Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy OSP.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie walne Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy OSP w Strzygach.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 wkkstrz 2

 wkkstrz 1

Powyższy piękny obrazek jest bajkową wizją naszego kronikarskiej pasji. Obok dzieła naszych kronikarzy, którym się jeszcze chce; ręcznie pisać, wycinać, wklejać, malować – tworzyć dzieła sztuki zapisujące nasze strażackie trwanie!

Nasze kronikarskie bractwo na sali świetlicy wiejskiej w Strzygach w gminie Osiek brodnickiego powiatu.

wkkstrz 6

  Prezydium posiedzenia naszego Klubu.

wkkstrz 3

Od lewej: Zbigniew Sosnowski w-ce marszałek województwa, Paweł Chudy wójt gminy, Małgorzata Bekier kronikarka OSP Strzygi, Stanisław Kwaśnik prezes wojewódzki kronikarzy OSP, Alina Zielińska kronikarka OSP Strzygi,[…], st. bryg. Waldemar Szrull komendant powiatowy PSP w Brodnicy. Na pierwszym planie Joanna Frączek pracuje nad protokołem posiedzenia.

Miejscowi gospodarze na dzisiejszym spotkaniu.

wkkstrz 4

Od lewej: naczelnik OSP Mariusz Rembuszewski, Paweł Chudy wójt gminy, Stanisław Zaniecki prezes OSP.

 Jak przedstawiała działalność OSP przedstawiła kronikarka druhna Małgorzata Bekier: Utworzenie OSP, jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego trwało od 1906 do 1910 roku, kiedy to Straż w Strzygach rozpoczęła swoją działalność. Strażacka ochotnicza służba przechodziła różne koleje losu. Wraz ze zmianami politycznymi, wojnami, zawieruchami systemów politycznych strażacy starali się służyć swej społeczności wedle możliwości i w ciągłym zabieganiu o budowę remizy, o jej należyte wyposażenie. Dzisiejsza straż ma swoją dobrze wyposażoną remizę, nowoczesny-nowy samochód pożarniczy marki VOLVO; słowem jest gotowa do niesienia pomocy ludiom. Jednostka od 1995 roku jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, co jest przywilejem i obowiązkiem zarazem. W ciągu roku strażacy wyjeżdżają kilkadziesiąt razy do akcji, znakomicie wspomagając działania Państwowej Straży Pożarnej. OSP w Strzygach liczy dzisiaj 32 druhów, w tym są i panie – obecne na dzisiejszym kronikarskim spotkaniu.

 Stanisław Kwaśnik; prezes i dobry duch kronikarstwa kujawsko-pomorskiego.

wkkstrz 5

    Od wielu, wielu lat kronikarskimi sprawami strażaków ochotników w naszym województwie „kręci” prezes Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy Stanisław Kwaśnik. Bez przesady można powiedzieć, iż zna się na historii działań strażackich jak nikt inny. Jest nie tylko „prezesem od kronik”, ale także kustoszem muzeum strażackich artefaktów, a na dodatek wiele strażackich kronik nosi w sobie podejrzanie znany jednolity charakter pisma!? O tym wszystkim Prezes szczegółowo nas dzisiaj poinformował. Ma też ładne poczucie humory, zawsze otwarty na kronikarzy w strażackich mundurach.

Osobiście Dziękuję Mu za podjętą próbę zafundowania mi dwutygodniowej zagranicznej wycieczki, czego ze względu na moją wrodzoną skromność – przyjąć nie mogłem! Mówiąc poważnie – zorganizowanie posiedzenia, zebranie nas-kronikarzy w jednym miejscu, o tej samej porze jest zadaniem trudnym, wręcz niemożliwym dla przeciętnego zjadacza chleba – druhowi Stanisławowi to się jednak udaje! Trzeba też pamiętać, iż średnia wieku wśród kronikarzy jest niemała i trapią nas różne przypadłości i nie zawsze możemy uczestniczyć w tych ważnych spotkaniach.

Podejmując prowadzenie zebrania druh Stanisław dał wyczerpujące uzasadnienie dlaczego spotykamy się właśnie w Strzygach w gminie Osiek. Wynika to z dobrej tutaj strażackiej roboty, zaangażowanemu kronikarstwu oraz Strażackiej i Wójtowskiej gościnności.

