Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

"Dzień Strażaka" w 100 lecie OSP w Zieleniu.

Janusz Marcinkowski

100 lecie OSP Zieleń i „Dzień Strażaka” gminy Ryńsk.

Opracowanie Janusz Marcinkowski, Judyta Majewska-Nowek, Sławomir Balawejder. Zdjęcia Magdaleny Balawejder.   

Strażacy z Zielenia podjęli zgodnie decyzję o obchodach 100 lecia utworzenia we wsi „straży ogniowej”, której głównym celem było i będzie iść z pomocą w nieszczęściu mieszkańcom. Dodajmy również, iż w dniu 11 czerwca 2022 roku w Zieleniu było to święto wszystkich 12 OSP gminy Ryńsk, którymi dowodzi bardzo skutecznie prezes gminny OSP i wójt gminy w jednej osobie Władysław Łukasik. Efektem działania gminnej organizacji strażackiej w ostatnich latach są nowe remizy OSP oraz bardzo dobre wyposażenie w samochody i sprzęt pożarniczy w gminie Ryńsk.

Mazurek Dąbrowskiego”, nasz strażacki hymn, białoczerwona na maszt - to nie tylko symbole naszego trwania, naszej tradycji, ale także myśl o mądrym urządzaniu tego świata! 

2022 6 11 100l Zieleń 2

W poczcie flagowym szli: Sebastian Skopiński, Grzegorz Krzyżanowski,  Dawid Błaszkiewicz.

Po zbiórce przy remizie OSP – przemarsz kompanii strażackiej do kościoła parafialnego w Zieleniu.

2022 6 11 100l Zieleń 1

Mszę w intencji strażaków, za szczęśliwe powroty z akcji ratowniczo-gaśniczych odprawili; proboszcz parafii Zieleń  ks. Jurand Paczkowski –kapelan gminny OSP i proboszcz z Orzechowa ks. Wojciech Radzikowski.

2022 6 11 100l Zieleń 5

Nasze strażackie poczty sztandarowe:,powiatu wąbrzeskiego: ZOP ZOSP powiatu, Ludowice, Orzechowo, Pływaczewo, Przydwórz, Ryńsk, Wąbrzeźno, Węgorzyn, Zieleń oraz zaprzyjaźniona  OSP Pluskowęsy.

2022 6 11 100l Zieleń 3

Jeszcze jest nas niemało, tym którym się chce…!

 

Nasze strażackie delegacje i sztandary.

*Zapraszam Druhów do weryfikacji pocztów i składów pocztów sztandarowych – od lewej…

Zarząd powiatowy Związku OSP reprezentowali druhowie z OSP Wielkie Radowiska.

2022 100 l OSP Zieleń 3

        Od lewej: Paweł Dembski, Piotr Talkowski, Andrzej Zdrojewski.

OSP Ludowice.

2022 100 l OSP Zieleń 1

                       Leszek Sarnowski, Czesław Sudziński, Henryk Wojnowski.

OSP Myśliwiec.

2022 100 l OSP Zieleń 2

Od lewej: Bolesław Wierzbowski, Jan Fabrykiewicz, Sławomir Balawejder, Wojciech Barański, Mirosław Balawejder.

OSP Orzechowo.

2022 100 l OSP Zieleń 5

   Zbigniew Brzeski, Tomasz Miszewski, Artur Paszko, Filip Paszko.

OSP Pływaczewo.

2022 100 l OSP Zieleń 4

Marian Jaworski, Janusz Kopeć, Marcin Kopeć.

OSP Przydwórz.

2022 100 l OSP Zieleń 9

                     Andrzej Rewer, Bartosz Rewer, Michał Kwiatkowski, Kamil Liwak.

   OSP Ryńsk.

2022 100 l OSP Zieleń 6

                 Jarosław Falkiewicz, Piotr Nawrocki, Radosław Jabłoński.

OSP Wąbrzeźno.

2022 100 l OSP Zieleń 7

                               Radosław Kardaś, Mariusz Barczewski, Ryszard Henryszewski.

 

OSP Węgorzyn.

2022 100 l OSP Zieleń 8

Andrzej Stolkowski, Krzysztof Stolkowski, Mateusz Moch. 

OSP Zieleń.  

2022 100 l OSP Zieleń 12

                             Radosław Tomaszewski, Leszek Jabłoński, Daniel Buławski.

 Oraz zaprzyjaźniona OSP Pluskowęsy.

Screen Shot 06 17 22 at 04.05 PM

Ewelina Lewandowska Adam Lis, Patryk Lewandowski.

 

Jeszcze jest nas niemało, tym którym się chce…!

2022 6 11 100l Zieleń 13

 

Ceremoniał strażacki odprawiono na placu przed remizą; 

2022 6 11 100l Zieleń 17Naczelnik OSP  i dowódca uroczystości Mariusz Gerc, prezes zarządu OSP Judyta Majewska-Nowek, prowadzący Maciej Gorząch.

