OSP Błędowo

 

100 lecie OSP Błędowo. Uroczystość 31 maja 2014 r.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zdjęcia Patrycja Chmielewska, Kamil Kamiński, Janusz Marcinkowski

Święto to było bardzo ważne dla strażaków, mieszkańców Błędowa i okolicznych wiosek, dla których miejscowa Jednostka Operacyjno Techniczna OSP stanowi bezpośrednie zabezpieczenie przed ogniem i wszelkimi innymi zagrożeniami. Ważne jest również to,  że strażacy są gotowi do prowadzenia akcji bojowych i są włączeni do Kompanii Odwodowej Straży Pożarnych w powiecie wąbrzeskim.

Obchody 31 maja 2014 r. są między innymi  wynikiem kwerendy w miejscowej kronice szkolnej, w której zapisano pierwszą pisemną informację o działalności strażaków w momencie ogłoszenia mobilizacji przez władze pruskie wysyłające błędowskich męszczyzn na  I wojnę światową. Z okresu międzywojennego wyszperaliśmy kilkanaście zapisów świadczących o szerokiej publicznej robocie błędowskich strażaków. W historii wsi i okolicy zapisali piękną społecznikowską kartę również w okresie powojennym.

W celu uczczenia pięknych tradycji w służbie ochrony życia i mienia mieszkańców wsi na zebraniu strażackim w 2013 r. podjęto decyzję o zorganizowaniu obchodów 100 lecia i o staraniach ufundowania z tej okazji sztandaru dla OSP Błędowo. Na czele Komitetu Ufundowania Sztandaru zgodził się stanąć proboszcz błędowski ks. kanonik Stefan Szajda. Zespół ten zajął się szczegółami przygotowań, zbiórką funduszy i wspomnianym ufundowaniem sztandaru. W Komitecie znaleźli się również; prezes OSP Kazimierz Chmielewski, naczelnik OSP Marek Łęgowski, sołtyska wsi Dorota Karpus, radny Wojciech Groth i Andrzej Kabat.

Nad opracowaniem scenariusza obchodów pracował Jarosław Tylmanowski. Do obowiązków autora tegoż opracowania należało napisanie szkicu historycznego i materiałów upowszechniających te obchody w kronikach i na strażackiej stronie internetowej. Zdjęcia dla potrzeb kronikarskich wykonali; Patrycja Chmielewska i Kamil Kamiński.

Jednocześnie Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy uznał, iż dzień 31 maja 2014 roku będzie świętem wszystkich strażaków gminy Płużnica. Poczyniono więc starania o przyznanie na wniosek Zarządu OSP Błędowo odznaczeń i wyróżnień dla strażaków, oraz w związku z ‘okrągłą’ rocznicą o przyznanie dla jednostki błędowskiej najwyższego odznaczenia strażackiego Złotego Znaku Związku. Na wspomaganie tych prac uchwalono sumę 1 000 zł.

Trzeba jednoznacznie podkreślić, iż głównymi sprawcami tego złożonego przedsięwzięcia byli członkowie Zarządu OSP Błędowo; prezes Kazimierz Chmielewski, naczelnik Marek Łęgowski, sekretarz Krzysztof Szyszka, skarbnik Paweł Doktycz, gospodarz Andrzej Szyszka. Stałym uczestnikiem prac był radny i strażak Wojciech Groth.

Błędowscy strażacy i delegacje z 11 OSP gminy Płużnica na placu przed remizą w Błędowie.

Uroczystość w Błędowie rozpoczęła się dnia 31 maja 2014 r. zbiórką miejscowych  strażaków i delegacji z 10 OSP gminy Płużnica. Na placu przed remiz a OSP zebraliśmy się o godz. 14,oo. Dzień był ciepły i słoneczny. Niestety w kilkanaście minut później nadeszła trwająca ponad godzinę ulewa, która zmoczyła naszych strażaków do przysłowiowej nitki podczas przemarszu do parafialnego kościoła pw. Michała Archanioła, gdzie z mszą w intencji strażaków czekał ks. kanonik Stefan Szajda i gminny kapelan strażaków ks. Jacek Dudziński z Nowej Wsi Królewskiej.

 

 

  Dobry humor członków orkiestry brał się z tego, iż po mszy zawitała do nas ładna, słoneczna pogoda

Po mszy w bardziej przyjaznej pogodzie w szyku marszowym, w kolejności; dowódca uroczystości Wojciech Groth, dęta orkiestra strażacka ze Świedziebni, poczty sztandarowe z OSP; Nowa Wieś Królewska, Ostrowo, Płużnica, Wieldządz, dowódca kompanii gminnej OSP Marek Łęgowski (prowadzący kompanię ok. 80 strażaków), przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi, mieszkańcy przeszli na plac przy remizie, gdzie odbył się przewidziany regulaminem ceremoniał strażacki. Wśród tej marszowej kolumny był poświęcony w kościele sztandar błędowskich strażaków.

