notatki.

Seniorzy OSP Ludowice.

 

Druhowie wcześniej urodzeni - od lewej; Wincenty Jaworski, Hieronim Wojnowski, Kazimierz Stogowski.

 

Sprawozdania z działalności strażaków w 2017 roku przedstawili;

- w imieniu zarządu OSP; Ryszard Wyłupek naczelnik OSP, Czesław Sudziński skarbnik,

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w imieniu jej członków  Piotra Makowskiego i  Janusza Dulnego przedstawił jej przewodniczący; Grzegorz Makowski.

 

Prezydium zebrania.

 

Od lewej; Jacek Nawrocki, Władysław Łukasik, Zygmunt Baran, Ryszard Wyłupek, Michał Bielicki.

 

Sprawozdanie z finansów OSP przedstawił i dyskutował z wójtem Łukasikiem na temat ich przekroczenia Czesław Sudziński – skarbnik jednostki. Obok niego Zbigniew Jaworski i Justyna Jaworska – Moskal.

 

 

W imieniu zarządu OSP realizację zadań w 2017 roku przedstawił naczelnik Ryszard Wyłupek. Odnotujmy kilka działań;

- utrzymywano w gotowości do akcji pożarniczych  i ratowniczych samochód i posiadany sprzęt,

- organizowano Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, oraz spotkanie integracyjne przy ognisku,

- uczestniczono w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, w zawodach pływackich i w strzelaniu z wiatrówki,

- współpracowano między innymi z zarządem gminnym OSP, radą sołecką i kołem KGW, oraz z sąsiedzką OSP w Ryńsku,

- zakupiono 10 par rękawic specjalnych i kilka węży,

- na terenie wokół świetlicy i remizy posadzono 70 sztuk modrzewi i sosny. Zamontowano maszt flagowy przed obiektem.

Za tą pracę zarząd OSP wyróżnił strażaków; Michała Bielickiego, Janusza Dulnego, Piotra Januszkiewicza, Zbigniewa Jaworskiego Grzegorza Makowskiego, Piotra Makowskiego,  Mariusza i Kazimierza Stogowskich, Piotra Sochalskiego, Czesława Sudzińskiego, Ryszarda Wyłupka, Łukasza Zacha.

Do dyskusji nad sprawozdaniem włączyli się goście; wójt gminy Władysław Łukasik, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, który podkreślił fakt wzorowo zebranych składek, które wspomagają środki na realizację własnych potrzeb. Podziękował jednostce za wsparcie udzielane dla sąsiedniej jednostki OSP Ryńsk - będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.  Zwrócił także uwagę, iż budżet  jednostki w wysokości 5 000 zł rocznie jest przydzielony na funkcjonowanie jednostki, stąd też, aby należycie funkcjonować nie należy go przekraczać, co w dobrej wierze strażakom sie przytrafia!

    Wójt Władysław Łukasik podziękował strażakom za ich ubiegłoroczną pracę w OSP oraz na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

          W swoim wystąpieniu w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP podziękowałem strażakom za ich działania w 2017 roku. Przedstawiłem  zadania na bieżący rok, bez którego to udziału strażaków z Ludowic nie będzie możliwe ich porządne wykonanie. 

Tak na przyszłość strażacy z Ludowic chcieliby;

- dalej uczestniczyć w pracy samorządu wsi,

- zakłada się wysłanie 4 strażaków na szkolenie podstawowe, a  2 na kurs kierowców pożarniczych samochodów. Założono również odbyć kilka zbiórek szkoleniowych.

Odnotujmy też, iż marzeniem Druhów z Ludowic byłby zakup lekkiego samochodu pożarniczego. 

Zaplanowano zakup następujących rzeczy;

- nakładki ochronne dla pilarza,

- zakup 3 mundurów koszarowych i trzech wyjściowych.

Składkę członkowską pozostawiono na poziomie 30 zł rocznie. Skarbnik podkreślił, iż składka została zebrana w 100 %.

      Po uchwaleniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium i uchwaleniu planów na 2018 roku zebranie zakończyliśmy symbolicznym wyprowadzeniem sztandaru!

Nasze Panie z Ludowic; tak na co dzień Panie współpracują ze strażakami we wszystkich sprawach wsi. Jest to praca społeczna przy utrzymaniu w należytym porządku w świetlicy i remizie. Wspólne też jest przygotowywanie wiejskich wydarzeń; uroczystości i prac około świetlicy i remizy. Póki co, dzisiaj Panie przygotowały smakowitą kolację, a wśród potraw królowały (wg mnie) pierogi z  mięsnym nadzieniem.

 

Od lewej panie; Lidia Stogowska, Joanna Sochalska, Danuta Szcząchor.

                                                  

 Anna Bielicka, Bożena Wyłupek.

 

W imieniu strażaków, gości podziękował pięknie Paniom prezes Zygmunt Baran i strażackie oklaski.

 

Uczestnicy zebrania OSP w Ludowicach w dniu 10 lutego 2018 rr. na wspólnym zdjęciu; Panie z KGW, strażacy, goście.

 

Sprawy Prezesa!

 

W trakcie zebrania Zygmunt Baran; prezes OSP poprosił strażaków o zwolnienie Go z pełnienia tej funkcji ze względu na swoje zdrowie.  W ostatnim roku nasz Druh Zygmunt przebywał często w szpitalach walcząc z trapiąca Go chorobą. Strażacy jednak nie podjęli tej sprawy w sensie formalnym - Czesław Sudziński stwierdził, iż tak nie powinno się stać, gdyż członkowie Zarządu OSP są w stanie wspomagać Prezesa w jego pracy. Przy ogólnym wsparciu tego stanowiska wszystkich strażaków obecnych na zebraniu Zygmunt przyjął takie rozwiązanie.

Zygmuntowi Baranowi Życzymy Wszyscy uwolnienia się od choroby, Wielu Słonecznych dni i powrotu do strażackiej służby!  

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /