Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Przydwórz '2018'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Przydwórz.

Opr. Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------

Zarząd OSP zwołał zebranie walne na dzień 3 marca 2018 roku do świetlicy wiejskiej, przy której stoi w roku poprzednim wybudowana remiza OSP. Tamta, stara wybudowana w drugiej połowie lat 1940 tych stoi smutna i opuszczona.

 W tej nowej remizie stoi gotowy do wyjazdu średni samochód pożarniczy; w 2017 roku przyjęty z OSP Jarantowice.  Jednostka ma również w dyspozycji starszy samochód marki Star, popularnie zwany „babką”, gdyż została wyprodukowana w 1972 roku.

W jednostce służy 33 strażaków, natomiast w zebraniu brało udział 27, co stanowi niezłą frekwencję – 81,8 %. W tej kwestii Władysław Łukasik zażartował, iż chyba cała wieś należy do OSP. Na dodatek strażakiem jest sołtys wsi, który na zapytanie ilu członków rady sołeckiej należy do OSP – krótko odpowiedział – wszyscy – jednym słowem wieś Przydwórz strażakami stoi!

Strażakami w Przydworzu kieruje zarząd w składzie; prezes  Damian Stankiewicz, naczelnik Bartosz Rewer, sekretarz Rafał Stankiewicz…

W komisji rewizyjnej pracują; przewodniczący Tomasz Gardzisz, Michał Kwiatkowski, Kamil Liwak.

Strażacy na sali obrad;

 

W zebraniu oprócz miejscowych strażaków uczestniczyli; Władysław Łukasik wójt gminy Ryńsk, (jednocześnie prezes gminny OSP), Jacek Nawrocki komendant gminny OSP, oraz samorządowcy;

- radna powiatowa; Hanna Kwiatkowska,

- radny gminy Ryńsk; Henryk Czerwiński,

- wspomniany sołtys wsi; Jan Liwak,

- przewodnicząca miejscowego KGW; Alicja Sułkowska.

 

Jak nakazuje strażacki zwyczaj, na początek zebrania Damian Stankiewicz - prezes OSP dał komendę; „Poczet sztandarowy OSP Przydwórz wprowadzić”. Jego skład stanowili; Michał Kwiatkowski, Andrzej Rewer, Łukasz Dankowski.

 

Seniorzy strażaccy z OSP Przydwórz; w mundurach po lewej; Jan Liwak, Henryk Czerwiński, Andrzej Rewer zasiedli do stołu z liczną na sali strażacką młodzieżą.

 

 

Prezydium obrad - od lewej; Kamil Liwak, Rafał Stankiewicz, Damian Stankiewicz, Bartosz Rewer.

 

 

 Zebranie rozpoczął prezes Damian Stankiewicz, poczym jego prowadzenie powierzono Kamilowi Liwakowi.

Władze strażackie reprezentowali; Władysław Łukasik i Jacek Nawrocki (komendant gminny OSP), oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP autor notatki.

 

Sprawozdanie z działań w roku ubiegłym – 2017 zawierało wyliczenia działań strażaków. Były to między innymi prace porządkowe przy remizie OSP, porządkowanie boiska sportowego wsi, udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych (wywalczono II miejsce), przeprowadzono kilkanaście zbiórek szkoleniowych – organizacyjnych. Strażacy dawali również asystę czasie świąt kościelnych, zorganizowali strażacką wigilię.

Zarząd podziękował wszystkim strażakom za służbę i jednocześnie wyróżnił druhów; Karola Kłyzę, Dominika Wijatę, Weronikę Kłyza, Henryka Czerwińskiego, Jana Liwaka.

Brano udział w szkoleniach - „Kurs Pierwszej Pomocy ukończyli Bartłomiej Wijata, Rafał Stankiewicz, Łukasz Dankowski, natomiast kurs podstawowy – strażacki zaliczyli; Paweł Śmigiecki, Bartłomiej Wijata.

W 2017 roku OSP pozyskała; wspomniany samochód pożarniczy STAR 244, motopompę pływającą, 4 szt. ubrań specjalnych, oraz komplety hełmów, rękawic, kominiarki, pasy, zatrzaśniki, liny…

OSP pomagała ponadto;  

 W utrzymaniu porządku wokół świetlicy i remizy, przy organizacji pikniku, w tym również udzieliła pomocy w zawodach PSP w Wąbrzeźnie.

 

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej OSP protokół z kontroli przedstawił Michał Kwiatkowski. Po sprawnym przedstawieniu oceny pracy jednostki zaproponował wniesienie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi OSP, co zostało przez zebranych,(po wartościowej dyskusji) jednogłośnie uchwalone!

 Przysłuchując się dyskusji odnieśliśmy (Goście!) bardzo pozytywne wrażenie. Była ona rzeczowa, a na dodatek nie skupiała się tylko wokół naszych, strażackich spraw. Padały różne propozycje; widać było, iż strażacy interesują się także kwestiami sportu we wsi, stanem boiska i zapewnieniem bezpieczeństwa z korzystania z jego urządzeń.

Sporo miejsca w dyskusji zajął los „starej babki” – samochodu. Były propozycje jego sprzedaży, a także zachowania w jednostce, jako samochodu – zabytku. W sprawie tej zabierał głos wójt Łukasik. Ostatecznie przyjęto, że samochód na razie – póki co zostaje w jednostce, a do sprawy jego „miejscowego żywota” zajmą się strażacy po przemyśleniu i zastosowaniu różnych propozycji jakie padły na zebraniu.

Komendant Nawrocki poinformował o terminach niektórych strażackich przedsięwzięć;

-  5 maja o godz. 16, oo gminny Dzień Strażaka w Ryńsku,

-  5 czerwca gminne zawody sportowo-pożarnicze.         

Pod adresem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP trafi prośba o dokonanie zmiany terminu powiatowych zawodów pożarniczych na inny ze względu, na to, iż 25 sierpnia tego roku w kilku gminach odbędą się dożynki, między innymi w gminie Ryńsk.

Piszący notatkę, jak i wójt Łukasik złożyli podziękowanie strażakom za ich zaangażowaną służbę w 2017 roku.

Kategoria: /