Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Kotnowo '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Kotnowo.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 Zebranie OSP odbyło się 24 stycznia 2020 roku, uczestniczyła w nim sołtys wsi Grażyna Chojnacka członkini OSP, oraz sporządzający ta notatkę reprezentujący zarząd gminny i powiatowy OSP.

zebkotn 1

          Na stan 14 członków w zebraniu uczestniczyło 10 strażaków, co stanowi 72 %. W tym samym dniu do OSP wstąpiło czterech ochotników, co znacznie wzmocni to stowarzyszenia.

Dokonaliśmy przeglądu wszystkich spraw, jakie trzeba w tej OSP rozwiązać. Mówiliśmy więc o uporządkowaniu dokumentacji OSP, przyjęciu systemu rachunkowości jednostki, o planie pracy na 2020 rok.

Niżej; sprawozdanie przedstawia Zbigniew Lemieszek, przy stole Grażyna Chojnacka i Marek Makowski protokołujący zebranie.

zebranie 1

 

Kategoria: /