Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Myśliwiec '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Myśliwiec ‘2019’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Strażackie zebranie sprawozdawcze odbyło się w dniu 22 marca 2019 roku. rozpoczęto je o godz. 18,00 na sali świetlicy wiejskiej. Zebranie otworzył Wojciech Barański, prezes OSP, któremu strażacy powierzyli przewodniczenie zebraniu. W OSP Myśliwiec służy 30 druhów, którzy stawili się  w 67 %.

zebrmyśliw 1Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i wysłuchaniem strażackiego hymnu. W poczcie szli (od lewej);  Marcin Kotłowski, Adrian Drapiewski i Sławomir Balawejder.

Na zebranie oprócz miejscowych strażaków stawili się goście, w tym szczególnie ciepło witana p. Eugenia Szafrańska przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, a prywatnie żona zmarłego niedawno Bolesław Szafrańskiego, honorowego członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Pani Eugenia odebrała z rąk przedstawicieli zarządu powiatowego Związku OSP RP dyplom honorowy wspomnianego wyżej tytułu, którego Nasz Przyjaciel nie zdążył odebrać!

Dyplom wręczał Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP w asyście; Władysława Łukasika wójta gminy i prezesa gminnego OSP, Jacka Nawrockiego komendanta gminnego OSP.

zebrmyśliw 3

Pani Eugenia Szafrańska przewodnicząa KGW w Myśliwcu.

 Wręczenie dyplomu …

zebrmyśliw 2

Od lewej: Jarosław Tylmanowski, Władysław Łukasik i p. Eugenia.

Zebranie toczyło się sprawnie, wyznaczonym torem. Najpierw były sprawozdania z działań i ze stanu strażackiej kasy w 2018 roku, później poddano zatwierdzeniu plan pracy na bieżący rok.

Sprawozdania przygotowywali i zdawali;

 zebrmyśliw 6

Od lewej; Wojciech Barański prezes OSP, Sławomir Balawejder naczelnik, Mirosława Balawejder skarbnik, oraz w imieniu komisji rewizyjnej Roman Gruszka.

 Strażaccy goście i miejscowi szefowie OSP.

zebrmyśliw 4

Autor artykułu, Władysław Łukasik, Wojciech Baranowski, Roman Gruszka (sołtys wsi), Jacek Nawrocki.

 

Ze sprawozdania zarządu OSP Myśliwiec wynika, iż w 2018 roku strażacy z Myśliwca brali udział w następujących działaniach;

- zorganizowano zebranie sprawozdawcze OSP w dniu…,

- 20 marca wystawiono wartę honorową przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Wąbrzeźnie pw. Matki Bożej Królowej Polski.

- wspomagano organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla gminnego w Myśliwcu w dniu 5 kwietnia 2018 r.

- delegacja OSP uczestniczyła w obchodach gminnych Św. Floriana w dniu 5 maja 2018 r.

- w miesiącach; kwiecień – maj; druhowie OSP uczestniczyli w strażackim szkoleniu podstawowym,

- w dniu 19 maja przedstawiciele OSP brali udział w gali finałowej plebiscytu Gazety Pomorskiej na tytuł: „Strażaka Roku Kujaw i Pomorza”, którym to powiatu wąbrzeskiego odebrał dyplom druh Sławomir Balawejder naczelnik OSP.

- strażacy współorganizowali  w dniu 30 czerwca Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Myśliwcu,’

- 9 czerwca; drużyna OSP Myśliwiec wzięła udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Ryńsku. Drużyna zajęła III m-sce.

- 30 czerwca; drużyna OSP wywalczyła I miejsce w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych  w Nowej Wsi Król.

- wzięto udział w dniu 14 lipca w zawodach Oldboys w Jaworzu, gdzie po zaciętej walce w mżącym deszczu drużyna z Myśliwca zajęła również I miejsce.

- w sierpniu strażacy z OSP Myśliwiec odnowili figurę Matki Bożej stojącą w centrum wsi.

- 2 września; brano udział w Wojewódzkich Dożynkach Diecezjalnych, które odbyły się w Wąbrzeźnie.

- 8 września; nasza drużyna reprezentowała strażaków powiatu wąbrzeskiego na wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych w Jabłonowie Pomorskim,

- 29 września; współorganizowano II Bieg Myśliwiecki.

- 1 grudnia; drużyna OSP Myśliwiec wzięła udział w powiatowych zawodach pływackich na wąbrzeskim basenie, gdzie drużynowo zajęła II miejsce.

- 14 grudnia; OSP była współorganizatorem gminnego opłatka w Myśliwcu.

- 22 grudnia; drużyna sportowa brała udział w świąteczno - noworocznym turnieju halowej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Dębowa Łąka. Strażaccy piłkarze z Myśliwca wywalczyli I miejsce.

          W oparciu o złożone sprawozdania; z działalności zarządu (Wojciech Barański), stanu finansów (skarbnik Mirosław Balawejder), komisji rewizyjnej (Roman Gruszka) zebrani przegłosowali uchwalenie absolutorium za ubiegły rok.

 Pod koniec zebrania zabrali goście;

Władysław Łukasik; zastrzegł, iż realizacja wniosków, zwłaszcza w wymiarze finansowym musi być przemyślana i nie zawsze udaje się zaspokoić wszystkie oczekiwania, chociaż postęp w ostatnich latach co wyposażania jednostek OSP, budowy świetlic i remiz była bardzo wyraźna. Podziękowała strażakom za ich wielki wysiłek, zwłaszcza w roku ubiegłym w podnoszeniu sprawności poprzez udział z sukcesami w kilku zawodach.

Jarosław Tylmanowski; w imieniu prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Jarosława Herbowskiego podziękował strażakom z Myśliwca za udział w wielu wydarzeniach, w tym także w tych organizowanych przez strażacki powiat.

Janusz Marcinkowski; poinformowałem zebranych o prowadzonych, wspólnie z Zarządem OSP pracach przygotowawczych do napisania kompleksowej kroniki OSP Myśliwiec.

          W planach na 2019 rok zapisano wiele działań, w tym także współdziałanie z miejscowych Kołem Gospodyń Wiejskich. Miłym akcentem po zebraniu i przykładem tegoż współdziałania był smaczny poczęstunek, który przygotowały panie z miejscowego KGW, co zostało uwiecznione na zdjęciu.

  Druhowie z zarządu OSP i panie z KGW…

zebrmyśliw 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /