Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Artykuły

Dofinansowanie OSP należących do KSRG

Jarosław Tylmanowski

  W całym kraju rozpoczyna się proces przyjmowania wniosków na dofinansowanie dla OSP włączonych do KSRG. Jednostki takie  muszą  zgłaszać potrzeby w zakresie dofinansowania na wydatki bieżące i inwestycyjne do Komendanta Powiatowego PSP.

Zgodnie z nowymi zasadami przydziału środków dla OSP, od bieżącego roku jednostka OSP musi być jedynym posiadaczem rachunku bankowego wskazanego jako właściwy do przekazania środków dotacji, zobowiązana jest do utrzymania tego rachunku nie krócej niż do dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego oraz musi posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby reprezentujące Ochotniczą Straż Pożarną przy podpisywaniu umowy muszą być zgodne z wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego wyciąg należy załączyć do umowy.
     W bieżącym roku, dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego nie będą udzielane dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewidziane na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku u właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego PSP. Można wnioskować o zakupy sprzętu wyłącznie z listy PSP zamieszczonej poniżej. ( kliknij na załączony link )

 

Kategoria: /