Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Przetarg na samochód pożarniczy.

Janusz Marcinkowski

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11, nr rej. GKS 03HS.

 Cechy pojazdu:

- rok produkcji 1981, sprowadzony z Niemiec w 2006 r.,

- cały czas w podziale bojowym OSP w Wielu,

- silnik o mocy 175 KM,

- napęd 4x4,

- zbiornik wody 3000 l.,

- autopompa o wydajności 2400 l/min,

- kabina 9-osobowa,

- przebieg 30500 km,

- specjalistyczna zabudowa pożarnicza,

- przegląd techniczny ważny do maja 2018 r.,

- bardzo dobry stan techniczny, nie wymaga wkładu finansowego.

Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768.

Cena wywoławcza 30.000 zł. brutto

Samochód można oglądać w Karsinie w dni robocze w godz 800 – 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Urząd Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, z dopiskiem „PRZETARG MAGIRUS”. 

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Tomasz Urbański - tel 58 6873322

 

Foto-ogląd samochodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /