Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

130 lecie OSP Płużnica '2018'

Janusz Marcinkowski

 

130 lat straży pożarnej w Płużnicy.

 

Opracowanie, zdjęcia Janusz Marcinkowski.

-----------------------------------------------------

 

Przedstawiam kilka obrazów z obchodów w Płużnicy.

 

 

Sprawnym przebiegiem uroczystości kierowali;

 

Jarosław Tylmanowski     Jarosław Kubasik           Lech Jazownik

        [spiker]                       [prezes OSP]            [d-ca uroczystości]

 

Kilka słów o historii naszej OSP.

Nasi wspaniali poprzednicy – strażacy wsi Płużnica obchodząc w 1938 roku 50 lecie utworzenia straży pożarnej, uznali, iż faktem założycielskim był pożar w 1888 roku wielkiej majątkowej stodoły, co było bezpośrednią przyczyną zorganizowania się dla ochrony ludzi i mienia.

Przez minione 130 lat strażacy wsi Płużnica, poza czysto strażacką pracą, dawali wielokrotnie dowód zaangażowania we wszystkie problemy społeczne naszej wsi. Brali udział w pracy organizacji społecznych, w obchodach  3 majowego święta, Dnia Niepodległości;  w święta kościelne i jubileuszowych uroczystościach zasłużonych strażaków.

W szkicu historycznym przypominamy strażaków z okresu przedwojennego, o których działaniach udało się nam zdobyć część informacji. W wolnej, II Rzeczpospolitej Polskiej w naszej straży pracowali między innymi; Wojciech Dziadzio, Jan Drzyzga, Bronisław Małgoszewicz, Tomasz Motas, Władysław Motycki, Jan i Józef Pabianowie, Michał Pilek, Fryderyk Runkowski, Jan Sokół, Jan i Anastazy Suwińscy, Piotr Wypych.

  Wspomina się również o straży kolejowej, której przewodził maszynista Adam Thomas.

W czasie okupacji działalność Polaków-strażaków ustała, bowiem większość Polaków została ze wsi wywieziona do obozów, na roboty do Rzeszy i do Generalnego Gubernatorstwa.

Po 1939 roku strażacy i ich partnerzy społeczni zapłacili za swoją patriotyczną postawę wyrzuceniem ze swych domostw, odebraniem gospodarstw, wywózką do obozów zagłady. Pamiętamy też o zamordowanych przez Niemców i służby NKWD nauczycielach płużnickiej szkoły, którzy blisko współdziałali ze strażakami; Feliksie Gzelli, Alojzym Lamparczyku, oraz zastępcy komendanta posterunku policji Zygmuncie Małolepszym.

W powojennej rzeczywistości strażacy uważając, iż w każdych warunkach należy służyć ludziom; rozpoczęli od gromadzenia skromnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożarniczej. Były to proste narzędzia, i przedmiot dumy – konna sikawka. W  kilka lat później zagościł pozyskany z demobilu otwarty samochód pożarniczy.

Powojenne strażactwo podnosili do rangi najważniejszej organizacji wsi; Tadeusz Kalinowski, Maksymilian Lewandowski, Drzyzgowie, Stafiejowie, Jazownikowie, Frączkowie - z całym szacunkiem nie da się wymienić ok. 100 osób-strażaków, którzy pracowali w tej zaszczytnej służbie po 1945 roku, aż do dnia dzisiejszego.

W okresie powojennych lat strażacy budowali swoje stowarzyszenie w trudnych materialnie warunkach. Chyląca się ku ruinie stara przedwojenna remiza była tego symbolem. Własnym rękoma budowano więc remizę strażacką i latami walczono o coraz lepsze, bardziej profesjonalne wyposażenie. Na etapach rozwoju naszej jednostki wymienić chciałbym kilka zdarzeń dających  rękojmię skutecznych działań w prowadzeniu akcji gaśniczych i w zwalczaniu skutków zdarzeń.

Przypomnijmy niektóre z nich;

- zakończenie budowy remizy – 1990 r.

- ufundowanie sztandaru OSP – 1990 r.

- otrzymanie bardziej nowoczesnego samochodu pożarniczego;1995r.

- wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 1995 r.

- odznaczenie sztandaru OSP „Złotym Znakiem Związku” – 2003 r.

Przypomnieć jeszcze warto; ustanowienie miejsca - przygotowanie się do przyjęcia ratownictwa lotniczego, podjęcie się funkcji ratownictwa wodnego na okolicznych jeziorach, oraz zwiększoną ilość wyjazdów związanych z wypadkami drogowymi,  także zapewnienie  ratownictwa na pobliskiej autostradzie.

