Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zgłoszenie MDP na zawody powiatowe CTIF.

Janusz Marcinkowski

                                 ZGŁOSZENIE

 

MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

 
           
       

................................................................................

 

(nazwa – miejscowość)

 

Powiatowe Zawody MDP wg CTiF - Łobdowo 7 września 2019 r.

 
   
   
           

Wykaz zawodników;

 
           

Nr

Imie i nazwisko

Data Urodzenia     rrrr-mm-dd

Wiek

   
     

 

   

1

 

 

       
     

 

   

2

         
     

 

   

3

         
     

 

   

4

         
     

 

   

5

         
     

 

   

6

         
     

 

   

7

         
     

 

   

8

         
     

 

   

9

         
     

 

   

10

         
           
 

Średni wiek drużyny

     
           
     

 

 
           

Na podstwawie zgody wyrażonej przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych, upublicznienie wizerunku, warunków zdrowotnych oraz posiadanego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, stwierdzam że w/w zawodnicy posiadają prawo startu w Zawodach.

………………………………………………

   

/st. nazwisko, imie/

 
       
       
       
     
       
   

………………………………………………

   

/pieczec imienna, podpis/

     
 

.............................................

     
 

/data, podpis, prezesa/naczelnika jednostki/

       
   

………………………….

     
   

/nr kontaktowy/

     
           
           
           
           
           
           
           
Kategoria: /