Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Działowo '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Działowo ‘2019’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

--------------------------------------------

 

Zebranie zwołano na dzień 25 stycznia 2019 roku, na godzinę 17,00 na sali świetlicy wiejskiej w Działowie. Materiały sprawozdawcze (sprawozdanie zarządu, finansowe, komisji rewizyjnej) przygotowali członkowie zarządu; Michał Okrasa i Zbigniew Majewski.

Zebranie prowadził naczelnik Zbigniew Majewski. Protokółem zajęła się Alicja Łazarska. OSP Działowo liczy 22 członków zwyczajnych. Obecnych było 12, co stanowi 54,5 %. Przyczyny nieobecności kilku strażaków były usprawiedliwione; pobytem w pracy, chorobami itp.

Z zarządu powiatowego i gminnego w zebraniu uczestniczyli; Edward Kruk (prezes zarządu gminnego OSP)  i autor notatki).

 

Prezydium posiedzenia; od lewej: Michał Okrasa prezes OSP, Zbigniew Majewski naczelnik, sołtys wsi, Edward Kruk, Alicja Łazarska radna rady gminy.

 

 Tadeusz Małkowski, Leszek Kirejewski, Arkadiusz Dynowski.

 

Po przedstawieniu sprawozdań, udzieleniu absolutorium zarządowi przedyskutowano kilka ważnych dla strażaków kwestii;

1.    Dyskutowano kwestię zakupu mundurów wyjściowych dla strażaków. W sytuacji OSP Działowo, w której strażacy nie uczestniczą w akcjach bojowych ważnym jest uczestniczenie w zadaniach w sferze kulturowej; w uroczystościach samorządowych, państwowych, kościelnych. Jest też kilka w roku wydarzeń strażackich, takich jak zebrania, spotkania, wyjazdy szkoleniowe, gdzie wymagane jest występowanie strażaków

w mundurach wyjściowych. Założono, iż mimo stałych kłopotów

 z zakupem w roku 2019 podjęte zostaną starania o zakup 4 kompletów mundurów.

2.    Ustalono, iż zostanie uporządkowany rejestr odznaczeń strażackich i na tej podstawie zarząd OSP ustali zasady pracy przy nadawaniu odznaczeń, uwzględniając zmiany w regulaminie dokonane przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

3.    Strażacy wyrażali niepokój z tytułu nie załatwionej naprawy motopompy, która przydałaby się do przygotowania się strażaków do zawodów sportowo – pożarniczych i powiatowych zawodów oldbojów.

4.    Dla przeanalizowania wyżej wspomnianych problemów ustalono, iż w następnych tygodniach odbędzie się posiedzenie zarządu OSP, dla roboczego załatwienia poruszanych spraw. Między innymi dla statecznego i skutecznego załatwienia rejestracji zarządu i komisji rewizyjnej w KRS.

*Inne kwestie związane z problemami innymi zostaną przedstawiona na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wsi Działowo.

 

Kategoria: /