Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

V Zjazd delegatów OSP gminy Płużnica.

Janusz Marcinkowski

V zjazd delegatów OSP gminy Płużnica.

Opracowanie Janusz Marcinkowski

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP odbył się w dniu 24 września 2021 roku na sali świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 1

Najważniejszymi gośćmi i uczestnikami byli strażacy-seniorzy. Niektórzy z naszych seniorów z różnych względów (przeważnie zdrowotnych) nie mogli dzisiaj z nami być.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 4

Od lewej: Zdzisław Maliński, Stefan Duma, Kazimierz Kunstler, Józef Taczyński, Jan Szatkowski.

             Nasi goście;  st. bryg. Ireneusz Wiśniewski z-ca komendanta PSP w rozmowie z Jarosławem Tylmanowskim, Jarosław Herbowski członek władz wojewódzkich i prezes powiatowy OSP, Marcin Skonieczka wójt gminy, Stanisław Świerad w-ce przewodniczący rady gminy.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 2

Zjazd, jak przystało, rozpoczęliśmy strażackim hymnem. Obrady otworzył Edward Kruk prezes gminny OSP, po czym ich prowadzenie powierzono Andrzejowi Kujaczyńskiemu.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 3

Od lewej: Kazimierz Chmielewski wice prezes gminny OSP, Jarosław Herbowski, st. bryg. Ireneusz Wiśniewski, Jarosław Kubasik wice prezes gminy OSP, Edward Kruk prezes gminny OSP i Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP.

W trakcie zebrań w 11 OSP gminy Płużnica 262, w imieniu 262 strażaków gminy Płużnica wybrano 32 delegatów na dzisiejszy zjazd. Stawiło się na obradach 23, co stanowi 72 %. Na zdjęciu; uczestnicy zjazdu.

2021 9 24 V Zjazd OSP Płuż

W pierwszym rzędzie od lewej: Wojciech Groth, Stefan Duma, Marian Piątek, Edward Kruk, Kazimierz Chmielewski, Jan Ziółkowski, Józef Taczyński, Roman Sądowski. W drugim rzędzie Marek Graduszewski, Jarosław Kubasik, Krzysztof Ślesar, st. bryg. Ireneusz Wiśniewski, Marcin Skonieczka, Marian Sądowski, Michał Welz, Marian Ingram, Mirosław Sosnowski, Jarosław Herbowski, Tomasz Brudniewicz, Lech Jazownik. III rząd: Stanisław Wyżykowski, Ryszard Kurnik, Grzegorz Sokół, Piotr Szczepanik, Andrzej Kujaczyński, Zbigniew Mejger, Zbigniew Curlej.

Medale dla strażaków z Działowa:

Jarosław Herbowski wręczył Medale za Zasługi dla Pożarnictwa; złoty Leszkowi Kirejewskiemu i srebrny Józefowi Roli.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 5

2021 9 24 V zjazd Płużnica 6

Od lewej wręczający: Edward Kruk, st. bryg. Ireneusz Wiśniewski, Jarosław Herbowski – druhowie Mateusz Gostkowski, Arkadiusz Ziółkowski, Marian Łazarski, którzy również otrzymali: Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.

Druhom: Marianowi Sądowskiemu, Zdzisławowi Malińskiemu i Andrzejowi Kujaczyńskiemu podziękowaliśmy za lata prowadzenia OSP w Wieldządzu i w Czaplach.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 9

Wójtowi gminy w podzięce za współpracę ze strażakami dostało się wydrukowane opracowanie opisujące 5 lat działań OSP w mijającej kadencji strażackiej. Niżej: Edward Kruk, Janusz Marcinkowski (autor opracowania) i Marcin Skonieczka.

Screen Shot 09 26 21 at 11.15 PM

 

 Roześmiani (ucieszeni) panowie to strażaccy emeryci: st. kpt. Jarosław Kubasik, st. bryg. Andrzej Kujaczyński, ktorzy otrzymali podziękowanie od strażaków ochotników za współpracę w czasie, kiedy byli w służbie w PSP Wąbrzeźno.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 11

Podziękowanie dla st. bryg. Ireneusza Wiśniewskiego, odchodzącego w stan spoczynku - za lata współdziałania z naszymi strażami pożarnymi w ciągu wielu lat. Druh Wiśniewski był z nami na zawodach, konkursach, ćwiczeniach, akcjach ratowniczo-gaśniczych - czyli w samym środku strażackim działań.

2021 9 24 V zjazd Płużnica 10

 

                                     Skrót - Sprawozdanie

z działań strażackich w gminie Płużnica w latach 2016-2020.

=================================================

Strażacy w 20 wsiach gminy funkcjonuje 11 OSP z 262 strażakami. W 2021 roku odbyliśmy wszystkie zebrania z frekwencją 67,5%. Stan strażaków w 2016 roku – 322 – dzisiaj w 2021 roku – 262 członków zwyczajnych.

