Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Działowo '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Działowo.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebranie zwołano w dniu 24 stycznia 2020 roku na godzinę 18.oo w miejscowej świetlicy wiejskiej.

W OSP jest 22 strażaków, na zebraniu stawiło się 16 tu, co stanowi 72 %.

Zarząd powiatowy i gminny OSP reprezentowali; Edward Kruk i Janusz Marcinkowski.

zebdzial 2

Niżej prezydium zebrania OSP w Działowie.

zebdzial 1

Mateusz Gostkowski, Michał Okrasa, autor notatki, Zbigniew Majewski, Edward Kruk, Marian-Paweł Łazarski nowy prezes OSP.

Na wniosek Michała Okrasy dotychczasowego prezesa OSP, który złożył rezygnacją z pełnienia funkcji prezesa OSP Działowo, zebranie przekształciło się w sprawozdawczo-wyborcze. Dokonano zmian w zarządzie i komisji rewizyjnej OSP. Nowym prezesem OSP został Marian Łazarski strażak zawodowy PSP, mieszkaniec Działowa. Nastąpiła też zmiana na funkcji sekretarza OSP, został nim Mateusz Gostkowski. „Staremu” prezesowi Dziękujemy za dotychczasową pracę, a nowemu życzymy „Dobrej służby”.

 Jubileuszowa uchwała.

Strażacy podjęli uchwałę o obchodach 65 lecia utworzenia OSP w Działowie. Jest jedyna z pięciu zakładowych OSP jakie funkcjonowały

w zakładach rolnych PGR przed 1989 rokiem.

Zebranie dokonało rozliczenia minionego roku, przyjmując nowe zadania polegające głównie na organizowaniu i brania udziału w wydarzeniach wsi, gminy, i innych społecznych partnerów.

Podziękowanie za udział strażaków w Działowie; za ratowanie życie i mienia mieszkańców pożaru w bloku nr 10; w dniu 21 marca wybuch gazu spowodował pożar i zniszczenie trzech mieszkań w Działowie. Pierwszym, który dotarł na miejsce i z narażeniem własnego zdrowia i być może życia ratował mieszkańców wyprowadzając ich z zagrożonej pożarowej strefy był miejscowy strażak Mateusz Gostkowski. Dzisiaj na zebraniu druh Zbigniew Majewski dziękował serdecznie strażakom, mieszkańcom wsi za ratunek w trakcie pożaru, ale również za pomoc udzieloną pogorzelcom trzech zniszczonych mieszkań i korytarza. Pomoc ta wyrażała się w zbiórce pieniędzy, ale także w pracy remontowej, gdyż trzeba było zerwać tynki, nałożyć nowe, przemalować pomieszczenia i je wyposażyć. Pomoc okazał również ks. proboszcz błędowski Stefan Szajda, który przeznaczył zebraną kolektę na rzecz pogorzelców.

   Za tą ludzką, spod serca płynącą solidarność i pomoc składamy wszystkim Serdeczne Podziękowanie!

Kategoria: /