Powiatowa narada prezesów i naczelników OSP.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------------

Roboczą naradę w kilku ważnych sprawach dla jednostek OSP nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym; na dzień 29 czerwca 2017 r. na salę Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie zaprosił komendant st. bryg. Sławomir Herbowski.

W naradzie brała udział st. ogn. Magdalena Twardowska – główna księgowa Komendy.

 

St. bryg. Sławomir Herbowski, Jacek Nawrocki z Ryńska, Lucjan Janke z Osieczka, Sławomir Balewajder z Myśliwca, Zbigniew Szydzik z Jarantowic.

 

Komendę, obok Komendanta reprezentowali; bryg. Andrzej Kujaczyński, st. kpt. Piotr Rogowski.

 Strażacy z OSP:

 

Górne zdjęcie - od lewej; Ryszard Wyłupek z Ludowic, Dawid Jędrzejczyk i Piotr Niemiec z Orzechówka, Rafał i Damian Stankiewiczowie z Przydworza, Magda Tasior z Jaworza, Rafał Galczewski i Radosław Cegielski z Wielkich Radowisk, Zbigniew Majewski z Działowa i Zdzisław Maliński z Wieldządza. oraz (dolne) Wojciech Barański z Myśliwca, Stanisław Wyżykowski i Ryszard Kurnik z Bielaw, Piotr Szczepanik z Ostrowa, Zenon Zarembski z Pływaczewa, Kazimierz Künstler i Jerzy Rajca z Uciąża, Marek Łęgowski i Kazimierz Chmielewski.

 

W trakcie narady omówione-przedyskutowane zostały kwestie:

- dotacji finansowych dla OSP (nie będących w KSRG),

- problemów stosowania regulaminu umundurowania i odznaczeń

strażaków ochotników,

- sprawy bieżące.

Kwestia dotacji;

Powiat wąbrzeski na wspomaganie utrzymania należytego stanu gotowości jednostek OSP otrzymał na 2017 rok dotacje z MSWiA na zakupy, w wysokości;

- na wspomaganie inwestycji budowlanych w remizach OSP 20 753,00 zł.

- na sprzęt techniki specjalnej 6 892,00 zł

- na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków 7 636,00 zł.

- oraz na inwestycje w sprzęt techniki specjalnej 12 100,00 zł

 

Łączna dotacja dla powiatu wąbrzeskiego wynosi 47 381,00 zł, dla OSP spoza KSRG.

 Podczas spotkania przedstawiciele OSP mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb we wspomnianych zakresach. Obowiązuje przy tym wykaz sprzętu, wyposażenia, który jest możliwy do sfinansowania z tej dotacji. OSP muszą jednak spełnić kilka warunków (o czym mówiliśmy już nieraz!)

OSP musi mieć:

- aktualną rejestrację zarządu OSP w KSR, (Dla przypomnienia; członkowie zarządu OSP zgodnie ze statutem odpowiadają bezpośrednio za stan majątkowy i gospodarkę finansową OSP),

- posiadać księgę inwentarzową, skarbnika.

Przedstawione potrzeby dofinansowania zostały zgłoszone i po przeanalizowaniu ich zasadności strażakom zostanie przedstawiona ostateczna koncepcja podziału pieniędzy. Podział tych środków i przygotowanie dokumentacji musi być zamknięte do dnia 8 lipca br. 

 Nasze mundury, odznaczenia i odznaki…

Istnieje taka potrzeba, abyśmy wszyscy zapoznali się dokładniej, a szczególnie stosowali regulaminowe zasady w praktyce; zgodnie z zasadą: „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Przyznać należy, iż  nosząc bardzo eleganckie mundury, czasem wyglądamy różnie. O sprawach tych mówił, pokazywał jaki i co należy? bryg. Andrzej Kujaczyński.

W sprawach tych obowiązują regulaminy; umundurowania i odznaczeń i wyróżnień, które można odnaleźć na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Niżej schemat noszenia odznaczeń…

 

 Kwestie bieżące.

          W ogólnych zarysach znany jest nam plan zamierzeń strażackich na terenie powiatu. Między innymi wiadomo jest, iż w sobotę 1 lipca zawody gminne w Ryńsku organizują strażacy z tej gminy, w tym też dniu po godz. 13,00 rozpoczynają się obchody 115 lecia w Nowej Wsi Królewskiej. Na dzień 2 września w Wąbrzeźnie przewidziano  powiatowe zawody „Oldboys”. Będziemy organizowali powiatowe strzelanie z KBKS. Jesienią Czekają nas ćwiczenia, zawody sportowe różnego kalibru, na powiatowych zawodach pływackich kończąc. Rok zakończymy jak zwykle gminnymi i powiatowymi opłatkami. Apelujemy też o organizowanie spotkań z seniorami w poszczególnych gminach.

          Przypominam również, iż we wrześniu należy złożyć wnioski do wójta i rady gminy o uwzględnienie potrzeb strażackich na 2018 rok. Nie należy dopuszczać do sytuacji, gdzie nie wnioskujemy o finanse na naszą działalność, a potem nachodzimy wójtów, burmistrza o dodatkowe pieniądze. Obie strony (chociaż stanowimy jedność), są wtedy w „niekomfortowej” sytuacji.