Aktualności

Zebranie OSP Myśliwiec '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Myśliwiec ‘2020’.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski. Zdjęcia Dominik Balawejder, JM.

Zebranie walne zarząd OSP zwołał w świetlicy wiejskiej na dzień 17 stycznia 2020 roku. Rozpoczęliśmy je o godz. 18,oo wprowadzeniem sztandaru OSP i wysłuchaniem hymnu strażackiego.

zebmyś 1

 Sztandar wprodzili, od lewej: Marcin Kotłowski, Adrian Drapiewski i Sławomir Balawejder.

Niżej Strażacy z Myśliwca w trakcie zebrania. Frekwencja wyniosła 78 %.

zebmyś 5

 Odnotujmy obecność zaproszonych gości (zdjęcie niżej): Jacka Nawrockiego komendanta gminnego OSP, (Wojciech Barański prezes OSP), Władysława Łukasika wójta gminy-prezesa gminnego OSP. (Roman Gruszka sołtysa wsi). Powiatowych strażaków reprezentował autor reportażu.

zebmyś 2

W naszym gronie były panie. Od prawej: Lidia Czyżak sekretarz gminny OSP, Genowefa Szafrańska przewodnicząca miejscowego KGW, Magdalena Łaga kronikarka strażacka i schowany za dziewczynami Sławomir Balawejder naczelnik OSP.

zebmyś 4

Sprawozdania z działań strażaków w 2019 roku złożyli: Wojciech Barański prezes OSP, Mirosław Balawejder skarbnik, Roman Gruszka przewodniczący komisji rewizyjnej. Kwestie planów pracy złożył Sławomir Balawejder.

Według sprawozdań praca strażaków była wszechstronna i przede wszystkim nastawiona na utrzymanie gotowości do pomocy mieszkańcom wsi, i chociaż w ubiegłym roku nie było takiej potrzeby, to jednak świadomość, iż taka zdyscyplinowania i skuteczna grupa we wsi istnieje jest ważnym składnikiem działań gminy Ryńsk. Stąd udział w szkoleniach strażackich, w zawodach, ćwiczeniach i stałej robocie około remizy i przechowywanego w niej sprzętu.

Strażacy oprócz tych głównych zadań są przecież niezbędni dla toczenia się aktywnego życia społecznego wsi. Sołtys wsi nasz druh Roman Gruszka nie bardzo wyobraża sobie wielu wydarzeń bez udziału strażaków. Był więc udział w organizacji dożynek, popularnego „myśliwieckiego biegu”, wąbrzeskiej „dziesiątki”. Strażacy dali asystę w czasie kościelnych świąt, uczestniczyli w „Dniu Kobiet”. Byli z nami w dniu 17 października czcząc 80 tą rocznicę mordu na Polskich Patriotach w Nielubiu. Dobrą współpracą można pochwalić się z miejscową szkołą. Zarząd OSP założył, iż w bieżącym roku uda się utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Wspomnieć należy, iż w 2019 roku strażacy za pieniądze z dotacji uzupełnili stan remizy w zakresie sprzętu ćwiczebnego, umundurowanie itp.

Sporo pracy włożono w napisanie kronik OSP Myśliwiec, która prawdę mówiąc funkcjonowała już przed wojną, a nie jak się przyjęło od 1946 roku. Rok temu zainicjowano te roboty poprzedzone szerokim poszukiwaniem zapisków w kronikach, archiwach, gazetach; zebraniem zdjęć i dokumentów, na podstawie których udało się napisać 260 stronnicową „Kronikę OSP Myśliwiec”. Prace tą prowadzili: Magdalena Łaga kronikarka OSP, oraz Sławomir Balawejder naczelnik przy wsparciu Wojciech Barańskiego prezesa OSP. Dołożyłem swoje pisanie i dzisiaj po zakończeniu tych prac jestem bardzo zbudowany współpracą z tymi; "pięknie uważnymi strażnikami przeszłości naszej strażackiej tradycji". Na zdjęciu: nasz zespół redakcyjny „Kroniki OSP Myśliwiec”.

zebmysl7

Wielka to satysfakcja i przygoda móc pracować z ludźmi, którzy bezinteresownie chcą to robić – Wielkie Podziękowanie im za uratowanie przeszłości OSP Myśliwiec. Dzięki tej pracy powstały dwie kroniki: elektroniczna-drukowana (260 stron, format A4) i dublet; dwa tomy ręcznie pisanej kroniki przez druhnę Magdę.

W trakcie zebrania przyjęto w szeregi OSP trzy osoby, w tym jedną Druhnę; wstępującym Życzymy, aby znaleźli w działalności strażackiej swoje miejsce i aby było ono zgodne z ich wyobrażeniem o pracy dla ludzi i z ludźmi!

W trakcie dyskusji robotach strażackich mówił Władysław Łukasik i piszący te słowa. Podziękowaliśmy komu trzeba za ubiegłoroczną służbę i przedstwiliśmy z grubsza zadania na dzisiaj. Druh Władysław podniósł ważną, choć z pozoru nieistotną kwestię - nasz strażacki hymn powinniśmy śpiewać, a nie tylko wysłuchiwać!

OSP poniosła wielką stratę w roku 2019 zmarł wieloletni strażak, naczelnik i prezes OSP Bolesław Szafrański. Wszyscy razem odprowadziliśmy go na „wieczną służbę” na wąbrzeskim cmentarzu.

Po zakończonym zebraniu panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły nas na poczęstunek, w trakcie którego pogadaliśmy co nieco: „O starych Polakach”. Paniom za poczęstunek Kłaniamy się Pięknie!

Na zakończenie dalismy sobie zrobić  zbiorowe foto.

zebmyś 6

 

Kategoria: /