Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Płużnica '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Płużnica ‘2019’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

---------------------------------------------

Zebranie zostało zwołane na dzień 12 stycznia 2012 r., na godzinę 18,oo na sali Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Zebranie zaplanowano z tradycyjnym porządkiem obrad. Zebraniu przewodniczył Jarosław Kubasik prezes OSP. Przedstawiono wszystkie sprawozdania; zarządu OSP, skarbnika z finansów OSP i komisji rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyli strażacy i zaproszeni goście reprezentujący: zarząd powiatowy i gminny OSP Janusz Marcinkowski i Edward Kruk, gminę (Szymon Dudzik przewodniczący rady gminy),  oraz komendę powiatową PSP (Andrzej Kujaczyński).

 

Uczestnicy zebrania.

 

 Grzegorz Mucha, Jarosław Kubasik, Lech Jazownik, Andrzej Kujaczyński, Marek Liszaj.

 

Niżej; Edward Kruk, Szymon Dudzik, autor.

 Janusz Szczepanik, Wiesław Kwiatkowski, Miłosz Juda, Karol Klimek

 

 Kamil Jazownik, Tomasz Wąż,  Łukasz Isbrandt

 

Tomasz Frączek, Lidia Juda, Martyna Juda, Jakub Fiałkowski.

 

 

 Sprawozdanie Zarządu OSP w Płużnicy z działań w 2018 roku.

------------------------------------------------------------------------------

Zebranie OSP.

Zebranie odbyło się w dniu 17 lutego 2018 r. na sali Towarzystwa rozwoju Gminy Płużnica. Uczestniczyli w nim: Łukasz Isbrandt, Piotr Tomasik, Patryk Fiałkowski, Karol Klimek, Tomasz Wąż, Miłosz Juda, Artur Pitan, Paweł Makowski, Adam Szczepanik, Miłosz Rygielski, Janusz Szczepanik, Tadeusz Wawszczyk, Lech Jazownik oraz Edward Kruk prezes gminny OSP, Tomasz Zygnarowski z-ca wójta gminy, Jarosław Kubasik prezes OSP, Szymon Dudzik przewodniczący zebrania – przew. Rady Gminy Płużnica, Grzegorz Mucha naczelnik OSP, bryg. Ireneusz Wiśniewski pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Wąbrzeźnie. Z zaproszonych seniorów naszej OSP obecny był tylko senior Tadeusz Wawszczyk. Pozostali ze względu na stan zdrowia nie byli w stanie w nim uczestniczyć.

Sprawozdanie w działań strażaków w ubiegłym roku przedstawił prezes Jarosław Kubasik. Stan finansów, oraz plan dochodów i wydatków przedstawił skarbnik Marian Liszaj.

W trakcie dyskusji zabrali głos; Janusz Marcinkowski w imieniu zarządu powiatowego OSP, bryg. Ireneusz Wiśniewski, Edward Kruk, Lech Jazownik, Janusz Wiśniewski.

          Oprócz podsumowania działań strażaków w ubiegłym roku, Podziękowań za służbę mówiono o zadaniach na 2018 rok, w tym także o decyzji organizowania obchodów rocznicy 130 lecia utworzenia płużnickiej straży pożarnej, którą to chcemy zorganizować w dniu 9 czerwca b.r.

Przyjęto wnioski w zakresie zakupu wyposażenia i umundurowania strażaków oraz samochodu ciężkiego dla Płużnicy. Podnoszono też kwestie remontowe w remizach OSP.

Pokaz dla szkolnej młodzieży.

           W dniu 31 stycznia urządzony został pokaz na płużnickiej sali gimnastycznej przez grupę naszych strażaków: Grzegorza Muchę, Kamila Jazownika, Adama Szczepanika pod kierunkiem komendanta gminnego OSP Andrzeja Kujaczyńskiego.

Konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” 2017/2018.

 Do poziomu konkursu powiatowego wyróżnione zostały prace plastyczne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy uczniów Michała  Maćkiewicza, Anny Isbrandt i Julii Nadolskiej z Płużnicy. Konkurs organizowali; Janusz Marcinkowski i nauczycielka Mariola Tomaszewska.

