Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Józefkowo '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie walne OSP Józefkowo ‘2020’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------------------

Zebranie OSP Józefkowo zostało zwołane na dzień 19 stycznia 2020 roku. W OSP jest zrzeszonych 15 członków czynnych i 8 honorowych. Zebranie prowadził Mariusz Warczak prezes OSP.

zebjóz 2

Zebranie toczyło się wokół sprawozdania gminnego z działań strażackich w 2019 roku. Strażacy z Józefkowa poszukują najwłaściwszych sposobów działań, które w obecnych czasach już nie skupiają się na udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a w większym stopniu na kwestii aktywności w środowisku i włączenia się w sprawy samorządu wsi, pomocy i udziału w wydarzeniach które są organizowane przez zarząd gminny OSP, organizacje społeczne, kościół itp.

Niżej prezydium zebrania.

zebjóz 1

OSP w Józefkowie, podobnie jak i inne nasze straże mają problemy z rozrastającą się biurokracją naszej korporacji, jak i różnych organów państwa stawiających wymogi formalne: rejestracyjne, sprawozdawcze, planistyczne itp. Sporym wyzwaniem jest również sięganie po dotacje, które są w kieszeni sponsorów, a które wymagają podejmowania wyzwaniom wspomnianej wcześniej biurokracji. Niezbędną też staje się coraz bardziej pomoc fachowa w tych kwestiach ze strony gminnej administracji!

               

Kategoria: /