Aktualności

Zebranie OSP Wąbrzeźno.

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Wąbrzeźno.

 Opracowanie wg informacji Jarosława Herbowskiego.

W dniu 29 maja 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie., niżej Zarząd OSP, goście zebrania:

2021 5 29 zebr osp w no 2

Od lewej: Tomasz Zygnarowski burmistrz miasta, st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, Stefan Pyć prezes OSP, Marek Węglerski przewodniczący zebrania, Jarosław Herbowski naczelnik OSP.

 

Obrady toczyły się w/g ustalonego porządku dla tego rodzaju zebrań. Przedstawiono  między innymi sprawozdanie z działalności statutowej oraz finansowej  OSP. Ustępujący Zarząd OSP po pięcioletniej kadencji 2011-2016 jednogłośnie uzyskał absolutorium za rok 2020.

Zebranie ze względu na epidemię miało uproszczony przebieg, ale mimo to poruszono wiele ważnych problemów, od realizacji podstawowego obowiązku – gotowości do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, po możliwość podejmowania działań w zakresie walki z pandemią i jej skutkami.

2021 5 29 zebr osp w no 1

 Dokonano wyboru nowego dziewięcio osobowego składu Zarządu oraz trzy osobowej Komisji Rewizyjnej na nową 5 letnia kadencję. Po 20 letnim  sprawowaniu funkcji prezesa jednostki przez Stefana Pycia wybrano nowego prezesa w osobie Janusza Kopczyńskiego.

Na zdjęciu niżej: nowy prezes OSP Janusz Kopczyński, ustępujący Stefan Pyć i burmistrz Tomasz Zygnarowski. Naczelnikiem OSP nadal pozostaje Jarosław Herbowski pełniący równie absorbującą od 1998 roku funkcje prezesa zarządu powiatowego OSP.

2021 5 29 zebr osp w no 3

Dodajemy jeszcze informację: "Wąbrzescy strażacy dla dzieci".

W dniu 4 maja 2021 roku strażacy zorganizowali: ,,Dni otwarte w strażnicy” dla wąbrzeskich dzieci.

2021 5 dla dzieci 3

Dzieci przedszkolne zostały zaproszone do wąbrzeskiej strażnicy. Strażacy urządzili tu pokaz sprzętu, samochodów, oraz wyposażenia osobistego – a wszystko po to, aby zorientować ‘miluśińskich’ o stanie gotowości wąbrzeskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w niesieniu pomocy mieszkańców miasta i okolicy.

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /