Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Blizienko '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Blizienko ‘2019’

 Opracowanie; Eugeniusz Bala, Janusz Marcinkowski.

 Zebranie zwołano na dzień 9 marca 2019 roku na świetlicy wiejskiej. Otworzył je Zygmunt Pastucha prezes OSP. Jednostka w Blizienku liczy sobie ok. 40 strażaków.

Strażacy, zaproszeni goście w trakcie zebrania.

bliz 3Zaproszeni goście zasiedli w prezydium zebrania - niżej od lewej;  Leszek Talarek w-ce prezes powiatowy OSP, Krzysztof Zieliński wójt gminy Książki, Marek Macikowski przew. rady gminy, mł. kpt. Robert Stasiak przedstawiciel komendy PSP, Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP. Goszczono również przewodniczącą KGW p. Bogumiłę Wojciechowską.

 bliz 1Przewodniczenie zebraniu powierzono Leszkowi Talarkowi, natomiast protokółował obrady Eugeniusz Bala.

W komisji uchwał i wniosków znaleźli się: Kazimierz Chrapiński, Jacek Głażewski, Dariusz Jamroży.

Sprawozdania przedstawili; naczelnik Andrzej Pastucha, skarbnik Józef Mojek oraz komisji rewizyjnej Jacek Głażewski. Na wniosek tego ostatniego zebrani uchwalili jednogłośnie absolutorium dla zarządu OSP.

 Jak wynika ze sprawozdania strażacy z Blizienka w 2018 roku włączyli się do prac samorządu wsi, który  urządził np. Dzień Dziecka i choinkę wigilijną dla dzieci. Strażacy obchodzili również Dzień Strażaka, a ich przedstawiciele brali udział w dożynkach gminnych, posiedzeniach zarządu gminnego OSP, itp.Dopisujemy również udział delegacji strażaków w uroczystości obchodów 100 lecie Niepodległej w gminie Książki. Kuchnia polowa strażaków widywana jest na różnych wydarzeniach, gdzie druh Józef Majek z powodzeniem gotuje dla uczestników smaczną grochówkę.

W ubiegłym roku OSP korzystała z funduszy, między innymi; „sprawiedliwości” na zakup wyposażenia. Otrzymano między innymi; kompresor, deskę ratowniczą, mundur wyjściowy…

bliz 2

Zdzisław Petla, Leszek Wolski, Andrzej Pastucha, Zygmunt Pastucha, Leszek Talarek.

 Strażakom wręczono odznaki „za wysługę lat”, a druh Eugeniusz Bala otrzymał „Złoty Medal”.

bliz 4

Od lewej: Kazimierz Chrapiński, Agnieszka i Tomasz Ciupakowie, Zygmunt Pastucha, Jacek Głażewski, Józef Majek.

 W planach na 2019 rok zakłada się współdziałanie z samorządem wsi i innymi organizacjami wiejskimi. Strażacy nadal będą się opiekować remizą i świetlicą, za co zresztą podziękował im wójt gminy Krzysztof Zieliński. Podziękowania za strażacką służbę przekazali również mł. kpt. Robert Stasiak i Grzegorz Komorowski.

 Podjęto decyzję o obchodach 45 rocznicy założenia OSP Blizienko w maju b. roku; z tym, iż maja to być: „skromne obchody”.

 

 

 

Kategoria: /