Aktualności

Spotkanie komisji Zarządu Powiatowego OSP.

Janusz Marcinkowski

Notatka z posiedzenia powiatowej komisji ZOP ZOSP ds. CTIF.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

          W dniu 23 sierpnia 2019 r. zebrała się komisja składająca się z przedstawicieli OSP z terenu powiatu. Celem spotkania było dokonanie ustaleń dotyczących przygotowania zawodów powiatowych Młodzieżowych Drużyn Powiatowych CTIF w dniu 7 września 2019 roku. Posiedzeniu przewodniczył Zbigniew Korcz.

          Zawody te były już organizowane w przeszłości przez powiatową władzę strażacką. Przez kilka lat trwały dyskusje na temat regulaminowych zadań wynikających z : „Regulaminu CFIT… Dla przypomnienia regulamin CTIF jest dokumentem ogólnoeuropejskim  i wszędzie obowiązują jego zasady. zawody te wymagają wielu przygotowań, tak od strony urządzeń i wyposażenia, jak i od strony organizacyjnej. stąd też zajmują sie tymi zawodami strażacy - pasjonaci - za co należą sie im Podziękowania!

Sprawy i ustalenia:

Termin zawodów ustalono na 7 września 2019 roku - począwszy od godziny 10.00, na boisku sportowym w Łobdowie.

Wymagana jest dokumentacja i zastosowanie się do regulaminu CTIF uchwalonego przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

Ustalono szczegóły przygotowania sprzętu, wyposażenia do przeprowadzenia zawodów, skompletowano składy sędziowskie.

Przypomniano między innymi wymogi prawidłowego umundurowania uczestników zawodów.

Omówiono pozostałe kwestie organizacyjne:

 Przedstawiciele OSP:

ctif 1

 Jarosław Herbowski Nawrocki Zbigniew Korcz, Janusz Dłogozima.

ctif 3

 Bartłomiej Grzębski, Monika Klugiewicz, Damian Oliwa.

ctif 2

 Stanisław Supernak, Radosław Kardaś, Stefan Pyć.

Kategoria: /