Rozdział środków z RPO - 27 marca 2018 r.

W sprawie: realizacji zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP gminy Płużnica, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Płużnicy postanowił dokonać podziału środków finansowych-dotacji dla naszej OSP:

- hełm z latarką                         6 szt.  x    900,00   ;  5 400,00 zł

- pompa zanurz. elektryczne      1 szt. x  3 200, 00  ;  3 200, 00 zł

- kamera termowizyjna              1 szt. x  7 200, 00  ;  7 200, 00 zł

          - parawan                                  1 szt.  (1 200, 00) ;  1 200, 00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------

              Razem    na sumę          17  000, 00 zł      

 

Ćwiczenia we Wroniu.

W majowych ćwiczeniach 2018 roku strażaków OSP i PSP we Wroniu  brali udział nasi strażacy: Grzegorz Mucha, Adam Szczepanik, Karol Klimek oraz Kamil Jazownik.

130 lecie OSP Płużnica.

9 czerwca 2018 r. obchodziliśmy 130 lecie istnienia OSP w Płużnicy. Nasi wspaniali poprzednicy – strażacy wsi Płużnica obchodząc w 1938 roku 50 lecie utworzenia straży pożarnej, uznali, iż faktem założycielskim był pożar w 1888 roku wielkiej majątkowej stodoły, co było bezpośrednią przyczyną zorganizowania się dla ochrony ludzi i mienia. W programie dnia było:

13,00 – rozpoczęcie uroczystości – zbiórka na placu przed remizą. Przemarsz w kolumnie do kościoła.

13,30 - msza w kościele parafialnym.

14,30 – przemarsz na plac przy remizie OSP.

14,45 – rozpoczęcie ceremonii strażackiej na placu przy remizie OSP.

15,30 – zakończenie ceremoniału zaproszenie na wspólny, strażacki posiłek.

Gminne zawody sportowo – pożarnicze.

W dniu 16 czerwca 2018 roku w zawodach brały udział drużyny seniorów oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na starcie seniorów stanęło 7 drużyn,

w tym nasza drużyna w skład której wchodzili: Grzegorz Mucha, Kamil Jazownik, Paweł Makowski, Jarosław Mytych, Patryk Fiałkowski, Adam Szczepanik, Mateusz Grodzicki, Artur Pitan, Karol Klimek, Filip Majewski.

 Zwycięzcami została drużyna z OSP Czaple. Strażacy z Nowej Wsi Król. wywalczyli II miejsce, nasza drużyna Płużnica zajęła III miejsce.

W konkurencji MDP; młodzież z Uciąża zajęła I m-ce z wynikiem 267 pkt., natomiast Błędowo i Płużnica uzyskały po 307 pkt. Naszej młodzieży należy się wiele słów uznania i podziękowania za udział w zawodach.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Płużnicy.

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. na sali kominkowej szkoły w Orłowie, celu przedstawienia radnym: ”Sprawozdania z działalności  OSP na terenie gminy”. Obecni byli radni, oraz wójt gminy.

          Sytuację w imieniu zarządu gminnego OSP na terenie gminy Płużnicy przedstawili Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski.

Po przedyskutowaniu problemów ustalono kilka wniosków-opinii;

- należy sprawdzić sprawność hydrantów we wsiach gminy; ich dostępność do prowadzenia akcji pożarniczych; udostępnić informację w tej kwestii,

- wniesiono ponownie wniosek o podwyższenie z nowym rokiem budżetowym ekwiwalentu dla strażaków z udział w akcjach gaśniczych, i innych, szkoleniach, ćwiczeniach,

- dalej podniesiono kwestię roli strażaków w czasie imprez publicznych proszonych do „obstawy” np. tras przejazdu wyścigu kolarskiego. Zachodzi tu konflikt między rolą wyznaczaną strażakom, a prawem o ruchu drogowym - wg którego tylko policja ma prawo kierowanie ruchem pojazdów. Strażacy mogą to czynić wyłącznie w czasie prowadzenie akcji ratowniczych. 

Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości.

          Z funduszu tego pozyskano dla naszej OSP zestaw stabilizacji pojazdu, platforma ratownicza, 2 komplety podpór stabilizacyjnych.