Natalia Groth, Mariola Łęgowska i Jarosław Tylmanowsk prowadzili, pomagali sprawnie przeprowadzić trudny strażacki ceremoniał.

Uroczystość strażacką rozpoczęliśmy wciągnięciem flagi państwowej na maszt i wysłuchaniu ‘Mazurka Dąbrowskiego’.

Naczelnik Marek Łęgowski, a za nim poczet flagowy. Od lewej; Michał Chmielewski, Michał Falęcikowski i Jakub Groth.

 


 


 

 Na uroczystość stawili się; poseł na sejm RP i jednocześnie w-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Toruniu Zbigniew Sosnowski, prezes Zarządu  Oddziału Powiatowego ZOSP Jarosław Herbowski, przewodniczący Rady Powiatu Adam Puchała, prezes Zarządu Powiatowego PSL- radny powiatowy Mieczysław Toś, komendant PSP w Wąbrzeźnie bryg. Sławomir Herbowski, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan, radni gminni; Wojciech Groth i Józef Kucięba, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP gm. Płużnica Edward Kruk, wójt gminy Marcin Skonieczka, sołtysi.

Na ‘trybunie honorowej’ stanęli (od lewej); J. Tylmanowski, M. Łęgowska, N. Groth, A. Szyszka, W. Karwan, A. Puchała, M. Skonieczka, K. Chmielewski, E. Kruk, S. Herbowski, J. Herbowski, S. Szajda, M. Toś, J. Marcinkowski.

Po przedstawieniu przez Damiana Dąbrowskiego szkicu historycznego, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, poseł Zbigniew Sosnowski biorąc sztandar z rąk przewodniczącego fundatorów ks. Stefana Szajdy przekazał go prezesowi Kazimierzowi Chmielewskiemu, który wręczył go pocztowi sztandarowemu w składzie; chorąży Krzysztof Ślesar, asystujący; Adrian Balon i Grzegorz Socha.

Wcześniej w drzewce sztandaru symboliczne gwoździe w imieniu organizacji i instytucji wbili;

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu-Zbigniew Sosnowski

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie-Jarosław Herbowski

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Komisja Historyczna-Janusz Marcinkowski

Przewodniczący Rady Powiatu-Adam Puchała

Przewodniczący Zarządu Powiatowego PSL-Mieczysław Toś

Komendant PSP- bryg. Sławomir Herbowski

Przewodniczący Rady Gminy-Wiesław Karwan

Kapelan gminny OSP- ks. Jacek Dudziński

Parafia Błędowo-ks. kan. Stefan Szajda

Gmina Płużnica-Marcin Skonieczka

Skarbnik gminy-Anna Mazur

Sołtysi wsi;

Błędowo-Dorota Karpus

Goryń-Marian Borowicz

Działowo- Zbigniew Majewski

Dąbrówka- Tadeusz Sochacki

Płąchawy- Grażyna Domachowska

Wiewiórki- Stanisław  Michalski

Przedstawiciele OSP gm. Płużnica;

Błędowo-Kazimierz Chmielewski

Bielawy Stefan Duma

Czaple Marek Graduszewski

Działowo- Roman Reich

Kotnowo-Stanisław Bernady

Józefkowo-Józef Boruta

Nowa Wieś Król-Edward Kruk

Ostrowo-Grzegorz Sokół

Płużnica-Ryszard Stafiej

Uciąż-Marian Piątek

Wieldządz-Zdzisław Maliński,

Poseł Zbigniew Sosnowski, w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP wbija symboliczny ‘gwóźdź’.

W asyście Mariola Łęgowska, Andrzej Szyszka, w tle J. Tylmanowski i Damian Dąbrowski.

 

Przekazanie sztandaru strażakom;

Ks, St. Szajda przekazał go

Posłowi Zb. Sosnowskiemu

 

 

Sztandar przejmuje

Prezes OSP Błędowo

Kazimierz Chmielewski

 

Przekazanie pocztowi sztandarowemu w składzie;  Adrian Balon, Krzysztof Ślesar i Grzegorz Socha.

Poseł Zb. Sosnowski w asyście; M. Łęgowskiej, J. Herbowskiego, K. Chmielewskiego dekoruje sztandar OSP najwyższym strażackim odznaczeniem Złotym ZnakiemZwiązku.

Prezentacja sztandaru i jego pierwszy ‘strażacki’ udział w życiu społecznym wsi.

 

Dla upamiętnienia dzisiejszej uroczystości dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy. Do odsłonięcia poproszono seniora Jana Szatkowskiego, Kazimierza Chmielewskiego, Andrzeja Szyszkę, oraz ks. Proboszcza, który tablice poświęcił.

