Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Regulamin "Konkursu plastycznego'Zapobiegajmy Pożarom'"

Janusz Marcinkowski

REGULAMIN

 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

 

I.               Cel konkursu: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

II.             Tematyka konkursu: Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

 

III.          Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.

 

IV.           Uczestnicy: Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

 I grupa – przedszkola.

 II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III.

 III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI.

IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII lub gimnazjum kl. II-III.

V grupa – szkoły ponadpodstawowe o ponadgimnazjalne.

VI grupa – dorośli.

 

*Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, metaloplastyki.

*Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1.)

 

Terminarz konkursu – etapy:

------------------------------------

I.                Eliminacje środowiskowe w szkołach – do 15 listopada.

II.             Eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – do 30 listopada.

III.           Eliminacje powiatowe –  do 31 grudnia.

V.              Eliminacje wojewódzkie – do 31 stycznia.

VI.           Eliminacje centralne – do 31 marca.

 

                              Komisja Historyczna

                              Zarządu Powiatowego ZOSP

                                      w Wąbrzeźnie.

 

Kategoria: /