Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Spotkanie strażackich pokoleń w Niedźwiedziu.

Janusz Marcinkowski

Spotkanie strażackich pokoleń w Niedźwiedziu.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-----------------------------------------

Opiekunowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP); Zbigniew Korcz, Monika Klugiewicz i Piotr Górski prezes OSP w Niedźwiedziu zaprosili młodzież strażacką, ich rodziców, strażaków seniorów, gminne i powiatowe władze strażackie i administracyjne na spotkanie na sali świetlicy wiejskiej w dniu 8 lutego 2020 roku. Było ono poświęcone uhonorowaniu pracy członków MDP.  Spikerem uroczystości był Tomasz Dębowski.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Niedźwiedziu, 

spotmdp 4

i ich rodzice i krewni w trakcie uroczystości odznaczania młodych strażaków.

spotmdp 1

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Niedżwiedziu to dzieło jedno z wyjątkowych w tym względzie w historii Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie wąbrzeskim. Cierpliwa, codzienna praca z młodzieżą z Niedźwiedzia druha Zbigniewa Korcza wspomaganego przez jego córkę Monikę Klugiewicz – równorzędną opiekunkę młodzieży, daje efekt w postaci ciągłości trwania tej „młodzieżówki” w tym środowisku niezmiennie od wielu lat. Nie przeszkadza tej ciągłości fakt, iż dzieci-młodzież szybko dorasta wychodząc poza wiek 18 lat, kiedy przynależy się już do strażackiego stanu. Przypomnieć należy, iż w swej długiej historii młodzież strażacka z Niedźwiedzia brała udział w wielu różnych formach działalności; w pokazach swych umiejętności, w zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Bydgoszczy. Wyjeżdżają też na zloty MDP do ośrodka strażackiego w Pile-Młyn.

Opiekunowie MDP w Niedźwiedziu, którzy są koncesjonowanymi sędziami wojewódzkimi zawodów młodzieżowych według CTIF. Zbigniew Korcz jest przewodniczącym Komisji-zespołu ds. CTIF w powiecie wąbrzeskim. Zespół koordynuje pracami nad odtworzeniem pracy nad tymi młodzieżowymi zawodami. Działalność MDP to ważna próba odpowiedzi na wyzwania dzisiejszych czasów, dająca młodzieży alternatywę na ciekawe spędzanie czasu, co podkreślali w swych wystąpieniach: Sławomir Szmytkowski i piszący te słowa. Jest to takżę podbudowane wolą i zaufaniem rodziców obecnych w tej uroczystości;  iż młodzieży będącej pod opieką strażaków nie stanie się nic złego.

Oprócz tej frapującej działalności Zbigniew Korcz i Monika Klugiewicz od wielu lat prowadzą kronikę OSP Niedźwiedź, w której znajdujemy odbicie zdarzeń tej aktywnej jednostki.

Młodzieży, opiekunom Zarząd Oddziału Powiatowego i Gminnego OSP składa Podziękowanie za pracę: „Ku chwale OSP Niedźwiedź”. 

Uroczyste spotkanie wręczenia odznak członkom MDP rozpoczęło się wprowadzeniem pocztu sztandarowego OSP na salę świetlicy.

spotmdp 2

W składzie pocztu służyli dzisiaj (od lewej): Zbigniew Staniszewski, Piotr Górski i Janusz Zahora.

Wręczono młodzieży: cztery Złote Odznaki, 2 Srebrne i 10 Brązowych.

spotmdp 3

Odznaki wręczali: Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP, Piotr Górski prezes OSP i Zbigniew Korcz opiekun MDP. Wyróżnonym wręczono odpowiednie dyplomy.

spotmdp 7

Młodzież odebrała puchar za udzial i ... w zawodach 

spotmdp 8

 

spotmdp 6

Ceremonii asystowali strażacy OSP Niedźwiedź, w tym (pierwszy z lewej) Józef Zahora, który wraz z synem Januszem świadkowali tej uroczystości, w czasie której wśród odznaczanych obecny był jego wnuk-syn Jakub.

Zdjęcie na zakończenie części ceremoniału wręczenia odznak MDP.

spotmdp 5

Kategoria: /