Z tej wielkiej okazji odznaczeniami udekorowano;

 

Złotym Znakiem Związku-OSP Błędowo.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi;

Sikora  Andrzej (nieobecny)

Szatkowski Jan

Szyszka Andrzej

Złoty Medal za Zasługi dl Pożarnictwa;

Szczepanik Adam (OSP Płużnica)

Klajnert Kazimierz

Młynarkiewicz Zbigniew

Srebrny Medal za Zasługi.

Aniszewski Ryszard

Kabat Andrzej

Nadolny Tadeusz

Tylmanowski Jarosław (OSP Nowa Wieś Król)

Brązowy Medal za Zasługi

Balon Adrian

Łęgowski Marek

Nadolski Radosław  (OSP Płużnica)

Wzorowy Strażak

Mikołajczak Krzysztof

Ślesar Krzysztof

Złotą Młodzieżową Odznaką;

Dąbrowska Patrycja

Dobrowolska Anna

Groth Natalia

Wąż Paulina

Kowalski Michał

Kucharek Katarzyna

Łęgowska Mariola

Pełka Dominik

Smoliński Michał

Wąż Michał

[Młodzież-roczniki 1995-1997]

Brązową Młodzieżową Odznaką;

Geppus Marcin

Łydziński Karol

Karwan Jakub

Kowalski Patryk

Kowalski Rafał

Pełka Piotr

Simson Jacek

[Młodzież-rocznik 1998]

 

Dyplomy uznania Zarządu Gminnego ZOSP otrzymali;Wojciech Groth, Marek Łęgowski i Kazimierz Chmielewski.

 

Odznaczenia w asyście Marioli Łęgowskiej i Natalii Groth(na zdjęciu)  Zb. Sosnowski i J. Herbowski. wręczyli

 

 

 Odznaczeni;

 

Odnotować należy, iż podczas trwania ceremoniału na błędowskim placu, pięknie wybudowanym w latach 2005-2006, za rządów ówczesnej sołtys Aliny Szyszki, sprzyjała nam pogoda i ani kropla deszczu nie spadła na nasze głowy i przemawiających gości; Zbigniewa Sosnowskiego, Jarosława Herbowskiego, Sławomira Herbowskiego, Adama Puchałę, Mieczysława Tosia-niegdysiejszego mieszkańca wsi Błędowo.

Po tym pięknym, wzruszającym ceremoniale strażackim, przy sporym udziale mieszkańców wsi zasiedliśmy wszyscy do strażackiej grochówki i stołu przygotowanego przez niezawodne od wielu lat błędowskie panie ze Stowarzyszenia „Nasza Wieś". Pracowały; Alina Szyszka, Krystyna Jaworska, Elżbieta Czarnecka, Genowefa Będzochowska, Anna Szatkowska, Danuta Bolisęga, Genowefa Kabat, Lucyna Groth, Dorota Karpus, Elżbieta Chmielewska, Anna Łęgowska, Paulina Wąż, Aleksandra Kowalska, Mariola Kucharek oraz panowie: JanSzatkowski, Grzegorz Szatkowski i Jacek Falęcikowski.

 

Dowodem ważności OSP w życiu wsi było liczne uczestnictwo mieszkańców Błędowa i okolicznych wsi, chronionych przez błędowskich strażaków.

  W uroczystości uczestniczyli strażacy z OSP Błędowo;

Seniorzy; Andrzej Kabat, Kazimierz Klajnert, Antoni Martynowski, Zbigniew Młynarkiewicz, Tadeusz Nadolny, Jan Szatkowski, oraz Ryszard Aniszewski, Kazimierz Balcerzak, Adrian Balon, Remigiusz Balon, Dariusz Będzichowski, Piotr Chara, Kazimierz Chmielewski, Michał Chmielewski, Damian Dąbrowski, Jan Dąbrowski, Franciszek Dobrowolski, Paweł Doktycz, Michał Falęcikowski, Jakub Groth, Wojciech Groth, Marek Łęgowski, Tadeusz Malicki, Krzysztof Mikołajczak, Roman Smoliński, Jan Stankiewicz, Grzegorz Socha, Andrzej Szyszka, Krzysztof Ślesar.                 

 

 

 Wśród delegatów OSP gm. Płużnica widzieliśmy;

 

Bielawy; Stefan Duma, Stanisław Wyżykowski, Ryszard Kurnik.

Czaple; Marek Graduszewski, Henryk Kowalik,

Działowo; Zbigniew Majewski, Roman Reich.

Józefkowo; Józef Boruta, Jerzy Figalski, Adam Wawszczeniuk.

Ostrowo; Grzegorz Sokół,

Kotnowo; Stanisław Bernady.

Nowa Wieś Król; Marian Jankowski, Edward Kruk, Roman Sądowski, Zbigniew Topolewski.

Płużnica; Kamil Jazownik, Marian Liszaj, Janusz Marcinkowski, Radosław Nadolski, Miłosz Rygielski, Ryszard Stafiej, Adam Szczepanik, Janusz Szczepanik.

