Aktualności

Ćwiczenia strażackie PSP i OSP '2018'

Janusz Marcinkowski

Raport bryg. Andrzeja Kujaczyńskiego z ćwiczeń ‘2018’.

Organizator ćwiczeń:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wąbrzeźnie oraz Leśnictwo Wronie.

Temat ćwiczeń: prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas  dużego pożaru lasu.

Termin ćwiczeń: 23 maja 2018r.. od godz. 930.

Miejsce ćwiczeń: Leśnictwo Wronie, Miejscowość: Wronie, gmina Ryńsk.

Uczestnicy ćwiczeń; strażacy z PSP i OSP.

Cele ćwiczeń:

 Sprawdzenie:

- aktualności procedur alarmowania i Planu Ratowniczego Powiatu,

- dyspozycyjności, mobilności i realizacji zadań przez jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz pozostałych jednostek biorących udział w ćwiczeniach,

- systemów łączności, dowodzenia i współdziałania

- stanu technicznego sprzętu ratowniczego,

- obowiązkowych dokumentów kierowców i pojazdów,

Doskonalenie:

- współpracy pomiędzy jednostkami OSP, PSP i innymi służbami,

- umiejętności dowódczych i wykonawczych,

  Poznanie charakterystyki obiektu, rozmieszczenia i wydajności punktów czerpania wody  do celów ppoż., dróg dojazdowych oraz specyfiki prowadzenia działań ratowniczych,

Mobilizowanie do intensywnego szkolenia ratowniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych,

Warunki prowadzenia akcji:

 

Warunki pogodowe: temperatura powietrza 27o C, wiatr umiarkowany z kierunku zachodniego, bez opadów atmosferycznych. Warunki pogodowe normalne dla powstania i intensywnego rozwoju pożaru lasu.

 

Pozoracja: miejsca  objęte pożarem oznaczone taśmą znacznikową.

Świece dymne.

Osoby funkcyjne: główny rozjemca: bryg. Janusz Woźniak - Komendant Powiatowy PSP.

Kierownik ćwiczeń: bryg. Andrzej Kujaczyński - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Kierujący akcją ratowniczą: st. kpt. Jarosław Kubasik - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Dowódcy odcinków bojowych: kpt. Michał Stożyński – Dowódca zmiany

                                                    mł. kpt. Robert Stasiak – st. specjalista

                                                    mł. kpt. Dawid Krajnik - mł. specjalista

Obserwatorzy z KWPSP w Toruniu: bryg. Marek Rusoń - naczelnik wydziału oper. mł. bryg. Mariusz Kwiatkowski.

Dowództwo ćwiczeń.

Wykaz jednostek biorących udział w ćwiczeniach; PSP Wąbrzeźno, jednostki OSP; Błędowo, Jarantowice, Dębowa Łąka, Książki, Kurkocin, Nowa Wieś Król., Osieczek, Płużnica, Ryńsk, Wąbrzeźno, Zieleń.

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z harmonogramem.

Na ćwiczenia nie stawiła się OSP Blizienko – brak uprawnionego kierowcy.

Ćwiczenia zostały bardzo dobrze ocenione przez obserwatorów z Komendy Wojewódzkiej PSP i głównego rozjemcę

Komendant powiatowy bryg. Janusz Woźniak podziękował za sprawne zorganizowanie i za przebieg ćwiczeń. Szczególnie podziękowania skierował do druhny i druhom z OSP biorących udział w ćwiczeniach; za poświęcony czas i zaangażowanie w realizację założeń.

Po podsumowaniu ćwiczeń uczestnicy otrzymali indywidualne racje żywnościowe stosowane podczas prowadzenia dużych działań lub ćwiczeń poza własnym rejonem działań.

Fotograficzne sprawozdanie z ćwiczeń;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /