Dzień Kobiet w Ludowicach.

 

W oparciu o  relację przesłaną przez Zygmunta Barana.

---------------------------------------------------------------------

Dnia 11 marca 2017 r. Zarząd OSP w Ludowicach zorganizował spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na spotkanie przybyły Panie z sołectwa Ludowice. Po złożeniu życzeń, prezes miejscowej jednostki OSP druh Zygmunt Baran, w imieniu własnym i Zarządu OSP, podziękował pani sołtys Danucie Szcząchor, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim paniom z Koła Gospodyń wiejskich za współpracę. Prezes mówił o tym, iż sołtys to nie tylko opiekun wioski, ale tak jak nasza Pani Sołtys jest organizatorem życia we wsi, wywołuje  wiele inicjatyw, stara się być jak najbliżej ludzi, w każdej chwili można się do niej zwrócić o pomoc. Współpraca z organizacjami wsi jest wzorowa. W końcu stwierdził: „Bez Pani sołtys, Rady Sołeckiej i KGW nie wyobrażam sobie działalności naszej OSP”.

W tym roku organizacja „Dnia Kobiet” w dniu 11 marca zbiegła się z „Dniem Sołtysa”, który obchodzony jest w całym województwie, w którym działa społecznie 2200 sołtysów, w tym także nasi wspaniali sołtysi z gminy Ryńsk.

 

 

Zygmunt Baran i Danuta Szcząchor.

 

 Wszystkie panie, przybyłe na uroczystość, otrzymały od prezesa po czekoladzie, buziaku i uścisku dłoni.

 Na zebranie, zaproszony został również dzielnicowy asp. sztab. Michał Bielicki wraz z małżonką. Michał Bielicki jest aktywnym i wzorowym członkiem naszej OSP.

Przy kawie, herbacie i słodkościach, dyskutowano do późnych godzin. Czas biegł szybko, aż żal było się rozstawać!

 

 

Zabawa  trwała kilka godzin

 

 Panie z Ludowic wspomagają nie tylko „swoich”; pragnąc uczynić więcej grały w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”… stąd też otrzymały za to podziękowanie za wsparcie dla tej pięknej Idei …

 

W spotkaniu dla Pań, w samej uroczystości oprócz Prezesa brali udział strażacy: Ryszard Wyłupek naczelnik OSP,  Czesław Sudziński skarbnik, oraz wspomniany już Michał Bielicki.