Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Osieczek '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Osieczek ‘2020’

 Opracowanie Małgorzata Boroch i Janusz Marcinkowski.

Strażackie zebranie walne odbyło się dniu 25 stycznia w remizie OSP. Na zebranie przybyło 32 druhów. Przyjechali zaproszeni goście: komendant gminny OSP Grzegorz Komorowski i  wójt gminy Książek Krzysztof Zieliński.

zebosiecz 2

Od lewej: Roman Witomski, Lucjan Janke, Grzegorz Komorowski, Krzysztof Zieliński.

Panie i panowie strażacy.

zebosiecz 1

Dla Pamięci!

Na początku zebrania uczczono minutą ciszy Pamięć Druha Wiesława Zielińskiego z naszej OSP, który w 2019 roku odszedł na „wieczną służbę”.

Sprawozdania!

Po przywitaniu gości przedstawiono sprawozdania z działalności strażackiej w 2019 roku. Przypomnieć należy, iż mimo że jednostka OSP Osieczek nie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, posiada Jednostkę Operacyjno Techniczną przygotowaną do wyjazdu na akcje ratowniczo-gaśnicze. W 2019 roku strażacy wyjeżdżali trzykrotnie do akcji usuwającą skutki miejscowych zdarzeń. Były też wyjazdy o charakterze ćwiczeń strażackich.

Po dyskusji nad sprawozdaniami druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi OSP absolutorium za pracę w ubiegłym roku.

Zarząd OSP w 2019 roku pracował w składzie:

- prezes Roman Witomski,

- w-ce prezes Mirosław Macikowski,

- naczelnik Lucjan Janke,

- z-ca naczelnika Andrzej Boroch,

- sekretarz Gabriela Mucha,

- skarbnik Elżbieta Obremska,

- członek zarządu Ryszard Nowak,

- kronikarz Małgorzata Boroch,

- gospodarz Witold Boroch, 

Komisja rewizyjna; przewodniczący Benedykt Makowski, sekretarz Stanisław Boroch, członek komisji Jan Korzan.

W dniu 4 stycznia  br. gospodarz Witold Boroch złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji gospodarza, kierowcy i członka zarządu. Od 17 stycznia na posiedzeniu zarządu OSP obowiązki gospodarza obiektu przejął obecny naczelnik OSP Janke Lucjan. Na zebraniu poinformowano i przyjęto dwóch nowych członków.

W planie na 2020 rok przyjęto, iż prowadzone będą prace remontowe pomieszczeń gospodarczych OSP. Zaprojektowano zakup sprzętu pożarniczego na uzupełnienie stany wyposażenia remizy. Zdeklarowano również wysłanie strażaków na szkolenia członków OSP.

Pamiętano również o współpracy z parafią w Osieczku, gdzie strażacy dają asystę w czasie uroczystości kościelnych. Strażaków czeka też udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Tradycyjnie strażacy wezmą udział w organizowaniu festynu wiejskiego z okazji „Dnia Dziecka” i innych sołeckich okazji.

Po zakończonym zebraniu Druhny przygotowały smaczny poczęstunek dla uczestników zebrania.

                      

Kategoria: /