Uciąż; Adam Młynarczyk, Marian Piątek, Jerzy Rajca.

Wieldządz; Zdzisław Maliński,

Strażacy gminy Płużnica.. prowadził ich Marek Łęgowski … czyż nie jest to piękny widok!

 

   Zjechali się ze wszystkich 11 Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Płużnica.

 

Szkic do historii OSP Błędowo

 [Janusz Marcinkowski Płużnica 2014 r.]

Pierwsza wzmianka o straży ogniowej pochodzi z kroniki Paula von Snarskiego, błędowskiego nauczyciela, który w kronice błędowskiej szkoły ewangelickiej zapisał;

„w dniu 28 czerwca 1914 roku  austriacka para książęca została przez serbskich spiskowców zamordowana. Był to bezpośredni powód wybuchu I wojny światowej.  Dalej nasz kronikarz  pisał, iż  dobroduszny cesarz Wilhelm został sprowokowany do wojny. W dniu 2 sierpnia, w pierwszym dniu mobilizacji w Błędowie naklejono plakaty na oberży, kuźni oraz u sołtysa. Dzień wcześniej w sobotę o 2300 ogłoszono o tym smutnym wydarzeniu za pośrednictwem dzwonów kościelnych oraz  t r ę b a c z y   s t r a ż y   p o ż a r n e j. Wywarło to nawet na śmiałych i odważnych silne wrażenie”.

Mieszkańców wsi, w tym i Błędowa nękały różne żywioły. Zachował się opis pożaru naszego kościoła z 1923 roku;

 „25 listopada o godz. 14 00 pożar  całkowicie zniszczył kościół błędowski. Wg relacji Ottona Arlega nauczyciela miało się to tak : „ Kiedy zauważyłem unoszący się dym  z kierunku kościoła przyniosłem natychmiast pas  strażacki bezpieczeństwa i z synem rolnika Friedricha nieśliśmy długą drabinę na miejsce pożaru. Już od domu Salhlkego widzieliśmy, że  zakrystia kościoła znajduje się w pełnych, jasnych płomieniach. Oparliśmy drabinę o dach , a przybyła w tym czasie straż skierowała wodę w ogień silny strumień wody – lecz bezskutecznie, ponieważ ogień prawdopodobnie powstał kilka godzin wcześniej.. mimo wielu trudów nie tylko naszej   straży, ale również  z  sąsiednich wiosek przybyłych drużyn strażackich spalił się kościół, aż  po mury obwodowe. Runęła także dzwonnica. Dzięki nadzwyczajnym, gorliwym staraniom ks. Proboszcza von Bieleckiego i ofiarności tak katolickiej jak też ewangelickiej ludności okolicznej udało się kościół odbudować”. Ks. Józef Bielicki, który był proboszczem od 1906 odszedł z parafii  do Brodnicy 1 kwietnia 1924 roku. Na  jego miejsce przyszedł ks. Władysław Fischoeder. Po pożarze natychmiast przystąpiono do odbudowy świątyni. Po raz pierwszy odbudowywany kościół poświęcił proboszcz Bielecki w przededniu Wigilii 1923 r. W 1924 roku wzniesiono nową ceglaną świątynię z wykorzystaniem zachowanych gotyckich murów. Świątynia zatraciła jednak w wyniku odbudowy swoje cechy stylowe. Dobudowano wtedy m.in. prezbiterium z przyległą do niego zakrystią i kaplicę św. Barbary, w podziemiach której znajduje się grobowiec ówczesnych właścicieli majątku w Goryniu, rodziny Błochowiaków, finansujących odbudowę kościoła. Odbudowany kościół poświęcony został 12 października 1924 roku przez księdza dziekana Eustachego Karnowskiego z Nowej Wsi Królewskiej.

Sięgnijmy do innych zdarzeń, w których swój udział mieli strażacy;

  1. 1929}Wichura w dniu 23 b.m. w Błędowie wywołała ogromne straty. Rolnikowi Grothowi zerwał wicher cały dach z domu. Z domu gminnego zostały zniszczone dwa szczyty, Fuchsowi Reinholdowi został zniszczone chlew. Henrykowi Oziemkowskiemu wicher przewrócił stodołę, Stanisławowi Padlę zniszczył huragan stodołę, chlewy i dom mieszkalny. Rudolfowi Damsowi przewrócił wiatr stodołę, szopę i chlew. Fryderykowi Breitkreuzowi zerwało dach z nad szopy. Fryderykowi Korthalsowi i Ottonowi Bonertowi wichura zdemolowała domy mieszkalne. Michałowi Kopusowi wywrócił stodołę.
  2. 1929}straż pożarna z Robakowa ze sztandarem uczestniczyła w obchodach święta 3 maja w Błędowie.
  3. 1929}Wichura w dniu 23 b.m. w Błędowie wywołała ogromne straty. Rolnikowi Grothowi zerwał wicher cały dach z domu. Z domu gminnego zostały zniszczone dwa szczyty, Fuchsowi Reinholdowi został zniszczone chlew. Henrykowi Oziemkowskiemu wicher przewrócił stodołę, Stanisławowi Padlę zniszczył huragan stodołę, chlewy i dom mieszkalny. Rudolfowi Damsowi przewrócił wiatr stodołę, szopę i chlew. Fryderykowi Breitkreuzowi zerwało dach z nad szopy. Fryderykowi Korthalsowi i Ottonowi Bonertowi wichura zdemolowała domy mieszkalne. Michałowi Kopusowi wywrócił stodołę.
  4. 1929}straż pożarna z Robakowa ze sztandarem uczestniczyła w obchodach święta 3 maja w Błędowie ze
  5. 1935}wybrano zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie  w składzie; prezes wójt Zygmunt Frąckowiak, naczelnik Walenty Groth, sekretarz Franciszek Kwiatkowski, skarbnik  referujący wych. obywatelskie Tadeusz Pronobis.
  6. 1936}25 października odbyły się manewry rejonowe straży pożarnych Robakowa, Wabcza, Obór, Błędowa i innych prowadzone przez naczelnika Jana Ewertowskiego z Robakowa. Po ćwiczeniach komendantka żeńskiej służby samarytańsko-pożarniczej druhna Luboradzka zaprosiła strażaków na przedstawienie ; „Nie chciała Frania Jędrusia cywila” oraz skecze i monologi pt.  „Pomyliłam się” w układzie i reżyserii dr Jadwigi Zielińskiej.

            Błędowscy strażacy zdali swój obywatelski, patriotyczny egzamin w czas dla Polski najtrudniejszy.

            W 1939 roku  prowadzili zbiórkę  na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej. We wrześniu i październiku miejscowi hitlerowcy zamordowali w pobliskim lesie mieszkańców wsi, wśród których byli również strażacy;

 Kazimierz Wąż, Jan Olesiński, Jan Falęcikowski, Michał  Czepil, Andrzej  i Jan Odbierzychleb, Walenty Furman, Józef Kucięba, Paweł Groth, Piotr Ptak,  Mieczysław Dziedziak, Michał Gierlak, Tadeusz Pronobis.

Po drugiej wojnie światowej pracę strażacką ponieśli;

Zygmunt Balcerzak

Józef Falęcikowski,

Franciszek Zadka,

Michał Smoliński,

Roman Groth,

Kazimierz Kawczyński

Franciszek Zadka

Bolesław Książka

…. Rogala,

Ludwik Nogalski,

Stefan Dziedziak,

Mieczysław Książka

Jan Szatkowski i inni …

Do ważnych zadań oprócz gaszenia pożarów było wybudowanie świetlicy i remizy przez społeczność wsi w 1970 roku. W kilka lat potem, w 1976 roku w centrum wsi wybudowano staw pełniący rolę zbiornika przeciwpożarowego.

Do tego dobudowano pomieszczenie na opał.

            W ciągu wielu lat strażackiej służby trzeba było gasić pożary, usuwać zagrożenia, zwyczajnie pomagać ludziom.

Gaszono pożary w gospodarstwie; Henryka Frankiewicza, Feliksa Siekierkowskiego, Edmunda Wrembla, Mariana Kowalskiego, Jana Sentkowskiego,  Henryka Laskowskiego, Józefa Falęcikowskiego, Lubomira Biłyka,  Jana Książki, Jana Smolenia, mleczarni w Wiewiórkach, wiele razy słomy po kombajnach, lasu itp.

            Z zachowanych dokumentów wynika, iż akcjami dowodzili między innymi; Bolesław Książka, Franciszek Zadka, Jan Szatkowski,…. Rogala,

            Do najgroźniejszych pożarów z ostatnich lat należy zaliczyć pożar gminnego domu 24 kwietnia  2003 roku, gdzie mieszkała rodzina Makowieckich, rodzice i dwóch synów…zostali przeniesieni do Gorynia do domu gminnego – socjalnego. Był to jeden z ostatnich  dużych drewnianych domów, łączących funkcje domu i części inwentarskiej. Stał on opodal cmentarza ewangelickiego. Po pożarze resztki domu rozebrano a  działkę na którym stał gmina sprzedała.

            Warto mieć świadomość, iż przez szeregi OSP przewinęło się od 1945 roku 77 osób- mieszkańców naszej wsi, dając wyraz swojej obywatelskiej postawie.

            Dzisiejsza straż pożarna kierowana przez prezesa Kazimierza Chmielewskiego i naczelnika Marka Łęgowskiego należy do kompanii odwodowej powiatu wąbrzeskiego, jest dobrze przygotowana do pełnienia służby na rzecz okolicznych wsi.

 

Folder ; OSP Błędowo w 100 lecie swej „ogniowej” działalności!

