Aktualności

CTIF - spotkanie zespołu w Kurkocinie '2019'

Janusz Marcinkowski

W sprawie CTIF – spotkanie w Kurkocinie.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-----------------------------------------

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 6 czerwca 2019 roku o godz. 19,oo w Kurkocinie spotkał się zespół powiatowy OSP dla ustalenia szczegółów zorganizowania zawodów systemu CTIF na szczeblu powiatowym, które zaplanowano na dzień 7 września br. w Łobdowie. Rozpoczęcie zawodów przewiduje się na godz. 10,oo.

Członkowie zespołu stawili się na spotkanie w sprawie zawodów CTIF zaproszeni przez szefa zespołu Zbigniewa Korcza z Niedźwiedzia. W tle zdjęcia członków zespołu - remiza OSP Kurkocin.

spotkurk 3

W zawodach mogą brać udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatu. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem CTIF, który można znaleźć na stronie Zarządu Głównego Związku OSP RP; ‘Regulamin CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych’.

Członkowie zespołu; Zbigniew Korcz(Niedźwiedź), Dariusz Stachulak (Kurkocin), Dariusz Majewski (Dębowa Łąka), Damian Oliwa (Kurkocin), Jarosław Herbowski (prezes ZOP ZOSP), Jacek Nawrocki (Ryńsk), Janusz Długozima (Orzechówek), Adam Ciupak (Jaworze).

spotkurk 1

Omówiono kwestie;

  • Mobilizacji wszystkich środowisk strażackich do przygotowania młodzieżowych drużyn do ćwiczeń w systemie CTIF.
  • Przygotowania sprzętu do przeprowadzenia ćwiczeń i zawodów. Na terenie powiatu tylko kilka OSP posiada takie wyposażenie, dlatego powinno się łączyć ćwiczenia okolicznych drużyn dla przygotowania się do zawodów powiatowych i później do wojewódzkich, w których zresztą mogą brać udział wszystkie drużyny.
  • Rozważano kwestie sędziów CTIF; na terenie powiatu tylko trzy osoby (z OSP  w Nowej Wsi Królewskiej) posiadają takie uprawnienia.
  • Omawiano założenia organizacyjne do przeprowadzenia zawodów powiatowych; począwszy od spraw związanych ze zgłoszeniem drużyny, jej ubezpieczeniem, pozyskaniem pisemnej zgody rodziców itp.

Ustalono:

  • Przyjęto termin zawodów powiatowych CTIF, na  7 września 2019r.
  • Ustalono termin zgłoszenia uczestnictwa w zawodach; ostatecznie do 23 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia przyjmuje druh Zbigniew Korcz; telefon; 696 649 611. Do zgłoszenia niezbędny jest:

a/ wykaz zawodników,

b/pisemna zgoda rodziców na udział dzieci w zawodach.

*Należy pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu zawodników.

  • Ustalono termin kolejnego spotkania zespołu (przed zawodami) na dzień; 23 sierpnia 2019 r. na godz. 18,oo w Domu Strażaka w Wąbrzeźnie, w siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

W dniu dzisiejszym, przed rozpoczęciem spotkania na placu przez remizą OSP Kurkocin ćwiczyła miejscowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, pod opieką druha Damiana Oliwy. Pozostałym drużynom w Powiecie życzymy równie dużego zapału do ćwiczeń - które jak mawiano; 'Czynią mistrza"...

spotkurk 2

 

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

................................................................................

                   (nazwa – miejscowość)

do zawodów.............................................................................................................                

                                           (rodzaj zawodów)

                     Wykaz zawodników

                   ----------------------------

  1. IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA  / DATA URODZENIA/         WIEK

                                                                 / DZIEŃ MIESIĄC ROK/

10.R*    

                                                                                 ŚREDNI WIEK DRUŻYNY ;

*zawodnik rezerwowy.

* do średniej wieku nie wlicza się zawodnika rezerwowego

Opiekun drużyny ...................................................

                                       /st. nazwisko, imię/

Naczelnik (kierownik) jednostki ...............................

                                          

                                                 /pieczęć imienna, podpis/

Kategoria: /