Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Bielawy '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Bielawy ‘2020’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

------------------------------------------

Zebranie odbyło się w dniu 18 stycznia 2020 roku w świetlicy wiejskiej. Jak zwykle zebranie OSP przeprowadzono w sympatycznej, roboczej atmosferze. Przygotowano sprawozdania z działań w 2019 roku, mówiono o przyszłych pracach i problemach.

zebrbiel 4

Zarząd, goście z zarządu gminnego powiatowego OSP.

zebrbiel 1

Od lewej: Stanisław Wyżykowski prezes OSP, Janusz Marcinkowski sekretarz powiatowy OSP, Kazimierz sekretarz OSP, Edward Kruk prezes gminny OSP, Ryszard Kurnik naczelnik OSP i Jan Dolecki.

 zebrbiel 2

 Druhowie w trakcie zebrania: Dariusz Czernik, Maciej Wyżykowski, Paweł Goral; Barbara Piłat radna Rady Gminy i Adam Goral skarbnik OSP.

                Sprawozdanie

           Zarządu OSP Bielawy za 2019 rok.

----------------------------------------------

Sprawozdanie przygotował zarząd OSP w składzie:

- prezes Stanisław Wyżykowski,

- naczelnik Ryszard Kurnik,

- sekretarz Kazimierz Goral,

- skarbnik Adam Goral,

- członek Zarządu Stefan Duma.

Niektóre działania strażackie w roku 2019:

Zebranie sprawozdawcze; odbyto zebranie sprawozdawcze w dniu 25 stycznia 2019 roku, przy frekwencji 80 %.

Warta; wartę przy ‘Grobie’ w kościele parafialnym w Lisewie pełnili: Stanisław Wyżykowski, Ryszard Kurnik, Rafał Ciechowski, Dariusz Czernik, Tomasz Piotrowski,

Zabezpieczenie wyścigu: drugiego maja nasi druhowie zabezpieczali trasę wyścigu kolarskiego Lisewo-Płużnica. Służbę pełnili: Stanisław Wyżykowski, Ryszard Kurnik i Kazimierz Goral,

Pogrzeb druha Strażaka; stawiliśmy się z asystą na pogrzebie Tadeusza Stafieja z Płużnicy w dniu 5 czerwca,

Wyjazd do Gdańska; 5 października druhowie: Ryszard Kurnik, Stanisław Wyżykowski, Stefan Duma, Adam Goral, Rafał Ciechowski uczestniczyli w wycieczce do trójmiasta. Zwiedzaliśmy muzeum II wojny światowej, stare miasto gdańskie, Westerplatte.

Pogrzeb proboszcza; delegacja OSP brała udział w pogrzebie byłego proboszcza parafii Lisewskiej, gminnego kapelana strażaków w dniu 17 października 2019 r., brano również udział w pogrzebie matki gminnego kapelana gm. Płużnica Jacka Dudzińskiego,

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP; w dniu 22 listopada gościliśmy w naszej świetlicy zarząd gminny na jego posiedzeniu, na którym rozliczano zadania roku 2019, oraz przygotowano zakończenie roku (gminny opłatek) oraz działania na początek roku 2020 tego.

Gminny opłatek; został zorganizowany prze strażaków z OSP Ostrowo. Tradycyjnie brała w nim delegacja z OSP Bielawy.

                                          ------------------------------------

Poza tymi działaniami strażacy dbali o stan remizy OSP i terenu wokół. Wniosek do wójta gminy o przełożenie starego, przeciekającego dachu na remizie został przeniesiony do wykonania na 2020 rok.

Goście uczestniczący w zebraniu Podziękowali bielawskim strażakom za ich służbę w 2019 roku. Strażacy z części jednostek chociaż nie uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pełnią w naszych wiejskich środowiskach ważną rolę w wielu dziedzinach publicznego życia.

Kategoria: /