Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Wielkie Radowiska '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Wielkie Radowiska ‘2020’.

 Opracował Janusz Marcinkowski.

 Strażacy z Wielkich Radowisk na zebraniu sprawozdawczym w świetlicy wiejskiej w dniu 26 stycznia 2020 roku.

zebrrad 2

Zebranie rozpoczął Piotr Szmytkowski prezes OSP. Zebraniu przewodniczył Paweł Polak naczelnik OSP.

zebrrad 1

W zebraniu brali udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych Związku OSP; Mariusz Lubiński, Zbigniew Korcz i autor notatki. Obecni byli radni: Ryszard Skrok i Andrzej Lisiński. Sprawozdanie z realizacji zadań w 2019 roku przedstawił Paweł Polak. Na początku powiedzmy, iż OSP Wielkie Radowiska poczyniły w ostatnich latach wielki postęp w organizacji swej pracy, w zwiększeniu stanu strażaków, a przede wszystkim w szerokiej działalności strażackiej, kulturalnej, sportowej, pracy z młodzieżą oraz w działaniach na rzecz wsi.

Na naszym forum, dzięki systematycznym przesyłaniu informacji przez Pawła Polaka wielokrotnie informowaliśmy o różnorodnej pracy tej OSP. Dzisiaj przypomnijmy podstawowe zadania wykonane w 2019 roku.

OSP w Wielkich Radowiskach liczy 25 członków zwykłych, kilkunastu członków Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Są też członkowie honorowi oraz wpierający. Na zebraniu frekwencja wyniosła 79 %.

Odnotowano, iż w 2019 roku organizowano - brano udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w powiatowych zawodach Old Boys zorganizowanych w Wielkich Radowiskach, w konkursach, w turnieju pływackim. Zorganizowano też: „Dzień Strażaka”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Wojska Polskiego” oraz w uczczeniu dnia 11 listopada.

Strażacy z JOT-u brali udział w trzech akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wyjeżdżali do akcji: Paweł Polak, Krzysztof Budniewski, Piotr Szmytkowski, Radosław Cegielski, Jan Sakowski, Gębka, Jarosław Talkowski i Andrzej Zdrojewski. Strażacy uczestniczyli też w szkoleniach.

Zakupiono dwa komplety ubrań specjalnych. W trakcie roku wykonano sporo prac porządkowych na rzecz wsi. Strażacy brali udział w świętach państwowych, wiejskich i kościelnych.

Część zebrania uczestnicy poświęcili przygotowywanej uroczystości strażackiej, której punktem najważniejszym będzie otwarcie budowanej remizy OSP – dostawianej do świetlicy wiejskiej, oraz wręczenie sztandaru jednostce OSP.

Druhom z OSP Wielkie Radowiska Życzymy Powodzenia w realizacji ambitnych zadań, jakie usłyszeliśmy z ust Pawła Polaka.

Kategoria: /