Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Myśliwiec '2021'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP w Myśliwcu.

Na podstawie materiałów Magdaleny Balawejder – Janusz Marcinkowski.

 Na zebranie stawili się strażacy w dniu 28 maja 2021 roku na sali świetlicy wiejskiej.

Screen Shot 05 30 22 at 06.32 PM

Zebranie otworzył Wojciech Barański prezes OSP, który przewodniczył posiedzeniu. W zebraniu uczestniczyli goście: Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP, Władysław Łukasik prezes gminny OSP – wójt gminy, oraz Marcin Milanik komendant gminny OSP. Na sali doliczyliśmy się 20 miejscowych strażaków co stanowiło frekwencję ok. 60 %.

W standardowym przebiegu zebrania znalazło się:

- sprawozdanie zarządu za 2021 rok, które przedstawił Wojciech Barański.

- sprawozdanie finansowe omówił Mirosław Balawejder,

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Roman Gruszka.

Od lewej:

2022 5 28 zebr OSP Mysl 4

Wojciech Barański, Magdalena Balawejder, Mirosław Balawejder, Roman Gruszka.

          Po dyskusji zebrani zgodnie udzielili zarządowi absolutorium za ubiegły rok. Trzeba też pamiętać, iż był to rok pandemii Coronawirusa ‘19’, co spowodowało zawieszenie wielu naszych działań. Pozostała oczywiście cała gama działań w razie zagrożeń, konieczności prowadzenia akcji.

W swoim wystąpieniu Jarosław Herbowski podziękował za strażacką służbę, w tym za prowadzenie kroniki strażackiej przez druhów: Magdalenę i Sławomira Balawejderów, za udział w udział w asystach uroczystości patriotycznych oraz kościelnych, a także za gotowość do podjęcia akcji w każdej chwili.

Poczet sztandarowy;

2022 5 28 zebr OSP Mysl 2

Marcin Kotłowski, Sławomir Balawejder, Jan Fabrykiewicz.

   Goście strażaków;

2022 5 28 zebr OSP Mysl 3

  Jarosław Herbowski, Władysław Łukasik, Marcin Milanik.

        Wnioskowano między innymi o szkolenia dowódców jednostek OSP (Marcin Kotłowski) oraz o zakup mundurów.

Plan działań, w tym finansów OSP na 2022 rok przedstawił Sławomir Balawejder naczelnik OSP. Mówiono również o działaniach w bieżącym roku, w tym Władysław Łukasik mówił o udziale druhów w zawodach gminnych i zawodach Old-boys. Wójt gminy poinformował także o pikniku w Myśliwcu z konkursem kulinarnym, oraz o tym, iż trwa przetarg na budowę w Myśliwcu domu kultury, łącznie ze remizą.

Odnotujmy udział pozostałych druhów strażaków obecnych na tym zebraniu. 

2022 5 28 zebr OSP Mysl 7      

Adam Przybyło, Bol. Wierzbowski, Henryk Czubek, Jerzy Balcerowicz, Andrzej Barański.

2022 5 28 zebr OSP Mysl 5Jan Fabrykiewicz, Jakub Barański, Jerzy Potocki, Wojciech Gawron, Krzysztof Barański.

Pani Hanna Barańska z Magdaleną Balawejder przygotowały poczęstunek dla strażaków i gości – za co wszyscy składają Podziękowanie!   

2022 5 28 zebr OSP Mysl 6  

 Marcin Kotłowski ...

2022 5 28 zebr OSP Mysl 10

Kategoria: /