Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Walne Zebranie OSP Wąbrzeźno 2020 r.

Jarosław Tylmanowski

                W piątkowe popołudnie 24 stycznia br. w remizie OSP Wąbrzeźno odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Jednostki . W zebraniu uczestniczyło 36 Druhów, co stanowiło ponad 75% frekwencje .

 

IMG 20200124 172318 resized 20200127 123517431

         Bardzo licznie stawiła się MDP , która czynnie udzielała się podczas zebrania. W zebraniu oprócz miejscowych druhów udział wzięli zaproszeni Goście w osobach min. : z-cy komendanta woj. PSP st.bryg. Sławomira Herbowskiego, z-cy komendanta powiatowego PSP bryg. Ireneusza Wiśniewskiego, Burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowskiego, Przew. Rady Miasta Aleksandry Basikowskiej, Kierownika GKiM Marzanny Wiśniewskiej oraz autora artykułu.
         Prowadzącym zebranie wybrano dh Marka Węglerskiego, który bardzo sprawnie i zgodnie z przyjętym podczas głosowania porządkiem je przeprowadził. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił jej Prezes dh Stefan Pyć. Jednostka w roku sprawozdawczym brała udział w 26 zdarzeniach, z tego 23 pożarach i 3 miejscowych zagrożeniach. Druhowie angażowali się czynnie w organizację Dnia Dziecka, obchody dni Wąbrzeźna, WOŚP oraz uroczystości kościelne. W roku sprawozdawczym przeszkolonych zostało w zakresie podstawowym 4 druhów oraz 2 druhów w zakresie kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Jednostka odbywa regularne zbiórki szkoleniowe w każdy czwartek tygodnia. Podczas zbiórek szkolona w „rzemiośle strażackim ” jest też wąbrzeska Młodzież.IMG 20200124 183142 resized 20200127 123518010

             W trakcie zebrania głos zabrał Naczelnik jednostki dh Jarosław Herbowski, który przedstawił obecne możliwości organizacyjne i sprzętowe. W swym wystąpieniu zwrócił się do obecnych na zebraniu funkcjonariuszy PSP w Wąbrzeźnie o częstsze dysponowanie jednostki do działań na terenie miasta i powiatu. W dalszej części zebrania głos zabierali przybyli na zebranie Goście , którzy dziękując za zaproszenie zapewniali druhów o swoim wsparciu i zrozumieniu dla ich działań. Zarząd jednostki organizując walne zebranie nie zapomniał o odznaczeniach dla wyróżniających się druhów. Wręczone zostały odznaczenia za wysługę lat oraz odznaki strażaka wzorowego.

IMG 20200124 173432 resized 20200127 123518274

        Obecny na zebraniu z-ca komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st.bryg. Sławomir Herbowski w asyście z-cy komendanta powiatowego PSP w Wąbrzeźnie bryg. Ireneusza Wiśniewskiego na ręce Prezesa i Naczelnika OSP Wąbrzeźno przekazali decyzję przedłużającą udział jednostki przez kolejne 5 lat w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

IMG 20200124 185118 resized 20200127 010522688

 

IMG 20200124 173615 resized 20200127 123516920

Zebranie zakończyło się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem.

Jarosław Tylmanowski

Kategoria: /