Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Płużnicy.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

Posiedzenie Zarządu odbyło się 28 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Bielawach. W posiedzeniu brało udział 73 % członków Zarządu, co czyniło je prawomocnym. Przyjechali zaproszeni goście-nasi społeczni partnerzy, w tym: w-ce prezes Zarządu Powiatowego OSP w Wąbrzeźnie Jarosław Tylmanowski, komendant powiatowy PSP st. bryg. Janusz Woźniak oraz wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka.

posbiel 2

Od lewej: Marcin Skonieczka, Edward Kruk, st. bryg. Janusz Woźniak, bryg. Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski.

Zebrani przyjęli standardowy porządek obrad, który przewidywał przedstawienie sprawozdań z realizacji zadań strażackich na terenie gminy Płużnica w sferze działań organizacyjnych, ratowniczych, kulturalnych oraz sportowych w 2019 roku.

posbiel 1

W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu-przedstawiciele wszystkich 11 jednostek OSP w gminie Płużnica. Obecni byli również członkowie zarządu OSP Bielawy, którzy pełnili rolą współgospodarzy posiedzenia.

posbiel 6

 Od lewej: Adam Waszczeniuk, Tomasz Plewiński, Kazimierz Goral.

posbiel 3

 Od lewej: Wojciech Groth, Krzysztof Ślesar, Grzegorz Sokół.

posbiel 4

Od lewej: Jan Simson, Henryka Osińska, Zdzisław Maliński, Zbigniew Majewski, Ryszard Kurnik, Stanisław Wyżykowski.

posbiel 5

 Od lewej: Marian Piątek, Stefan Duma, Jan Ziółkowski.

posbiel 7

 Od lewej: Grzegorz Mucha, Janusz Marcinkowski, Marek Liszaj, w tle Grzegorz Sokół.

W trakcie sprawozdań, jak i w dyskusji podejmowano kwestie dotyczące spraw finansowania zakupów wyposażenia, sprzętu, oraz umundurowania osobistego strażaków. W tej sprawie przedstawiono różne źródła dotacji dla OSP w 2019 roku. W gminie Płużnica tylko połowa OSP skorzystała z możliwości ich zdobycia. Przeszkodą do ich pozyskania jest nadal brak uporządkowanych rejestrów KRS, posiadania konta bankowego itp. Mówiono również o kwestiach szkoleń, organizacji zawodów, ćwiczeń; o wyjazdach do akcji ratowniczo-gaśniczych; słowem o wszystkim co dotyczy  ochotniczej, strażackiej służby. Rozmawialismy też o wspópracy z Państwową Strażą Pożarną i innymi organizacjami tworzącymi nasze lokalne społeczne środowisko.

W trakcie przedstawiania sprawozdań oraz w trakcie dyskusji  głos zabierali: st. bryg. Janusz Woźniak, Marcin Skonieczka, Andrzej Kujaczyński oraz inni strażacy podnosząc wiele spraw, które mają przyczynić się do jeszcze sprawniejszych działań w kolejnym roku. [Niebawem opublikujemy sprawozdanie płużnickich strażaków z działań w 2019 roku]

Kategoria: /