[Janusz Marcinowski]

            Często w przeszłości  bywało, iż ludzie organizowali się w „strażach ogniowych” do obrony przed żywiołami. Pierwsza wzmianka o takowej pochodzi z kroniki Paula von Snarskiego, który w kronice błędowskiej szkoły zapisał; „w dniu 28 czerwca 1914 roku  austriacka para książęca została przez serbskich spiskowców zamordowana…  dobroduszny cesarz Wilhelm został sprowokowany do wojny. W dniu 2 sierpnia w Błędowie naklejono plakaty mobilizacyjne na oberży, kuźni i u sołtysa. Dzień wcześniej w sobotę o 2300 ogłoszono o tym smutnym wydarzeniu za pośrednictwem dzwonów kościelnych oraz trębaczy straży pożarnej. 

 

                      Remiza OSP Błędowo i sztandar ufundowany w rocznicę 100 lecia…

 

 

 

 

 Z dawnym zdarzeń notujemy tu;

 

Rankiem 3 sierpnia 1897 r. nadciągnęła

nagle gwałtowna burza nad Błędowem.

Kilka uderzeń nastąpiło okolicy tej miejscowości. Jeden piorun uderzył w drzewo naprzeciw szkoły. Ciężki nacisk powietrza w czasie uderzenia wybił 2 szyby na frontowej ścianie budynku szkolnego.

            25 listopada 1923 roku  o godz. 14 00 pożar  całkowicie zniszczył kościół błędowski. Wg relacji Ottona Arlega nauczyciela miało się to tak: „ Kiedy zauważyłem unoszący się dym  z kierunku kościoła przyniosłem natychmiast pas  strażacki bezpieczeństwa i z synem rolnika Friedricha nieśliśmy długą drabinę na miejsce pożaru. Już od domu Salkego widzieliśmy, że  zakrystia kościoła znajduje się w pełnych, jasnych płomieniach. Oparliśmy drabinę o dach, a przybyła w tym czasie straż skierowała wodę w ogień silny strumień wody, lecz bezskutecznie, ponieważ ogień prawdopodobnie powstał kilka godzin wcześniej i mimo wielu trudów nie tylko naszej  straży, ale również  z  sąsiednich wiosek przybyłych..

Wichura w dniu 23 b.m. 1929 roku w Błędowie wywołała ogromne straty. Rolnikowi Grothowi zerwał wicher cały dach z domu. Z domu gminnego zostały zniszczone dwa szczyty, Fuchsowi Reinholdowi został zniszczone chlew. Henrykowi Oziemkowskiemu wicher przewrócił stodołę, Stanisławowi Padlę zniszczył huragan stodołę, chlewy i dom mieszkalny. Rudolfowi Damsowi przewrócił wiatr stodołę…

            Obchody 3 maja 1931 roku były święcone bardzo uroczyście. W nabożeństwie wzięły udział Towarzystwo Powstańców i Wojaków, Straż Ogniowa i liczna ludność miejscowa.

            W 1935 r. wybrano zarząd OSP w składzie prezes wójt Zygmunt Frąckowiak, naczelnik Walenty Groth, sekretarz Franciszek Kwiatkowski, skarbnik  referujący wychowanie obywatelskie Tadeusz Pronobis.

Los nie szczędził tragicznych przejść w 1939 r. Na tablicy zamordowanych mieszkańców wsi w pobliskim lesie znajdziecie nazwiska najlepszych obywateli wsi, w tym także błędowskich strażaków.

Po 1945 roku strażacy stanęli do pracy na roli i w ochronie przeciwpożarowej czyniąc z OSP ważne ogniwo pomocy sąsiedzkiej, a także inicjatora wielu przedsięwzięć we wsi. Mając na uwadze owe osiągnięcia i tradycje, dzisiejsze pokolenie strażaków błędowskich chce kontynuować niegdyś rozpoczęte dzieło!

Fot. 1961 Od lewej; Józef Falęcikowski,Michał Smoliński, Franciszek Zadka, Bolesław Książka, Roman Groth, Kazimierz Kawczyński …. Rogala, Ludwik Nogalski, Stefan Dziedziak, Mieczysław Książka, Jan Szatkowski

 

 

Dzisiejsi strażacy; Wojciech Groth, Marek Łęgowski, Kazimierz Chmielewski, Jan Szatkowski, Jan Dąbrowski

 

           

 2003 r.. Zebranie OSP Błędowo ..Od lewej  sekretarz Zarządu Gminnego OSP Jan Miklaszewski, wójt gminy Janusz Marcinkowski, naczelnik  OSP Błędowo  Adrian Balon i skarbnik OSP  Paweł Doktycz

 

 Decyzją zebrania słynna, wysłużona „babka” została zastąpiona nowszym Starem 244.

