Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Płużnica '2020'.

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Płużnica.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebranie odbyło się w dniu 8 lutego 2020 roku na sali Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Jednostka płużnicka to jedna z trzech, na 11 funkcjonujących w Gminie, które posiadają Jednostkę Operacyjno-Techniczną zdolną do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 2020 roku było tych wyjazdów sporo, bo nasi strażacy wyjeżdżali aż 67 razy, co lokuje ich w czołówce powiatowej.

Płużniccy strażacy w czasie walnego zebrania.

zebpłuz 2

Goście strażaków; Stanisław Świerad radny, Lidia Juda p. sołtys wsi Płużnica, mł. kpt. Dawid Krajnik. Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP gminy Płużnica.

zebpłuz 1

Prezydium obrad.

zebpłuz 3

 

Lech Jazownik w-ce prezes, Jarosław Kubasik prezes, Marcin Skonieczka wójt gminy, Marek Liszaj skarbnik.

Zebranie omówiło podstawowe kwestie zawarte w sprawozdaniu zarządu, jak niżej.

Sprawozdanie Zarządu OSP w Płużnicy za 2019 rok.

-----------------------------------

Kalendarze strażackie.

Dla popularyzowania naszej, strażackiej pracy zostały opracowane indywidualnie dla każdej OSP kalendarze, które w ilości 150 sztuk zostały rozdane mieszkańcom naszej wsi.

Zebranie OSP.

Zebranie zostało zwołane na dzień 12 stycznia 2019 r., na godzinę 18,oo na sali Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Zebranie zaplanowano z tradycyjnym porządkiem obrad. Zebraniu przewodniczył Jarosław Kubasik prezes OSP. Przedstawiono wszystkie sprawozdania; zarządu OSP, skarbnika z finansów OSP i komisji rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyli strażacy i zaproszeni goście reprezentujący: zarząd powiatowy i gminny OSP - Janusz Marcinkowski i Edward Kruk, gminę (Szymon Dudzik przewodniczący rady gminy), oraz komendę powiatową PSP (bryg Andrzej Kujaczyński).

Wyścig kolarski.

Wyścig; XXXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza odbył się w dniu 2 maja 2019 r. Rozpoczął się ok. godz. 15,00 w Lisewie. Trasa wyścigu to 86,2 km i wiodła przez gminę Lisewo i Płużnica. Jego meta zlokalizowana była obok stadionu w Płużnicy. W kolarskiej służbie stanęli strażacy: Jarosław Kubasik, Marek Liszaj, Szymon Dudzik, Miłosz Rygielski, Karol Klimek,

Asysta kościelna.

     W roku 2019 w asyście kościelnej (Wielkanoc, Boże Ciało) brali udział między innymi: Grzegorz Mucha, Adam Szczepanik, Wiesław Kwiatkowski, Artur Pitan, Karol Klimek i Kamil Jazownik.

Zawody strażackie gminy Płużnica ‘2019’.

Zawody gminne odbyły się 22 czerwca 2019 roku w Nowej Wsi Królewskiej. W zawodach wzięło udział 7 drużyn na 11 OSP gminy Płużnica. W zawodach seniorów w klasyfikacji generalnej kolejność ułożyła się następująco; Czaple, Wieldządz, Płużnica, Nowa Wieś Król., Uciąż, Ostrowo, Błędowo. W naszej drużynie startowali: Kacper Stafiej, Karol Klimek, Artur Pitan, Jakub Stafiej, Miłosz Rygielski, Kamil Jazownik.

W konkurencji; rzuty i zwijanie węży strażackich zwyciężyli: Kacper Stafiej, Mirosław Sosnowski, Łukasz Bether.

Obóz-kolonie strażackie w Orłowie.

Po raz drugi rozpoczął się strażacki obóz młodzieżowy, organizowany i finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sumą 18 000 zł, gminę Płużnica 10 000 zł, oraz rodziców 3 600 zł. Obóz prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Królewska dla młodzieży naszej okolicy.

       Zaplanowano różne formy zajęć w czasie pobytu w ciągu 10 dni, od 8 do 17 lipca br. Były wyjazdy do Wąbrzeźna, Solca Kujawskiego, Grudziądza, Szymbarku, Golubia, Torunia, Bydgoszczy. Młodzi zwiedzali instytucje strażackie, centra rozrywki i muzea. Będą także szkolenia strażackie, które prowadził druh Jarosław Kubasik w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzieci wzięły udział w pokazie pływanie łodzią. Zajęcia te przeprowadzili: Wiesław Kwiatkowski, Adam Szczepanik, Karol Klimek, Łukasz Isbrandt. Był też pokaz „lania wody”.

Powiatowe zawody „Olbd Byos” w Wielkich Radowiskach.

W zawodach wzięła udział nasza drużyna w składzie; Adam Szczepanik, Grzegorz Mucha, Wiesław Kwiatkowski, Jarosław Kubasik i Marek Liszaj. Nasi zawodnicy wywalczyli sobie prawo i obowiązek organizacji w Płużnicy powiatowych zawodów w 2020 roku.

Pokaz w Działowie.

W dniu 3 sierpnia 2019 roku w Działowie zorganizowano piknik dla mieszkańców wsi, razem z samorządem wsi. Poproszono nas abyśmy przyjechali samochodem pożarniczym umożliwiając jego pokaz. Prowadziliśmy też ćwiczenia z ratownictwa dla dzieci i młodzieży przy użyciu fantoma.

Wyjazd strażaków z gminy Płużnica do Gdańska.

W ramach corocznych spotkań strażackich seniorów postanowiliśmy, iż będziemy zwiedzali nasz piękny Kraj zamiast robić standardowe spotkania. Tym razem wyjechaliśmy do Trójmiasta w dniu 5 października 2019 roku. Odwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej, spacerowaliśmy po Westerpalatte, oraz zajrzeliśmy nad morze i na gdańską starówkę. Udział w wyjeździe wzięło 40 strażaków z OSP, w tym z naszej OSP: Wiesław Kwiatkowski, Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Anna i Grzegorz Mucha, Adam Szczepanik.

Dotacja z budżetu państwa – 5 000 zł dla każdej OSP.

Warunkiem dotacji było posiadania aktualnego wpisu do KRS; rachunku bankowego, inwentarza wyposażenia OSP. Nasza OSP otrzymała ją dwukrotnie. Za pierwszą kupiliśmy ubrania startowe, hełmy techniczne, natomiast za drugą sprzęt nagłaśniający. OSP występowała również o dotacje z innych źródeł.

17 października w Nielubiu.

W 80 lat zamordowania kilku mieszkańców Wąbrzeźna, w tym Zygmunta Kalksteina przedwojennego starosty i szefa wojewódzkiego strażaków. Zarząd Oddziału Powiatowego przy pomocy miasta Wąbrzeźna i gminy Ryńsk zorganizował w dniu 17 października 2019 roku obchody pamięci tamtego zdarzenia. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy w składzie: Grzegorz Mucha, Wiesław Kwiatkowski i Adam Szczepanik. W tym samym dniu nasz druh Janusz Marcinkowski za napisanie opracowania biograficznego o Zygmuncie Kalksteinie otrzymał „Medal im. Z. Kalksteikna”.

Akcje ratowniczo-gaśnicze w 2019 roku. Płużnicka JOT wyjeżdżała do akcji 67 razy.

Wręcznie sprzętu strażackiego w Radzyniu i Wąbrzeźnie.

- 11 czerwca We wtorek 11 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nowe motopompy, pilarki do drewna, przecinarki ratownicze, pompy pływające, sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, radiostacje nasobne oraz hełmy trafiły do jednostek OSP z terenu powiatu grudziądzkiego i wąbrzeskiego. Z naszej OSP po ich odbiór pojechali: Marek Liszaj i Lech Jazownik.

- 15 listopada 2019 r: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu strażacy województwa otrzymali w ciągu kilku lat sprzęt oraz wyposażenie osobiste wspomagające stan gotowości do niesienia skutecznego likwidowania skutków rożnych zdarzeń.

Strażacy z Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy odebrali pompy zanurzeniowe, bardzo pomocne i bezpieczne w wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń, studni itp. w odbiorze pomp uczestniczyli: Marek Liszaj, Wiesław Kwiatkowski, Janusz Marcinkowski.

Opłatkowe spotkania.

         W powiatowym, strażackim opłatku w dniu 18 grudnia w Dębowej Łące brali udział: Marek Liszaj i Janusz Marcinkowski. Natomiast w gminnym w dniu 28 grudnia w Ostrowie wzięli udział: Szymon Dudzik, Jarosław Kubasik i Janusz Marcinkowski.

 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP:

W posiedzeniach biorą udział; Jarosław Kubasik i Janusz Marcinkowski;

- 15 marca 2019 r.; pracowano nad propozycjami do planu na 2019 r, oraz ich organizacyjnemu i finansowemu zabezpieczeniu.

- 15 maja 2019 r.; rozpatrywano: plan działań na 2019 rok, podział dotacji z MSW, sprawy organizacyjne.

- 27 sierpnia 2019 r; podjęto decyzje dotyczące organizacji pracy w II półroczu roku 2019.

- 14 listopada 2019 r.; omówiono rozliczenia finansowe, ustalono terminy działań w końcu 2019 roku.

W posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, które odbywają się dwukrotnie w roku biorą udział druhowie: Jarosław Kubasik, Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Grzegorz Mucha.

W zarządzie powiatowym pracuje Janusz Marcinkowski pełniąc funkcję sekretarza zarządu powiatowego i gminnego OSP.

Szkolenia strażackie.

W roku bieżącym podstawowe szkolenie strażackie I stopnia odbyli:   Kacper Stafiej, Piotr Sokół i Marcin Laskowski.

Pamięci Strażaków !

W roku 2019 pożegnaliśmy druhów strażaków: 2 czerwca 2019 roku Tadeusza Stafieja z Płużnicy, następnie Adama Młynarczyka z Uciąża i Jana Wiśniewskiego z Wieldządza.

           [Janusz Marcinkowski] [Marek Liszaj]  [Jarosław Kubasik]

Kategoria: /