W ostatnich latach zmarli strażacy: Roman Bütner, Franciszek Dobrowolski, Roman Kultys, Marian Kępski, Michał, Kirejewski, Wiesław Korczyński, Henryk Kowalik, Jan Lipiński, Bolesław Makuch, Grzegorz Mendyk, Adam Młynarczyk, Tadeusz Nadolny, Michał Oskroba, Seweryn Pawlikowski, Józef Rola, Tadeusz Stafiej, Jan Wiśniewski. Pamiętamy o ich poświęceniu w służbie!

Zarząd gminny OSP; pracowało w nim 28 druhów; posiedzenia odbywaliśmy; zarząd dwa razy w roku, prezydium 5-7 razy rocznie. Utrzymywaliśmy stałą łączność z zarządami OSP - razem organizowaliśmy życie strażackie w gminie. Każdego roku sporządzaliśmy sprawozdania z naszych wspólnych działań. Nasi przedstawiciele: Edward Kruk, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski brali aktywny udział w pracach Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie.

Działania strażackie w latach 2016-2021:

- wspólnie z nauczycielami naszych szkół prowadziliśmy konkursy; Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursu plastycznego. Za ich prowadzenie odpowiedzialni byli: Andrzej Kujaczyński i Janusz Marcinkowski.

- pracowaliśmy z młodzieżą poprzez: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: Błędowo (Marek Łęgowski), Płużnica (Adam Szczepanik), Uciąż (Jerzy Rajca). Członkowie MDP brali udział w zawodach, szkoleniach, obozach, oraz jako obserwatorzy w wydarzeniach strażackich.

- młodzież brała udział w wydarzeniach: strażackich świętach Dziecka w Płużnicy; w obozach szkoleniowych w Piła-Młyn i w Orłowie. Młodzież wyjeżdżała też na wycieczki szkoleniowe. Brali także udział w szkoleniach, pokazach ratownictwa. W pracach z młodzieżą udział brali: Andrzeja Kujaczyński, Kamil Jazownik, Grzegorz Mucha, Adam Szczepanik, Agnieszka Rygielska, Edward Kruk, Jan Ziółkowski, Jakub Groth itd.

- zabezpieczaliśmy majowy wyścig kolarski w Płużnicy,

- organizowaliśmy gminne zawody sportowo-pożarnicze seniorów i MDP; 16 czerwca 2018 roku i w Nowej Wsi Królewskiej w dniach: 11 czerwca 2016 roku, 10 czerwca 2017 roku i 22 czerwca 2019 r. Nasze drużyny z Czapel, Nowej Wsi Król., Uciąża, Wieldządza brały udział w zawodach powiatowych w 2016 roku oraz w 2018 roku,

- w powiatowych zawodach Old-Boys w latach 2016-2019 brali druhowie z Błędowa; Wojciech Groth, Kazimierz Chmielewski, Krzysztof Ślesar, Marek

Łęgowski, Andrzej Szyszka. W Wielkich Radowiskach w 2019 roku wzięła udział drużyna z Płużnicy: Wiesław Kwiatkowski, Adam Szczepanik, Grzegorz Mucha, Marek Liszaj, Jarosław Kubasik.

- nasi druhowie między innymi: Andrzej Kujaczyński, Adrian Kujaczyński, Damian Sokół, Jarosław Tylmanowski reprezentowali nas na strażackich powiatowych zawodach strzeleckich OSP w Wałyczyku,

- organizowaliśmy turniej tenisa stołowego w Błędowie w latach 2016-2017,

- w powiatowych zawodach pływackich w Wąbrzeźnie brał udział Marian Łazarski z Działowa, a w jednym roku Andrzej i Adrian Kujaczyńscy,

- drużyna OSP Czaple w składzie: Andrzej Kujaczyński, Adrian Kujaczyński, Rafał Wąż, Marek Graduszewski, Marian Sądowski, Dawid Kwiatkowski, Mul Tomasz, Zbigniew Curlej uczestniczyła w zawodach sikawek i w pokazach. Np. w zawodach wojewódzkich w Straszewie oraz innych wydarzeniach,

- OSP Płużnica zabezpieczała coroczny „Dzień Konia” w Płużnicy,

- udział w szkoleniach; np. w 2017 roku w kursie podstawowym brało udział 37 druhów. Kurs dowódców OSP w Łubiance brał udział Miłosz Rygielski. Nasi strażacy W kolejnych latach strażacy będący w JOT OSP: Błędowa, Nowej Wsi Kr., Płużnicy podlegali systematycznemu szkoleniu i ćwiczeniom. W 2017 r. w roli uczestnika i wykładowcy szkolenia uczestniczył Janusz Marcinkowski,                                     

- strażacy z trzech jednostek OSP: Błędowa, Nowej Wsi Król., Płużnicy brali udział w usuwaniu skutków nawałnicy w 2017 roku w gminie Kęsowo.

W akcjach pomocy uczestniczyli nasi druhowie:

OSP Błędowo: Andrzej Szyszka, Krzysztof Mikołajczak, Patryk Karwan.

