Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Ludowice '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Ludowice ‘2020’.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebranie zwołano na dzień 14 lutego 2020 roku, na godzinę 19,oo w świetlicy wiejskiej, gdzie strażaków wspierają panie z KGW z jej przewodniczącą Lidią Stogowską i p. sołtys Danutą Szcząchor. W zebraniu nie brał udziału Zygmunt Baran prezes OSP, którego choroba odciąga od strażackiej służby.

zebludow 4

Poczet sztandarowy;Piotr Makowski, Czesław Sudziński, Janusz Dulny.

OSP Ludowice kierował Zarząd w składzie:

prezes Zygmunt Baran

naczelnik Ryszard Wyłupek

sekretarz i kronikarz Justyna Moskal

skarbnik Czesław Sudziński

gospodarz Zbigniew Jaworski

Komisję rewizyjną stanowili: przewodniczący Grzegorz Makowski, sekretarz

Piotr Makowski, członek komisji Janusz Dulny.

 Niżej uczestnicy zebrania; w OSP pracuje 26 członków zwyczajnych, oraz kilkanaście osób honorowych i wspierających strażackie działania.

zebludow 1

Zebranie prowadził Michał Balicki.

zebludow 2

Od lewej; Jacek Nawrocki komendant gminny OSP gminy Ryńsk, Michał   Balicki przewodniczący zebrania, Ryszard Wyłupek naczelnik OSP i Piotr Makowski.

       zebludow 3      

  Od lewej: Lidia Stogowska, Danuta Szcząchor, Hieronim Wojnowski, …., Justyna Moskal, Czesław Sudziński skarbnik OSP, Janusz Dulny, Kazimierz Stogowski, Grzegorz Makowski.

Niżej: Henryk Rekeć, Wincenty Jaworski, Janusz Kiński. 

zebludow 5

W działalności OSP i na rzecz wsi wyróżniły się następujące osoby: Danuta Szcząchor, Lidia Stogowska, Bożena Wyłupek, Janusz Dulny, Zbigniew Jaworski, Grzegorz Makowski, Leszek Sarnowski, Czesław Sudziński, Józef Wojnowski, Henryk Wojnowski,

Strażacy w 2019 roku nie brali udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast wzięli udział w zawodach Old Boys, które odbyły się w Wielkich Radowiskach. Nie udało się natomiast wziąć udziału w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych – o czym w trakcie dyskusji toczono rozmowy.

Wykonywano też prace na otoczenia remizy, postawiono także wiatę na sprzęt rekreacyjny. W tej ostatniej pracy pomocy udzielili strażacy z Ryńska.

Utrzymywano stan gotowości jednostki. Współpracowano na bieżąco z samorządem wsi, z kołem KGW, oraz z zarządem gminny i powiatowym OSP.

W rozmowach przy smacznym poczęstunku przygotowanym przez Panie z KGW rozmawialiśmy o naszych strażackich problemach, które wynikają ze zmian jakie zachodzą na naszych wsiach. Z jednej strony coraz mniej jest zdarzeń do których musieliby strażacy stawać z pomocą, a z drugiej strony nasza młodzież jest bardzo zajęta pracą zawodową i coraz mniej czasu może poświęcić na służbę w OSP. Dlaego też należy zastanowić się nad metodami pracy w OSP, istnieje też potrzeba dalszych szkoleń strażackich przygotowujących do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Kategoria: /