Rozpoczęto raportem o gotowości strażaków wsi Zieleń i gminy Ryńsk do uroczystości.

2022 6 11 100l Zieleń 15

Mariusz Gerc - Jarosław Herbowski - prezes Zarządu Oddzialu Wojewódzkiego ZOSP RP.

Strażaccy goście.2022 6 11 100l Zieleń 16Jarosław Tylmanowski – w-ce prezes powiatowy OSP, Jarosław Herbowski (jak wyżej), st. pkt. Robert Stasiak komendant powiatowy PSP, st. bryg. Sławomir Herbowski, Władysław Łukasik prezes gminny OSP gminy Ryńsk (wójt tej gminy).

 Strażacy OSP Zieleń odebrali odznaczenia i podziękowania „za służbę”.

2022 6 11 100l Zieleń 21

Strażackie sztandary OSP Zieleń. 

Pożegnano uroczyście stary, jeszcze rodem z Polski Ludowej sztandar OSP. Niżej pożegnanie „starego” sztandaru pod którym służyli strażacy dla dobra mieszkańców wsi i okolicy.

2022 6 11 100l Zieleń 18

Nowy sztandar jest dziełem Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru. Jednostce OSP Zieleń w jego imieniu przekazał Leszek Dembek – prywatnie prezes wąbrzeskiej drukarni.

Leszek Dembek oddał ufundowany sztandar dla aktu wręczenia  Jarosławowi Herbowskiemu – ten przekazał go Judycie Majewskiej-Nowek, ona zaś strażakom pocztowi sztandarowemu OSP, który złożyli przyrzeczenie wierności zasadom i celom działania Ochotniczych Straży Pożarnych. 

2022 6 11 100l Zieleń 19

Przyjęcie sztandaru przez poczet sztandarowy z rąk prezes Judyty Majewskiej-Nowek. 

2022 6 11 100l Zieleń 20W poczcie sztadarowym wystąpili: Kamil Bożek, Przemysław Buławski, Grzegorz Talkowski.

Sztandar OSP Zieleń w 100 lecie tej jednostki został odznaczony najwyższym strażackim odznaczeniem; Złotym Znakiem Związku. Aktu dekoracji dokonał Jarosław Herbowski - prezes wojewódzki Związku OSP. 

2022 6 11 100l Zieleń 25

*Druh Jarosław Herbowski został wybrany na funkcję Prezsa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w dniu 4 czerwca 2022 roku na V wojewódzkim zjeździe OSP. Uroczystość w Zieleniu to jego pierwsze w tej roli publiczne wystąpienie, wybrane w tym dniu przez Niego mimo wielu innych propozycji na ten dzień!

W trakcie uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przypominającej 100 letni strażacki trud mieszkańców Zielenia.

2022 6 11 100l Zieleń 22

Tablicę odsłonili:Marcin Milanik komendant gminny OSP i senior strażaków Wiesław Gerc.

Wystąpienia przedstawicieli władz strażackich i naszych społecznych partnerów. 

Strażakom podziękowali za 100 lat publicznej wysoko społecznie ocenianej: Jarosław Herbowski, st. bryg. Sławomir Herbowski, kpt. Robert Stasiak. Jarosław Tylmanowski, Władysław Łukasik, Piotr Piątkowski przew. Rady Gminy – Ryńsk, Karol Sarnecki z-ca starosty wąbrzeskiego.

Screen Shot 06 14 22 at 01.25 AM 002

 Screen Shot 06 14 22 at 01.26 AM

*Nasza strażacka redakcja przyłącza się do Podziękowań i Życzeń dla OSP Zieleń – na następne 100 lat.  

Wręczono odznaczenia strażakom z Zielenia.

2022 6 11 100l Zieleń 24

Wręczali (Joanna Kozłowska);Jarosław Herbowski, st. bryg. Sławomir Herbowski, Władysław Łukasik.

Odznaczono i wyróżniono seniorów i strażacki narybek z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Jaworza.

Screen Shot 06 14 22 at 01.25 AM

 Screen Shot 06 14 22 at 01.25 AM 001

 Młodzieży wręczyli odznaki: Maricn Milanik i Wałdysław Łukasik.

Odznaczenia w 100 lecie OSP Zieleń otrzymali:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Milanik Marcin; Rogowski Andrzej; Bożek Marian; Kwiatkowski Ryszard; 

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Kamulski Paweł; Bożek Wiesław; 

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Błaszkiewicz Dawid; Błaszkiewicz Mirosław; Buławski Przemysław; Buławski Zygmunt; Gerc Mariusz; Jabłoński Leszek; Judyta Majewska-Nowek; Krzyżanowski Grzegorz; 

Stachowski Janusz.

Odznakę „Strażak Wzorowy” uchwałą nr 4/22 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP otrzymali: Skopiński Sebastian; Bożek  Kamil; Talkowski Adam, Talkowski Grzegorz; Nowek Michał; Witt Andrzej.                   

Odznaczonym gratulujemy – niech będzie to zachętą do dalszej służby!

2022 6 11 100l Zieleń 26

Były podziękowania za dobrą strażacką robotę i za organizację strażackiego święta; złożył je na ręce Druhny Prezes OSP Judyty Majewskiej-Nowek Władysław Łukasik.

Dla przypomnienia; druhna Lidia Czyżak (z lewej) była sekretarz gminna OSP wniosła do strażackiej służby sporo wysiłku organizacyjno-administracyjnego w gminie Ryńsk – i chwała jej za to! Obok panie następczynie Jaudyta Majewska-Nowek i Joanna Kozłowska – które pracują w Zarządzie Oddziału Powiatowego i gminnego Związku OSP RP..

2022 6 11 100l Zieleń 27

Sprawami strażackimi w gminie Ryńsk zarządzają; zarząd gminny OSP reprezentowany przez prezesa Władysława Łukasika i komendanta OSP Marcina Milanika.

2022 6 11 100l Zieleń 33

Partnerzy w służbie; strażacy: druhowie z okolicznych OSP reprezentowali ich szefowie - tu w momencie wręczenie podziękowań za wspóldziałanie.

2022 6 11 100l Zieleń 30

Od lewej: Wojciech Barański, Waldemar Marchewka, Hanna Kwiatkowska - radna powiatu wbrzeskiego z Ryńska, Marek Socha, Wiesław Pochylski i Monika Jagiełło. 

Strażacy ochotnicy pełniąc swoją rolę pomagania bliźnim, mają wspomaganie i sami służą pomocą służbom; Państwowej Straży Pożarnej, Policji i innym służbom ratowniczym.

Na święcie dzisiejszym stawili się wojskowi i członkowie służb skarbowo-celnych dając jednocześnie pokaz swych praktycznych działań. Organizatorzy i mieszkańcy wsi Dziękują za uczestnictwo w Zieleniu.

Nasza druhna Magdalena Balawejder uwieczniła ich pobyt, co niżej zapisuję.

Niżej stoisko 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawadzkie ps. „Zo”.

2022 6 11 100l Zieleń 31Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu – wystawa przemycanych dóbr.

Screen Shot 06 14 22 at 01.24 AM 002

2022 6 11 100l Zieleń 34

Urząd reprezentował; mł. insp. Paweł Panczyk - jego naczelnik.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta „ Górnicza Orkiestra” kopalni soli z Inowrocławia.

2022 6 11 100l Zieleń 35

Festyn – urządzono go na boisku szkoły podstawowej.

2022 6 11 100l Zieleń 39

Był poczęstunek i możliwość zwiedzenia ciekawych stoisk, pokazów, wystaw. 

2022 6 11 100l Zieleń 37

Jak zwykle wspomagały z miłym zapraszającym do poczęstunku uśmiechem Panie z organizacji kobiecych: z Czystochlebia, Małych Radowisk, Pływaczewo, Wałyczyka i Zielenia. Paniom Dziękujemy za smaczności i za to że nikt nie wrócił do domu głodny!

Screen Shot 06 14 22 at 01.24 AM

Screen Shot 06 14 22 at 01.24 AM 001

2022 6 11 100l Zieleń 43

Strażacy nie pozostali w tyle za Pańmi i z pewną pomocą zrobili swoje; (chleb ze smalcem od Pań), grochówka z kotła (jak marzenie) i kiełbaski z grilla – może nie zbyt to zdrowo – ale raz na jakiś czas, nawet za przymknięciem oka przez lekarza – można odświeżyć mijające smaki – wszak przez 100 lat w Zieleniu ludzie jedli nie takie potrawy!

2022 6 11 100l Zieleń 40Były pojazdy pożarnicze; stare i nowe – wszystko do obejrzenia i zajrzenia w ich głąb. Stary- wysłużony ŻUK, ale dzięki strażakom z miejscowej OSP nadal w dobrej kondycji. Sikawka pochodzi z PSP Wąbrzeźna, gdzie z dużą ofiarnością strażacy ją odrestaurowali.

2022 6 11 100l Zieleń 41

Był też pomysł na czasie – aktualny, strażacy skonstruowali model pojazdu o niesprecyzowanej nazwie, ale „ekologiczny”.

2022 6 11 100l Zieleń 42

Pogoda dzięki między zamówieniu jej przez miejscowego proboszcza ks. Juranda Paczkowskiego dopisała. Było pięknie - słonecznie, tak więc Druhna Prezes Judyta zamiast martwić się, że poleje deszcz i zniszczy wielki wysiłek organizatorów – musiał gasić pragnienie taszcząc osobiście wodę dla gości.

Kategoria: /