Porządek naszego spotkania uwzględniał następujące kwestie:

  • Prezentacji gminy Osiek dokonał Paweł Chudy wójt gminy,
  • Informację o działalności i historii OSP Strzygi przedstawiła Alina Zielińska.
  • Informację o pracy Klubu Kronikarzy powiatu brodnickiego oraz przebieg i efekty olsztyńskiego Krajowego Konkursu Kronik z br. przypomniała Małgorzata Lubczyńska.
  • Dyskusja nad problematyką i sprawy organizacyjne.

Wręczenie dyplomów.

Marszałek Zbigniew Sosnowski i prezes Stanisław Kwaśnik wręczyli kronikarskie dyplomy nadane przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP Waldemara Pawlaka:

wkkstrz 9

  • Małgorzacie Bekier; autorce kroniki OSP Strzygi – „Za udział w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Kronik”.
  • Januszowi Marcinkowskiemu; autorowi: „Strażackiej Kroniki Powiatowej z lat 2012-2016” (powait Wąbrzeźno) wyróżnionej w XXIV konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”.
  • Alinie Zielińskiej; autorce kroniki OSP Strzygi – „Za udział w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Kronik”.

Kronikarstwo w powiecie brodnickim.

          Z wystąpienia Małgorzaty Lubczyńskiej dowiedzieliśmy się, iż został utworzony Powiatowy Klub Kronikarzy OSP. Druhowie spotykają się, dzielą się doświadczeniami, organizują wspólnie wiele przedsięwzięć. Wyraża się to udziałem kronikarzy w konkursach i przeglądach kronik, są też wyjazdy szkoleniowe, odwiedziny OSP powiatu brodnickiego.[...]. Brodniccy kronikarze widzą też zagrożenia dla tradycyjnego kronikarstwa, które wymaga cierpliwej, mozolnej pracy. Przydałoby się również stabilne wspomagania finansowe – są przecież konkretne wydatki w prowadzeniu tej działalności. Póki co kronikarze korzystają ze wspomagania Burmistrza, Zarządów OSP i komendy Powiatowej PSP. Druhna Małgorzata zakończyła swoje wystąpienie apelem o dalsze kontunuowanie kronikarstwa, bo to piękna i potrzebna praca.

wkkstrz 7

W rozmowach nad stanem naszej kronikarskiej profesji zabrał głos dh Zbigniew Sosnowski, który w imieniu Zarządu Województwa podziękował kronikarzom za: „[…] bardzo ważne opisywanie świadectwa świetności strażackiej służby i za obronę naszej tożsamości”.

Wypowiadał się również komendant brodnickiej PSP st. bryg. Waldemar Szrull, który na co dzień współpracuje ze strażakami ochotnikami, a w wielu przypadkach wspiera te działania OSP o których dzisiaj była mowa. Apelował też o podjęcie wspólnych działań dla obrony przed wzrastającymi zagrożeniami społecznymi.

Po naszej, roboczej części zebrania zostaliśmy zaproszeni na występ artystyczny dzieci szkolnych z miejscowej Szkoły Podstawowej. Zespół prowadzony jest przez panie: Katarzynę Zdanowską przy wspomaganiu Aliny Zielińskiej.

Zespół; stroje, muzyka, taniec – wszystko nam się bardzo podobało.

wkkstrz 8

Od lewej: Naczelnik OSP Mariusz Rembuszewski, wójt Paweł Chudy – zespół – Panie i Rodzice. Dzieci, Panie zostały obdarowane „Mikołajkowymi” prezentami. Za Mikołaja robili Panowie z lewej.

Pani Katarzyna Zdanowska i dzieci wpisujące do kroniki OSP, obok Stanisław Kwaśnik w podzięce za występ dzieci opowiedział im opowieść o marzeniach bycia strażakiem, ale wskutek złośliwości losu - został ktoś tam - kominiarzem! (A może coś pokręciłem!).

wkkstrz 12

 Prowadzący, gospodarze spotkania pięknie podziękowali również paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, bez których obiad z pewnością tak dobrze by nie smakował!

wkkstrz 11

   Na zakończenie daliśmy zrobić sobie zbiorowe zdjęcie; uczestnicy posiedzenia, goście i dzieci szkolne.

 wkkstrz 10

 Mówiono też o planie pracy na 2020 rok. Z tego co podał Stanisław Kwaśnik w przyszłym roku strażackie województwo czeka spory wysiłek bowiem będzie gościć XXX Konkurs Kronik Strażackich w Toruniu. Zwołane będzie także walne posiedzenie WKK - tym razem odbędzie sie ono na terenie powaitu lipnowskiego.

Kategoria: /