 

2011 r. Poniżej przy błędowskim samochodzie  stoją; Andrzej Kujaczyński, Marek Łegowski, Tadeusz Malicki, Krzysztof Ślesar, Paweł Doktycz, Krzysztof Szyszka, Michał Chmielewski.

 

 W chwili obecnej  nasza OSP stanowi jedną z trzech (Nowa Wieś, Płużnica) na terenie gminy jednostek bojowych zdolnych do prowadzenia akcji gaśniczych i  likwidacji skutków innych zdarzeń. Niżej ćwiczenia naszych strażaków w Płużnicy.

Np. w 2005 roku w samym Błędowie uczestniczyliśmy w 6 akcjach bojowych. Rośnie młode pokolenie. Między innymi są tu; Michał Smoliński, Michał Wąż, Anna Dobrowolska, Michał Kowalski.  Dominik Pełka i  naczelnik OSP Błędowo Marek Łęgowski.

Zarząd OSP w Błędowie; Prezes  Kazimierz Chmielewski, naczelnik  Marek Łęgowski, sekretarz Krzysztof  Szyszka, skarbnik Paweł Doktycz, gospodarz Andrzej  Szyszka.

Komisja Rewizyjna; Tadeusz Malicki, Krzysztof  Ślesar, Michał Falęcikowski

                 Błędowo, kwiecień 2014 r.                                                                 Zarząd OSP

 

Ochotnicza Straż Pożarna                                       Błędowo, czerwiec 2014 r.

        w Błędowie

      

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie składa serdeczne podziękowanie za pomoc okazaną w przygotowaniu i przebiegu naszego święta „100 letniej rocznicy działalności OSP Błędowo”.

Bez pomocy i wsparcia finansowego wielu osób i instytucji nie byłoby możliwe ufundowanie i wręczenie  sztandaru wieńczącego pracę kilku pokoleń błędowskich strażaków. 

Notatka z zebrania sprawozdawczego OSP Błędowo w dniu 22 lutego 2014 r.

Opracowanie, zdjęcia Janusz Marcinkowski

Zebranie otworzył prezes Kazimierz Chmielewski, po czym kierowanie nim przekazano Wojciechowi Grothowi. W zebraniu uczestniczyło 20 strażaków i 13 członków MDP. Oraz goście; przewodniczący Rady Gminy Wiesław Karwan i wójt Marcin Skonieczka. Z władz strażackich gminnych i powiatowych  uczestniczyli; Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński i Janusz Marcinkowski.

  Wojciech Groth, Kazimierz Chmielewski, Marcin Skonieczka, Edward Kruk.

  Radni, strażacy; Wiesław Karwan, Jan Dąbrowski

W części sprawozdawczej (sprawozdanie prezes Kazimierz Chmielewski) omówiono udział strażaków w życiu jednostki, w 8 wyjazdach ratowniczo-gaśniczych w których uczestniczyli; prezes Zarządu Kazimierz Chmielewski, naczelnik OSP Marek Łęgowski i strażacy Marek Falęcikowski, Jan Dąbrowski, Wojciech Groth, Tadeusz Malicki, Krzysztof Mikołajczak, Krzysztof Szyszka. Strażacy uczestniczyli w obsłudze świąt kościelnych, a szczególnie w peregrynacji obrazu „Matki Boskiej”we wrześniu ub.r. Druhom przypomniano o zapłaceniu składek, i o szerszym udziale w życiu jednostki. Występujący goście przypomnieli o dobrej pracy jednostki w ubiegłym roku, o udziale strażaków w akcjach bojowych, ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych oldbojów i turniejach sportowych.

W zebraniu uczestniczyli strażacy seniorzy, których działalność czynna przypadła na lata 70 i 80 te ub. Wieku. Nadal są jednak strażakami zainteresowanymi życiem macierzystej OSP i kiedy trzeba staną w potrzebie!

 

     Andrzej Kujaczyński, (komendant gminny OSP) ; Tadeusz Nadolny, Jan Szatkowski,

 

Jan Stankiewicz, Andrzej Szyszka, Andrzej Sikora

                Kazmierz Klajnert, Antoni Martynowski, Grzegorz Socha

Błędowski sztandar upamiętniający tradycjei dorobek strażaków.

 

 

Mówiono o kwestiach  obchodów 100 lecia i pozyskaniu samochodu. W sprawie obchodów 100 lecia wypowiedział się Kazimierz Chmielewski; „na podstawie zapisków z kroniki błędowskiej szkoły ewangelickiej, z treści, którą wyszperał Janusz Marcinkowski wynika, iż w 1914 roku we wsi istniała straż pożarna. Na tej podstawie uznaliśmy, iż  powinniśmy zafundować jednostce naszej sztandar strażacki, wraz z obchodami 100 lecia w roku 2014. Na sztandar zebrano w formie darowizny ponad 7 000 zł z czego za wykonanie sztandaru zapłacono 5000 zł. Na zakup ten złożyli się mieszkańcy wsi; Błędowa, Gorynia, Dąbrówki, Działowa, Płąchaw, Wieldządza i Wiewiórek. Mówiąc o organizacji święta w dniu 29 maja 2014 roku K. Chmielewski rozdzielił robotę organizacyjną. Wszystkim zarządza Komitet Obchodów pod kierownictwem ks. Stefana Szajdy. Scenariusz obchodów przygotuje Janusz Marcinkowski. „Komendantem placu” będzie Andrzej Kujaczyński, natomiast ceremoniałem obchodów Jarosław Tylmanowski. Strażacy liczą na to, iż obchody 100 lecie OSP Błędowo otworzy nowy, równie pomyślny okres w rozwoju jednostki.

 

Strażacy czynni..

        Krzysztof Ślesar, Michał Chmielewski,  Paweł Doktycz, Marek Łęgowski.

           Waldemar Jaworski, Remigiusz Balon, Adrian Balon.

W drugiej sprawie – pozyskania samochodu dla Błędowa dyskutowali; Wojciech Groth, Marcin Skonieczka, Kazimierz Chmielewski, Edward Kruk, Wiesław Karwan, Janusz Marcinkowski, Jan Dąbrowski. Jak wynika z rozmowy możliwe są różne wariant rozwiązania problemu. Być może, iż w rozmowie między zarządami Błędowa i Płużnicy udałoby się zawrzeć jakieś porozumienie co przekazania przez Płużnicę jednego z lekkich samochodów. Po drugie (W. Groth) może zarzucić dyskusje o pozyskanie samochodu z Płużnicy, a myśleć o zakupie nowego samochodu pożarniczego dla Błędowa. Co będzie dalej z tą kwestią-zobaczymy! Strażacy z OSP Błędowo uważają, iż poprzez swoją bardzo dobrą pracę w ostatnich latach zasłużyli na porządne rozwiązanie kwestii rozbudowy remizy i samochodu.

W zadaniach na „jutro” naczelnik Marek Łęgowski mówił o przygotowaniu obchodów 100 lecia, o rozbudowie remizy OSP, zakupie mundurów wyjściowych i „koszarówek”, węży itp. Zebranie podjęło  uchwalę o składzie Jednostki Operacyjno Technicznej, czyli listy uprawnionych do akcji bojowych błędowskich strażaków.

Błędowska młodzież:

Mariola Łęgowska, Natalia Groth, Paulina Wąż, Katarzyna Kucharek

Karol Łydziński, Jacek Smoliński, Marcin Geppeus, Piotr Pełka, Rafał Kowalski.

Michał Kowalski, Krzysztof Mikołajczak, Michał Smoliński, Michał Wąż

              Domnik Pełka, Patryki Jakub Karwanowie

Przekazanie sprzętu .. 16 listopada 2013 r strażacy z Błędowa, Płużnicy, Dębowej Łąki i Kurkocina brali udział w pokazie pracy sprzętu jaki pod dowództwem mł. bryg Andrzeja Kujaczyńskiego i kpt. Jarosława Kubasika wykonali zawodowcy z PSP Wąbrzeźno na złomowisku w Wałyczu. Pokazano cięcie samochodów, ratowanie uczestników wypadków. Następnie uczestnicy przejechali do Dębowej Łąki, gdzie na placu przed remizą nastąpiło przekazanie sprzętu między jednostkami OSP. Płużnica przekazała sprzęt ratowniczy do OSP Błędowo, natomiast od Dębowej Łąki sprzęt odbierała OSP Kurkocin. Przekazywanie sprzętu miał związek z nowymi zakupami jakie poczyniły jednostki przekazujące. Najgłówniejszym organizatorem była prezes OSP Dębowa Łąka Danuta Ozorowska ze swymi strażakami. Panie z Dębowej Łąki, przygotowały wszystkim strażakom smakowity posiłek po zakończonych ćwiczeniach.

Koło kierownictwa pokazu od lewej stanęli ;

Jan Szablewski, Sławomir Szmytkowski, Andrzej Kujaczyński i Lech Jazownik

 

Strażacy z Błędowa, Dębowej Łąki, Kurkocina i Płużnicy w Wałyczu…

 

Uczestnicy pokazu w Dębowej Łące podczas przekazania sprzętu ;

Płużnica – Błędowu, Dębowa – Kurkocinowi…

 

Pokazowi, przekazywaniu sprzętu, nakarmieniu strażaków organizacyjnie  szefowała prezes OSP Dębowa Łąka Danuta Ozorowska.

Zarząd OSP  Błędowo (2013 r) ;


 

Prezes             Chmielewski Kazimierz

naczelnik        Łęgowski  Marek

sekretarz        Szyszka Krzysztof

skarbnik         Doktycz Paweł

gospodarz       Szyszka Andrzej

Komisja Rewizyjna ; Malicki Tadeusz, Ślesar Krzysztof, Michał Falecikowski