OSP Nowa Wieś Król.: Jarosław Betcher, Arkadiusz Kruk, Paweł Górski.

OSP Płużnica: Miłosz Rygielski, Łukasz Isbrandt, Jarosław Kubasik, Adam Szczepanik,              

- Święto Strażaka obchodziliśmy w Błędowie, Nowej Wsi Król. i Płużnicy w różnych formach. Zazwyczaj była to msza w intencji strażaków, następnie przemarsz na uroczystość wg ceremoniału strażackiego, z przemowami, wręczeniem odznaczeń strażackich. Mszę odprawiali; kapelan gminny strażaków ks. Jacek Dudziński, ks. Stefan Szajda z Błędowa i proboszcz płużnicki ks. Leszek Sudoł. Na święta te zapraszaliśmy delegacje ze wszystkich 11 OSP z terenu gminy. W kolumnie strażackiej szły poczty sztandarowe z OSP Płużnicy, Ostrowa, Uciąża, Błędowa i Wieldządz. 27 maja 2017 r. grupa strażaków uczestniczyła w powiatowym świecie strażackim w Wąbrzeźnie,

- obchodziliśmy trzy jubileusze: w 2017 roku 115 lecie OSP Nowa Wieś Królewska; w 2018 roku – 130 lecie OSP Płużnica i w 2021 roku 120 lecie OSP Uciąż. Uczestniczyliśmy w obchodach 20 lecia zarządu powiatowego OSP.

- nasi strażaccy seniorzy byli zapraszani na wiele naszych spotkań, wydarzeń. Brali udział w spotkaniach, wycieczkach, gminnych opłatkach. Na zaproszenie zarządu Gminnego OSP i OSP Wieldządz spotkaliśmy się z seniorami strażackimi u wieldządzkich strażaków w dniu 7 października 2016 roku. Organizowaliśmy wyjazdy szkoleniowe do Sola Kujawskiego i toruńskich fortów, przejazd „Kanałem Elbląsko-Ostródzkim”; zwiedziliśmy cytadelę grudziądzką i „Księżą Górę”, oraz Gdańska i Westerplatte.

- tytuł „Strażaka Roku” gminy Płużnica przyznawano: w 2016 roku; za działalność kronikarską i reporterską Januszowi Marcinkowskiemu (otrzymał również tytuł powiatowego „Strażaka Roku”); w 2017 roku przyznano go Andrzejowi Szyszce z Błędowa; 2018 roku; Jarosławowi Kubasikowi z Płużnicy; 2019 roku; Krzysztofowi Ślesarowi z Błędowa,

- na strażackich spotkaniach opłatkowych spotykaliśmy się zawsze dnia 29 grudnia – ze względu na ‘Covid 19’ nie mogliśmy się spotkać w 2020 roku,

- we wszystkich trzech parafiach gminy Płużnica oraz w sąsiednim Lisewie dawaliśmy asystę w czasie świąt Wielkanocy, „Bożego Ciała”, oraz pochówku naszych Druhów strażaków,

- stawaliśmy ze sztandarami – w asyście dla Niepodległej 11 listopada; w Płużnicy w 2017 roku; w 100 lat Niepodległości w Nowej Wsi Królewskiej w 2018 roku i w Błędowie. Uczestniczyliśmy w uroczystości rocznicy zamordowania w 1939 roku Zygmunta Kalksteina – starosty wąbrzeskiego

i prezesa wojewódzkiego OSP przed 1939 rokiem.

Pieniądze dla strażaków-dotacje, zakupy; uczestniczyliśmy w pozyskaniu pieniędzy na wyposażenia remiz i strażaków z budżetu gminy Płużnica, od marszałka województwa, zarządu wojewódzkiego OSP, komendy PSP, funduszy celowych MSWiA, ministerstwa Sprawiedliwości itp. W razie potrzeby odwoływaliśmy się do funduszu sołeckiego, jak było trzeba zbieraliśmy złom od mieszkańców wsi.

Samochód dla OSP Płużnica; w 2018 roku dostała samochód marki SCANIA o mocy silnika 410 KM, mieszczący w swoim zbiorniku 5 000 l. wody. Pojazd jest wyposażony w kompletny system świateł, włącznie z bardzo silnym oświetleniem pola akcji strażaków.

Remonty remiz; gmina Płużnica dokonała modernizował następujące remizy: Błędowo, Czaple, Józefkowo, Uciąż. Ponadto strażacy w Bielawach przełożyli dach na starej remizie OSP.

   Akcje ratowniczo-gaśnicze w latacg 2017-2020

OSP-JOT

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Błędowo

11

16

14

10

Nowa Wieś

51

42

37

35

Płużnica

47

28

44

54

Gmina

w tym pożar

109

8

120

28

93

44

99

37

*Duży wzrost pożarów wynikał m. innymi z pożaru wąwozu Kirchacz w Płużnicy.

                   Za zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

         Sekretarz Janusz Marcinkowski             Prezes Edward Kruk

 

 

 

Kategoria: /