Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Jarantowice '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Jarantowice  ‘2019’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 -------------------------------------

Remiza, pojazdy OSP Jarantowice.

 jarantzeb 1Przed rozpoczęciem zebrania zgromadziliśmy się przed remizą OSP, gdzie zrobiliśmy zbiorowe zdjęcie uczestników.

jarantzeb 4

Prezydium zebrania …

jarantzeb 2

Od lewej; Michał Szydzik, bryg. Ireneusz Wiśniewski z-ca komendanta PSP, Władysław Łukasik wójt gminy – prezes gminny OSP, Jacek Nawrocki komendant gminny OSP i Zbigniew Szydzik prezes OSP Jarantowice.

Zebranie zorganizowano korzystajac z gościnności szkoły...

jarantzeb 3

Zebranie prowadził Piotr Makowski według standardowego scenariusza strażackiego dla zebrań sprawozdawczych. Obok Lidia Czyżak sekretarz gminna, bez której pracy nie można wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującej straży w gminie Ryńsk, zwłaszcza od strony dokumentacji pracy OSP. Z prawej Monika Bestian dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarantowicach, która jest wyjątkowo dobrze usposobiona do współpracy w miejscowymi strażakami.

jarantzeb 7

 Strażacy dali wyraz swojej wdzięczności dla pań – członkiń OSP Jarantoice dziękując im kwiatami!

 jarantzeb 5

Były też kwiaty dla pani Stanisławy Makowskiej, której kulinaria są zawsze mile widziane na naszych stołach, a która dobrze się czuje w strażakim gronie, zwłaszcza, iż wśród strażaków jest syn i wnuk!

 jarantzeb 6

Wśród zadań, jakie realizowano w ubiegłym roku dla bezpieczeństwa i dla społeczności prezes Zbigniew Szydzik wymienił:

- utrzymywanie stałej gotowości bojowej – wyjazdy do 6 akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym; 3 pożarów, 11 razy do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń, a także udział w trzech ćwiczeniach zgrywających we Wroniu, Błędowei i na „Rondzie” w Wąbrzeźnie.

- współorganizowanie uroczystości we wsi; Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, pokaz sprzętu OSP, udział w zbiórce charytatywnej strażaków, w Dniu Rodziny, zorganizowanie grila w szkole, pomoc w organizacji obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości, dożynek wiejskich, wyjazdu na „Koncert Niepodległości” w Warszawie, itp.

- w 2018 roku OSP Jarantowice dzięki pieniądzom z budżetu gminy Ryńsk, funduszu Min. Sprawiedliwości i swoich własnych zakupiła między innymi: odkurzacz, przecinarkę kątową, myjkę ciśnieniową, piłę spalinową do drewna, wąż do „lukasa’, kliny stabilizujące, ubrania koszarowe, węże tłoczne, ubranie specjalistyczne – na owady.

- wykonywano również prace porządkowe (koszenie trawy, odśnieżanie), prace remontowe przy remizie i sprzęcie.

Wiele z nich dokonano przy współudziale ze szkołą, parafią, zarządami gminnym i powiatowym OSP, z PSP, Strażą Miejską, Kołem Łowieckim, leśnikami…

O udziale strażaków – drużyn sportowych z Jarantowic w propagowaniu i rozwijaniu sprawności fizycznej sprawozdawał w imieniu Komisji ds. Młodzieży i Sportu Mateusz Fuks. Wymienił udział w powiatowych zawodach pływackich, a szczególnie zajęcie I miejsca przez Łukasza Wiśniewskiego. Przypomniał o udziale w zawodach sportowo – pożarniczych gminnych i powiatowych, w których zajęto dobre miejsca, a szczególnie wyróżniły się panie z Jarantowic,, które jako jedyne w drużynie kobiecej brały udział w tych zdarzeniach. Brano udział w zawodach halowej piłki nożnej w Dębowej Łące zajmując II miejsce.

W ramach dyskusji, w dużej mierze nawiązując do problemów rzuconych do przemyślenia rozmawiali strażacy i goście. Między innymi Władysław Łukasik przypomniał, iż w miarę z coraz lepszym wyposażeniem OSP w sprzęt, profesjonalny samochód musi iść przyjęcie przez strażaków większych obowiązków wobec swojej organizacji i społeczeństwa. Podziękował strażakom za dobrą strażacką robotę w 2018 roku. Nawiązał do budowy we wsi świetlicy, przy której trzeba będzie pracować społecznie, aby wypełniała należycie swoje funkcje – gmina liczy tu na strażaków z Jarantowic. Odrębne podziękowanie należało się delegacji strażackiej z Jarantowic za udział w pogrzebie druha Bolesława Szafrańskiego – byłego prezesa OSP z Myśliwca.

Pani Dyrektor Szkoły podziękowała strażaków za współdziałanie w organizacji wielu wydarzeń szkolnych, organizowanych dla miejscowych dzieci, między innymi takich jak: kulig, topienie marzanny, Święto Niepodległej’ itp. Między tymi dwoma podmiotami życia społecznego w Jarantowicach od wielu lat obserwujemy wręcz wzorcową współpracę.

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wypowiedział się autor powyższej notatki; mówiłem o docenieniu strażackiej służby w Jarantowicach i powiecie przez zarząd powiatowy OSP. Przedstawiłem zadania strażackie w powiecie w 2019 rok, licząc na udział w nich strażaków z Jarntowic.

W wystąpieniu bryg. Ireneusza Wiśniewskiego znalazły się uwagi dotyczące bieżącej pracy strażackiej oraz przedstawiony został list komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg, Janusza Halaka do strażaków ochotników.

Zebranie uchwaliło absolutorium zarządowi OSP, oraz plany działania na 2019 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /