Artykuły

70 lat OSP Myśliwiec '2017'

Jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliwcu ‘2017’

-----------------------------------------------------------------------------------

Materiał ze strony internetowej gminy Ryńsk; zdjęcia Marek Motylski, tekst Lidia Czyżak.

 

Uroczystość odbyła się 24 czerwca 2017 roku, a uświetniona została poświęceniem nowego sztandaru dla jednostki ufundowanym przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru reprezentowany przy Panią Marzenę Prusakowską - Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliwcu oraz druha Bolesława Szafrańskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poczty sztandarowe i druhowie jednostek OSP z terenu Gminy Ryńsk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu Poseł na Sejm RP dh Zbigniew Sosnowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wąbrzeźnie dh Jarosław Herbowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Ryńsk, a równocześnie Wójt Gminy Ryńsk dh Władysław Łukasik, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Ryńsk dh Jacek Nawrocki, Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie ks. Dziekan Kazimierz Śmigecki, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie bryg Ireneusz Wiśniewski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Mirosław Czerwiński, Radni Gminy Ryńsk, Radna Powiatu Wąbrzeskiego Pani Hanna Kwiatkowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Myśliwcu Pani Marzena Prusakowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Myśliwcu Pani Eugenia Szafrańska.

Uroczystość rozpoczęto polową mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą koncelebrował ks. Proboszcz Kazimierz Śmigecki.

                          Zaproszeni goście, strażackie władze…

Po mszy św. Dowódca uroczystości dh Sławomir Balawejder złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu Zbigniewowi Sosnowskiemu do uroczystego apelu z okazji 70 rocznicy utworzenia OSP w Myśliwcu oraz ufundowania sztandaru dla jednostki.

Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu OSP w Myśliwcu dh Wojciecha Barańskiego.

Następnie spiker prowadzący druh Damian Przybyło poprosił przedstawicieli Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Panią Marzenę Prusakowską oraz druha Bolesława Szafrańskiego o odczytanie i przekazanie w imieniu Fundatorów Aktu Fundacji Sztandaru. Z kolei Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Jarosław Herbowski odczytał akt nadania sztandaru. W dalszej części Sztandar został przekazany Prezesowi OSP w Myśliwcu Wojciechowi Barańskiemu przez Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu dh Zbigniewa Sosnowskiego oraz przedstawicieli Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Panią Marzenę Prusakowską oraz druha Bolesława Szafrańskiego. Sztandarowi towarzyszył poczet sztandarowy, którzy tworzyli:

- sztandarowy druh Radosław Drapiewski

- przyboczny druh Adrian Drapiewski

- dowódca pocztu druh Marcin Kotłowski.

W dalszej części obchodów druh Mirosław Balawejder przedstawił rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliwcu.

Uroczystość była także okazją do  złożenia gratulacji strażakom i uhonorowania odznaczeniami zasłużonych druhów.

Prezes OSP Wojciech Barański i prezes powiatowy OSP Jarosław Herbowski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Odznaczani strażacy OSP Myśliwiec.

Srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1.    druh Jerzy Balcerowicz

2.    druh Andrzej Barański

3.    druh Krzysztof Barański

4.    druh Adam Przybyło

„Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1.    druh Roman Gruszka

2.    druh Mirosław Balawejder

3.    druh Zenon Balawejder

4.    druh Jarosław Balcerowicz

5.    druh Bolesław Wierzbowski

Druhom Strażakom serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie, bezinteresowność oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności złożyli: Pan Władysław Łukasik - Wójt Gminy Ryńsk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie druh Jarosław Herbowski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Zbigniew Sosnowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Ireneusz Wiśniewski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie podkom. Mirosław Czerwiński.

Na zakończenie uroczystości uczniowie z Zespołu Szkół w Myśliwcu zaprezentowali występ na temat działalności strażaków.