Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zpzosp/domains/zpzosp.098.pl/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201

Aktualności

Kontrola i wizyta w jednym.

Janusz Marcinkowski

Kontrola i wizyta w jednym.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

--------------------------------------------

W dniu 12 marca 2019 r. przebywała w Wąbrzeźnie grupa przedstawicieli Zarządu Głównego Związku OSP RP z Warszawy pilotowana przez  dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu druha Piotra Tomaszewskiego.

Zarząd Główny OSP reprezentowali:

Lucjan Kędzia, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Warszawie, prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP w Klechowcu w woj. opolskim.

Karol Podleśny członek Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP w Warszawie, jednocześnie przew. WKR woj. mazowieckiego i prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP w Gostyminie.

Gości podejmowali w wąbrzeskim Domy Strażaka; Jarosław Herbowski prezes zarządu powiatowego OSP, Janusz Marcinkowski sekretarz tego zarządu, oraz druhowie z wąbrzeskiej OSP; Stefan Pyć i Janusz Kopczyński.

kontrwab 2

Od lewej; Karol Podleśny, Lucjan Kędzia, Piotr Tomaszewski, Jarosław Herbowski.

kontrwab 1

Janusz Kopczyński, Stefan Pyc.

Strażaccy – społeczni kontrolerzy chcieli zapoznać się z pracą strażaków w powiecie wąbrzeskim na podstawie działań wąbrzeskich strażaków, oraz z prowadzeniem dokumentacji pracy działań strażackich w powiecie wąbrzeskim. W tej ostatniej kwestii w protokole napisano: „… należy stwierdzić, że działalność Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Wąbrzeźnie jest prawidłowa i stanowi wzór do naśladowania”. Co do stanu wąbrzeskiej OSP wizytujący stwierdzili: „… Straż Pożarna w Wąbrzeźnie jest dobrze zorganizowana, członkowie w wystarczającej ilości wyszkoleni, OSP wyposażona w samochody pożarnicze, umundurowanie specjalne, co daje gwarancje bezpiecznego udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych i innych zdarzeniach losowych na terenie powiatu…”. Komisja wizytująca wyraziła podziękowanie wszystkim strażakom powiatu wąbrzeskiego za swoja ochotniczą pracę. Bardzo pozytywna ocena spowodowała, iż odstąpiono od wydania zwyczajowych zaleceń.

Dokumentacja strażacka powiatu wąbrzeskiego.

Zakres dokumentacji odpowiada zakresowi pracy Zarządu i ma wymiar funkcjonalny. Niezależnie od dokumentacji 

Struktura dokumentacji jest następująca:

1. Dane osobowe i adresowe;

2. Roczne plany pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie – koordynowane z zarządami gminnymi w powiecie.

3. Protokoły, notatki z posiedzeń, spotkań, narad.

4. Sprawozdania działalności zarządu powiatowego i działań OSP na terenie powiatu.

5. Dokumentacja Zjazdów ZOP ZOSP RP w Wąbrzeźnie.

6. Dokumentacja komisji problemowych.

======================================

Bieżąca praca dokumentująca strażacką działalność w powiecie wąbrzeskim  jest lokowana na naszej stronie internetowej; < www.zpzosp-wabrzezno.pl Są tam opracowania tematyczne, indywidualne sprawozdania ilustrowane zdjęciami, wykresami, danymi wszystkich zdarzeń organizowanych, lub współorganizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne i Zarząd Powiatowy. Od 2013 roku napisaliśmy ok. 600 artykułów, liczących średnio kilkanaście stron, całość zawiera kilka tysięcy zdjęć… stronę w ciągu pięciu lat jej funkcjonowania odwiedziło ponad 120 000 wejść.

Kroniki OSP; napisane zostały i wydrukowane 20 kompleksowych kronik OSP z 39 istniejących w powiecie wąbrzeskim.

Kronika kadencyjna; na zakończenie kadencji OSP i Zarządu Powiatowego - lat 2011-2016 napisana została i wydrukowana w kilkudziesięciu egzemplarzach  Kronika powiatowa OSP; gotowa jest kronika  z lat 1998-2011.

Kategoria: /