Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

CTIF - spotkanie organizacyjne.

Janusz Marcinkowski

Zawody CTIF – rozmowy; problemy i zadania.

 Opracował Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowki.

          W dniu 31 maja 2019 r. w siedzibie Oddziału Powiatowego OSP odbyło się zebranie na który omawiano poziom wykorzystywania i wdrożenia regulaminu CTIF wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie wąbrzeskim.

Spotkanie otworzył i prowadził prezes Zarządu Jarosław Herbowski. Uczestniczyło w nim  trzynastu działaczy reprezentujących wszystkie gminy powiatu wąbrzeskiego. Zebrani jednoznacznie ocenili zbyt niskie zainteresowanie naszych drużyn powyższym regulaminem, jednocześnie wyrazili wolę wspólnej pracy nad poprawa tego stanu. W wyniku ożywionej dyskusji powołano zespół zadaniowy d/s CTIF na którym czele stanął  druh Zbigniew Korcz z Niedźwiedzia. Ustalono, że na przełomie sierpnia i września odbędą się zawody powiatowe prawdopodobnie w Łobdowie. Ponadto zapowiedziano cykliczne spotkania zespołu celem rozwiązywania bieżących problemów organizacyjnych. Następnie spotkanie zespołu odbędzie się 6 czerwca br. o godz. 19.00 w Kurkocinie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pracy w zespole.

Uczestnicy spotkania…

ctifspot 1

ctifspot 2

*CTIF; (wg ‘internet’) „ .. regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych”, ale że jest ona w praktyce za długa, w powszechnym użyciu funkcjonuje więc określenie „regulamin CTIF”.

Początki samej organizacji CTIF sięgają 1900 roku, kiedy to podczas międzynarodowej wystawy i kongresu pożarniczego zorganizowanego w Paryżu powołano do życia Wielką Międzynarodową Radę Straży Pożarnych, która w 1929 roku przybrała nazwę CTIF. Obecnie CTIF przekształca się w międzynarodowe stowarzyszenie służb pożarniczych i ratowniczych.

CTIF zrzesza 48 krajów (w tym Polskę) oraz 46 członków stowarzyszonych – głównie producentów sprzętu pożarniczego, stowarzyszenia pożarnicze i ratownicze oraz centra szkoleniowe.

Od 1961 stałym elementem towarzyszącym odbywającym się początkowo co 3 trzy, a obecnie co 4 lata, kongresom CTIF stały się międzynarodowe tradycyjne zawody sportowo-pożarnicze. Pierwsze odbyły się w Bad Godesberg (Niemcy), następne w miejscowościach: Miluza (Francja 1963), Karlovec (Jugosławia 1966), Krems (1969 Austria), Brno (1973 Czechosłowacja), Trento (1977 Włochy), Boblingen (Niemcy 1981), Vocklabruck (Austria 1985), Warszawa (Polska 1989), Berlin (Niemcy 1993), Herning (Dania 1997), Kuopio (Finlandia 2001), Varazdin (Chorwacja 2005), Ostrava (Czechy 2009), MIluza (Francja 2013).

Regulamin CTIF  rozwija się w dość specyficzny sposób, podobnie jak jego „młodszy brat” – regulamin zawodów młodzieżowych…”.

Kategoria: /