Kolonie – obóz młodzieży OSP Nowa Wieś Król. w Orłowie.

Kolonie dla młodzieży dla 45 dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica zorganizował Zarząd OSP w Nowej Wsi Król. i gmina Płużnica w dniach od 15 do 25 sierpnia. Nasi strażacy; Grzegorz Mucha, Wiesław Kwiatkowski, Karol Klimek i Kamil Jazownik zaprezentowali młodzieży działanie ratownicze łodzią na jeziorze w Ostrowie. Młodzi sympatycy strażaccy mogli skorzystać z przejażdżki po jeziorze. W tym samym czasie druh Jarosław Kubasik przeprowadził pokaz i szkolenie młodzieży w zakresie ratownictwa osób poszkodowanych w wypadkach.

Zbiórka złomu.

Aż czterech przyczep ciągnikowych potrzebowaliśmy 6 października 2018 roku do zwiezienia złomu ofiarowanego na rzecz naszej OSP przez mieszkańców wsi. Przy pozyskiwaniu złomu pracowali: Szymon Dudzik, Lech i Kamil Jazownikowie, Karol Kaźmierczak, Karol Klimek, Jarosław Kubasik, Marek Liszaj, Grzegorz Mucha, Artur Pitan, Adam Szczepanik,

Zwiedzanie cytadeli w Grudziądzu.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Płużnicy od dwóch lat organizuje raz w roku spotkanie seniorów strażackich oraz przedstawicieli OSP gminy Płużnica w formie wyjazdu w „ciekawe miejsca” na terenie naszego regionu. W ubiegłym roku odwiedziliśmy muzeum pożarnictwa w Solcu Kujawskim, natomiast teraz, w dniu 20 października 2018 roku. wybraliśmy się do Grudziądza grupą 39 osób, aby poznać system fortyfikacji sąsiadującego z nami miasta. Do Grudziądza, w części sfinansowanego przez uczestników wyjechali: Wiesław Kwiatkowski, Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Tadeusz Wawszczyk.

Scania dla OSP Płużnica.

9 listopada 2018 r. OSP Płużnica po wielu latach oczekiwania, wnioskowania dostała swój wymarzony ciężki samochód pożarniczy, który może zdecydowanie poprawić komfort i skuteczność strażackich działań. Jest to samochód marki SCANIA o mocy silnika 410 KM, mieszczący w swoim zbiorniku 5 000 l. wody. Pojazd jest wyposażony w kompletny system świateł, włącznie z bardzo silnym oświetleniem pola akcji strażaków. Do akcji wygodnie może jechać 6 strażaków. Posiada on między innymi zraszacz ścierniskowy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa samego samochodu.

W drogę po odbiór samochodu udali się; wspomniany Wiesław Kwiatkowski, Lech Jazownik, Marek Liszaj, Grzegorz Mucha, Adam Szczepanik i prezes Jarosław Kubasik, któremu w dużej mierze zawdzięczamy intensywne „chodzenie” wokół sprawy tego wyjątkowego zakupu.

Bojowy chrzest.

          Nasz nowy strażacki wóz przeszedł bojowy chrzest wyjeżdżając po raz pierwszy do pożaru w naszej wsi. W nocy z piątku na sobotę 7/8 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy zgłoszenie pożaru w domu pp. Motas. Akcja zakończyła się skutecznym jego ugaszeniem. Akcją dowodził naczelnik Grzegorz Mucha.

Poświęcenie nowego samochodu.

          Ciężki samochód pożarniczy zakupiony z tym roku został uroczyście poświęcony przed remizą w Płużnicy w dniu 15 grudnia 2018 r. o godzinie 14,oo. Koszty zakupu samochodu zostały podzielone na gminę i instytucje wspomagające:

- gmina Płużnica 564 370,oo zł.

- Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy  343 000,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50 000, 00 zł.

Łączny koszt zakupu 1 007 370,00 zł.

Remonty, prace w remizie, zakupy:

           W 2018 roku zakupiono:

- ciężki samochód pożarniczy,

- zestaw stabilizacyjny samochodu,

- piłę spalinową,

- zakupiono mundury wyjściowe dla strażaków i dla członków MDP.

Przeprowadzono remont w remizie za kwotę 5 800, 00 zł.

Szkolenie strażackie.

 W bieżącym roku w szkoleniu podstawowym dla strażaków JOT brał udział Miłosz Juda.

Nasze kalendarze.

Po raz pierwszy wydrukowaliśmy własne, indywidualne kalendarze, które zawierają zdjęcia z życia naszej straży. Wydrukowano ich 170 szt., i tyle rozprowadzono wśród mieszkańców Płużnicy.

Strażak roku ‘2018’.

          W gminie Płużnica wyróżnionym tym tytułem został w 2018 roku prezes naszej OSP Jarosław Kubasik. We wniosku, w imieniu naszej OSP napisaliśmy:

„Druh Jarosław Kubasik w ciągu ostatnich kilku lat kierując Zarządem OSP w Płużnicy nadał jej właściwy kierunek, tak pod względem pracy ze strażakami, jak i zadbania  o odpowiedni stan techniczny płużnickiej remizy, oraz jej wyposażenia.

W pracy organizacyjnej wprowadził zasadę stałych spotkań strażaków dla prowadzenia wielu prac modernizacyjnych w naszej remizie, takich, jak: wygospodarowania dodatkowego boksu na samochód pożarniczy i sprzęt ratownictwa wodnego; poprawienie stanu posadzki w remizie poprzez nałożenie nowej; wymianę instalacji elektrycznej, zastosowanie wielu urządzeń ułatwiających strażacką pracę.

Ważną sprawą dla płużnickich strażaków i wzrostu bezpieczeństwa rejonu działania wokół naszej wsi, było jego zaangażowanie się w zakup, od dawna oczekiwanego; ciężkiego samochodu pożarniczego marki „Scania”, który otrzymaliśmy  w tym roku.

Wobec powyższego; OSP w Płużnicy wnioskuje do Zarządu Gminnego OSP w Płużnicy o nadania mu tytułu: „Strażaka Roku 2018 gminy Płużnica”, oraz wsparcie wniosku o nadanie takiego samego tytułu na szczeblu powiatu wąbrzeskiego”.

20 lecie Zarządu Oddziału.

W dniu 19 grudnia 2018 roku; zorganizowano obchody 20 lecia utworzenia powiatowej struktury strażackiej władzy: Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Wąbrzeźnie, zrzeszającego na zasadzie dobrowolności Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu. Decyzję taką podjęli delegaci strażaccy z wszystkich gmin w dniu 9 grudnia 1998 roku.

Wśród członków zarządu byli; Jazownik Lech [2001-2009], Marcinkowski Janusz [od 2012 do teraz,  Stafiej Ryszard [2012-2016].

Członkiem komisji rewizyjnej w latach 2011-2016 był Liszaj Marek.

Asysta kościelna.

Nasi strażacy służyli asystą w kościelnych uroczystościach; między innymi w warcie u Grobu Pańskiego w Wielkanoc (25-26 marca 2018 r.), na Boże Ciało (31 maja  2018 r.) Między innymi w uroczystościach „Bożego Ciała” brali udział strażacy;  Szymon Dudzik, Łukasz Isbrandt, Kamil i Lech Jazownikowie, Miłosz Juda, Karol Klimek, Grzegorz Mucha, Miłosz Rygielski, Adam Szczepanik, Janusz Szczepanik.

Strażackie pogrzeby.

W 2018 roku na terenie gminy Płużnica znowu odeszło kilku strażaków, którzy wiele lat udzielali się naszej służbie. Żegnaliśmy ich na naszych wiejskich cmentarzach odprowadzając na wieczną służbę. Oddawaliśmy ich cześć na naszych spotkaniach, zapisujemy ich imiona w  naszych strażackich kronikach.

18 lipca 2018 roku pożegnaliśmy druha Grzegorza Mendyka prezesa OSP Józefkowo, który był członkiem naszej Jednostki Techniczno Operacyjnej, oraz Wiesława Korczyńskiego.

 

Sekretarz ZOP ZOSP RP  //   Naczelnik OSP //   Prezes OSP Płużnica

Janusz Marcinkowski       // Grzegorz Mucha    //    Jarosław Kubasik

 

Kategoria: /