Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Blizienko

Zarząd OSP Blizienki '2016-2021'

1.Zarząd OSP Blizienko

 

1. Prezes- Zygmunt Pastucha

2.  Naczelnik - Andrzej Pastucha

3. Wiceprezes - Eugeniusz Bala

4. Z-ca Naczelnika - Robert Szymaniak

5. Sekretarz - Leszek Talarek

6. Skarbnik  - Józef Majek

7. Członek  – Tomasz Głogowski

8. Członek  – Małgorzata Lesińska

Komisja Rewizyjna OSP

1. Przewodniczący          - Jacek Gałażewski

2. Wiceprzewodniczący – Krzysztof Romanowski

3. Sekretarz – Tomasz Ciupak

Pamięci Jerzego Głogowskiego!

Odszedł

Jerzy Głogowski

      [25.03.1943-08.02.2014]

 

Odszedł sołtys wsi Blizienko, prezes OSP i członek gminnych władz strażackich.

Nasz Druch! Przyjaciel!

 

Jerzy Głogowski  urodził się 25 marca 1943, zmarł 8 lutego 2014 roku. Do połowy lat 60 tych mieszkał i pracował w Wąbrzeźnie. Tam też od 1966 roku był członkiem Zakładowej Straży Pożarnej przy wąbrzeskich młynach. Z momentem zamieszkania w Blizienku, obok Jana Petli, Zdzisława Głażewskiego, Zbigniewa Grzębskiego, Jana Wolskiego i Franciszka Śruby, był współzałożycielem w 1974 roku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Był jej pierwszym naczelnikiem w latach 1974-1981. Od 1982 roku, aż do dnia śmierci piastował funkcję piastował funkcję prezesa OSP. Wybierano go również do władz gminnych OSP, gdzie swoim doświadczeniem wspomagał funkcjonowanie strażaków w gminie Książki.

W trakcie jego strażackiej pracy OSP Blizienko stała się jednym z najprężniejszych jednostek strażackich w powiecie. Stale wzbogacana w coraz bardziej nowoczesny sprzęt i dwa samochody, w dużej mierze za Jego staraniem osiągnęła status jednostki bojowej włączonej w 1997 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, stając się ważnym ogniwem w systemie ochrony przeciw pożarowej w Gminie i Powiecie.

Za swoją publiczną pracę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP i przez strażaków złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Jerzy Głogowski był ceniony w miejscu zamieszkania, w Blizienku. Od roku 1988 mieszkańcy powierzali Mu ważną funkcję sołtysa wsi. Był więc cenionym Strażakiem, ale i Obywatelem – co będzie zapisane i zapamiętane – bo dobrze zasłużył się ludziom!

                                                                                                         

 Cześć Jego Pamięci!

          Zarząd OSP Blizienko

 

Pompa dla OSP Blizienko 2013 r.

Sprzęt od Marszałka.. 9 grudnia 2013 roku o godz. 10,oo na sali gimnastycznej w Płużnicy odbyła się uroczystość wręczenia strażakom z niektórych OSP z części naszego województwa. Przyjechały delegacje obdarowanych OSP ;  Blizienko, Górzno, Golub-Dobrzyń, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Kikół, Mysłakówko, Rogowo, Kamień Krajeński, Legbąd, Piechcin i Białożewin.

Sprzęt został zakupiony z funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projekt ; „Ludziom na ratunek”. Nowy sprzęt trafi do strażaków z 67 jednostek w całym województwie. Do tych zakupów dołożą samorządy w wysokości 20 % procent wartości przekazanego sprzętu. Zaproszonym strażakom wręczono  między innymi  12 motopomp strażackich o wydajności 1600 mna godzinę marki Tohatsu. Z terenu powiatu wąbrzeskiego otrzymały takie motopompy OSP Płużnica i Blizienko. Koszt jednej takiej, bardzo wydajnej pompy wyniósł 31 000 zł. Według zdania strażaków praktyków pompy te będzie można używać podczas „dużych” akcji pożarniczych i w przypadku większych kataklizmów powodziowych, zalania obiektów itp.

Na zdjęciu delegacje 12 OSP z terenu województwa obdarowane nowy pompami marki Tohatsu..

 

     W przekazaniu sprzętu uczestniczyli ; sekretarz województwa dyrektor Marek Smoczyk, Wicestarosta wąbrzeski pani Bożena Szpryniecka, Z-ca Kom. Woj. PSP St. Bryg. Bogdan Sowiński, prezes ZW ZOSP RP Zdzisław Dąbrowski. Sprzęt poświęcił na miejscu kapelan Zenon Rutkowski.Udział brali również przedstawiciele obdarowanych gmin.

Wręczanie pomp. Od lewej ; dyr. Marek Smoczyk, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP Zdzisław Dąbrowski. Od prawej stoją przedstawiciele OSP Płużnica Ryszard Stafiej i Nowej Wsi Królewskiej Edward Kruk, oraz OSP Blizienka starościna Bożena Szpryniecka oraz komendant gminny ZOSP Książki Zygmunt Pastucha.

W „Gazecie Pomorskiej” wypowiadał się w tej kwestii  Ryszard Stafiej Naczelnik OSP Płużnica ; „ To urządzenie o dużej mocy. Przyda się do pompowania wody na znaczne odległości - cieszy się Ryszard Stafiej, naczelnik OSP Płużnica. Druhowie z tej jednostki wyjeżdżają z pomocą ponad 60 razy rocznie. W pobliżu przebiega autostrada, więc sporo zdarzeń to wypadki. Do nich mamy jednak sprzęt - zestaw narzędzi hydraulicznych, który kupiliśmy w tym roku”. 

PS.  Organizatorem spotkania w Płużnicy było biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu.  Gospodarze terenu – OSP Płużnica nie została formalnie powiadomiona o zamiarze odbycia tej ważnej, również dla płużnickich strażaków, uroczystości ! Pozostawiam to bez komentarza !

                                                                                       Janusz Marcinkowski

 
 

Zarząd OSP Blizienko

Zarząd OSP Blizienko

Prezes                                     – Głogowski Jerzy

Wiceprezes – Naczelnik          – Pastucha Zygmunt

Sekretarz                                 – Talarek Leszek

Skarbnik                                 – Grzębski Zbigniew

Z-ca Naczelnika                      – Bala Eugeniusz

Członek                                   – Głogowski Tomasz

Członek                                   – Giermak Elżbieta

Członek                                   – Lesińska Małgorzata

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący                       – Gałażewski Jacek

Wiceprzewodniczący               – Romanowski Krzysztof

Sekretarz                                 – Ciupak Tomasz