Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Jarantowice '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Jarantowice ‘2020’.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zarząd OSP zwołał zebranie sprawozdawcze tej jednostki na dzień 7 lutego 2020 r. Znaleźliśmy się w pięknej , nowej i obszernej świetlicy wiejskiej, w której oprócz tradycyjnie niezbędnych pomieszczeń znalazło również swoje miejsce przedszkole.

Uczestnicy zebrania w Jarantowicach.

zebjaran 3

W zebraniu brało udział 14 strażaków, przy frekwencji 67 %. W Jednostce Operacyjno-Technicznej służy 13 strażaków. Przyjechali też goście.

zebjaran 1

Od lewej: Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP, Jacek Nawrocki komendant gminny OSP gminy Ryńsk, Łukasz Gapiński z-ca wójta gminy Ryńsk i mł. kpt. Dawid Krajnik przedstawiciel PSP.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele współpracującej, sąsiedzkiej OSP z Sitna, którzy kiedy jest taka potrzeba ratują jarantowickich strażaków pomocą „pożyczając” kierowców.

zebjaran 2

Druhowie: Cezary Fuks, Stefan Trwaczyński.

 Zebranie zgodnie i sprawnie prowadzili; Zbigniew Szydzik prezes i Piotr Makowski przewodniczący komisji rewizyjnej.

zebjaran 5

Sprawozdania zarządu OSP; prezesa, naczelnika, skarbnika, oraz szefa komisji rewizyjnej dały nam obraz jednostki strażackiej, która zasługuje (Co podkreślił Jarosław Herbowski!), na wielkie uznanie.

Strażacy OSP Jarantowice wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych 8 razy w ubiegłym roku, przy czym jest to zaledwie część ich służby. Pozostaje przecież cały wachlarz działań w sferze sportu, współpracy z partnerami społecznymi: szkołą, samorządem wsi, kościołem, gminą, strażackim powiatem itp. jako przykłady podaję kilka z działań o charakterze ogólnospołecznym:

- 15 czerwca; drużyny OSP Jarantowice: pan i seniorów wzięły udział w zawodach gminnych; sportowo-pożarniczych.

- 7 sierpnia; wzięto udział w zabezpieczeniu biegu ulicznego: ”wąbrzeska dziesiątka”.

- 7 grudnia; delegacja OSP wzięła udział w powiatowych zawodach pływackich strażaków w Wąbrzeźnie.

- w grudniu 2019 roku; grano w turnieju piłki nożnej na rzecz WOŚP. W innych zmaganiach sportowych przeprowadzano treningi w piłkę nożną, na pływalni, w tenisie stołowym itp.

Ponadto swoim udziałem świadczono swoją obecność w opłatkach; gminnym i powiatowym, w odprowadzaniu strażaków na „wieczną służbę” – oddając im słusznie zapracowaną Pamięć!

Mówiono również o problemach: kłopotem jest między innymi zabezpieczenie zabytkowych pojazdów strażackich przed niszczeniem. w roku porzednim zdołano uporać sie z remontem posadzki w remizie OSP. poruszano kwestią szkolenia strażaków, a także przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich itp.

Dla kronikarskich potrzeb notuję obecność strażackiej braci na zebraniu:

zebjaran 6

      Ze strony gości padły słowa podziękowania za służbę w ubiegłym roku, za starania o zwiększenie profesjonalnego wyposażenia, za gotowość do niesienia pomocy, za bezinteresowność …

Była też chwila na odpowiednie podziękowanie naszej Pani Makowskiej, która jak zwykle, jak zawsze dba o przygotowanie poczęstunku dla strażaków i gości. Było więc Podziękowanie, Kwiaty i „Sto Lat” odśpiewane przez uczestników.

zebjaran 4

Prezes Szydzik i „nasza sympatyczna Pani Makowska”.

     

Kategoria: /