Oprócz tego była zwyczajna, codzienna strażacka robota, czyli od 50 do 80 wyjazdów rocznie, dających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych wsi.

Wszystkie te sprawy, te dalsze i te bliższe udało się ocalić od zapomnienia i zapisać w kronice OSP oraz wydanej w 2014 roku książce; „Diariusz płużnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej” 

Nasi strażacy na placu przed remizą.

 

 

 

Msza w intencji strażaków.

O godz. 13,30 rozpoczęła się msza św. w intencji strażaków wsi i gminy Płużnica.

Mszę odprawili; proboszcz płużnickiej parafii ks. kanonik Leszek Sudoł i kapelan gminny strażaków ks. kanonik Jacek Dudziński.

 

 Strażacy, poczty sztandarowe, delegacje …

 

 

Płużnickich strażaków i delegacje OSP z gminy Płużnica prowadził druh Leszek Jazownik.

 

Gratulacje i Życzenia.

Gratulacje i życzenia płużnickim strażakom przesłali; Zbigniew Sosnowski poseł na Sejm, który pisał między innymi; „Kiedy powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy, Ojczyzny naszej nie było na mapach Europy. Był za to duch narodu, który kazał działać Polakom dla wspólnego dobra i nieistniejącej Rzeczypospolitej. Rzadko która jednostka może pochwalić się tak piękną historią, tworzoną przez wiele pokoleń druhów”…

          Wysłuchano również gratulacji i życzeń w uznaniu codziennej służby strażaków; były to życzenia od Zdzisława Dąbrowskiego prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu; Jarosława Herbowskiego, członka Prezydium Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu, jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie; nadbryg. Janusza Halaka kujawsko-pomorskiego komendanta PSP; st. bryg. Sławomira Herbowskiego z-cy komendanta wojewódzkiego PSP; st. bryg. Kazimierza Stafieja komendanta miejskiego OSP w Toruniu; Krzysztofa Maćkiewicza starosty wąbrzeskiego;  bryg. Janusza Woźniaka komendanta powiatowego PSP; Marcina Skonieczki wójta gminy; Szymona Dudzika przewodniczącego rady gminy; Mieczysława Tosia radnego powiatowego – prezesa Zarządu Powiatowego PSL; Adama Puchały przewodniczącego rady powiatu; pań ze Stowarzyszenia „Płużniczanki”; Lidii Juda i  Zbigniewa Fiałkowskiego - delegacji płużnickiego sołectwa. W imieniu Zarządu Gminnego OSP przekazał wyrazy Podziękowań za służbę Edward Kruk prezes gminny OSP.

 

Zaproszeni goście…

 

Od lewej; Lidia Juda, Wiesława Szpanowska, Urszula Pieniążek, Mieczysław Toś, ks. Jacek Dudziński, Jerzy Figalski, Adam Puchała, st. bryg. Sławomir Herbowski, Jarosław Herbowski, bryg. Janusz Woźniak, Szymona Dudzik, Marcin Skonieczka, Andrzej Kujaczyński.

Wieś Płużnica reprezentowali;  Lidia Juda, Zbigniew Fiałkowski, Stanisława Jazownik, Wiesława Szpanowska, Urszula Pieniążek.

 

Samochód dla strażaków z Płużnicy.

Wójt gminy Marcin Skonieczka i przewodniczący rady gminy wręczyli Jarosławowi Kubasikowi (w środku) „talon” opiewający na sumę  565 000, 00 złotych na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego, który jest już szykowany dla naszej straży i wkrótce wszyscy będziemy  mieli okazję go zobaczyć. Będzie to pierwszy, od dawna oczekiwany ciężki samochód w naszej gminie.

 

Na uroczystości  wręczono strażakom z Płużnicy i Józefkowa odznaczenia;

„Złote, Srebrne, Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaki „Strażak Wzorowy” oraz odznaki dla strażackiej młodzieży.

 

Medale wręczyli; Jarosław Herbowski i st. bryg. Sławomir Herbowski.

 

Bardzo Serdecznie powitani i pozdrawiani byli (obecni i nieobecni) strażacy – seniorzy OSP Płużnica;  Tadeusz Chmielewski, Zbigniew Frączek, Stanisław Grzegorczyk, Wiesław Korczyński, Tadeusz Stafiej, Tadeusza Wawszczyk, Zygmunt Właśniewski. 

Tym z nich, którzy dzisiaj nie mogli z nami być;

„Życzymy Dużo Zdrowia i Wiele Pogodnych Dni”.

 

Nasi seniorzy; Zbigniew Frączek,Tadeusz Wawszczyk.

 

 

Kategoria: /