Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Kotnowo '2021'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Kotnowo.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 Zebranie zwołał Zbigniew Lemieszek – prezes OSP na dzień 29 maja 2022 roku na godzinę 18,oo w niedzielę. Zebranie przeniesione z miesiąca stycznia ze względu na czas epidemii Corona ‘19’ miało charakter roboczy, o czym świadczy „umundurowanie” druhów strażaków. (Po  zebranieu wszyscy wzięli się do prac porzadkowych). Spotkanie miało standardowy przebieg, od sprawozdania działań strażaków w 2021 roku – ograniczonych skutkiem epidemii, po uchwalenie zadań na pozostałą część 2022 roku. W zebraniu uczestniczył autor notatki reprezentując zarząd powiatowy i gminny OSP.

2022 5 29 zebr OSP Kotnowo 2

Od lewej strażacy z Kotnowa: Zbigniew Lemieszek, Elżbieta Wiśniewska, Grażyna Chojnacka, Stanisław Bernady, Dariusz Dydo, Kacper i Dorota Robaczewscy, Grzegorz Chojnacki, Wojciech Kulig, Mariusz Wiśniewski.

  Kotnowska straż liczy ogólnie 15 członków. Druhowie, mimo, iż nie posiadają Jednostki Operacyjno-Technicznej chcą podtrzymywać tradycje sięgające lat 50 tych ub. wieku i pracować w sferze kulturalnej, sportowej, samorządowej, co oznacza udział strażaków w życiu wsi. W ubiegłym roku została zmodernizowana świetlica wsi, a dzisiaj strażacy zastanawiali się nad odpowiednim zabezpieczeniem skromnego sprzętu pożarniczego, który może być przydatny w różnych sytuacjach we wsi.

  Członkowie OSP będą uczestniczyli w wydarzeniach we wsi Kotnowo, oraz przymierzają się do uczestnictwa w wydarzeniach strażackich organizowanych na szczeblu gminy.

Zebrani uchwalili składki na poziomie 40 zł. rocznie. Omawiano sprawy wynikłe z nowej ustawy o OSP. Narzuca ona obowiązek podpisania umów z Gminą co do kierunków działalności – z czego wynikają wzajemne obowiązki – strażaków i Gminy.

Dodajmy iż strażacy zgłosili wnioski o zakup mundurów wyjściowych, oraz o uwzględnienie ich sytuacji przystosowując wydarzenia gminne np. zawody do ich stanu wyposażenia i możliwości technicznych, poprzez modyfikację organizowanych zawodów, turniejów.

Niżej zmodernizowana sala główna kotnowskiej świetlicy. Są tu; przestronny hol, kuchnia i sanitariaty.

2022 5 29 zebr OSP Kotnowo 1

Odnowiona-przebudowana świetlica  wsi Kotnowo.

2022 5 29 zebr OSP Kotnowo 3

Niżęj w

Kategoria: /