OSP Czaple

 

 

Tekst Andrzej Kujaczyński. Zdjęcia … Opr. Janusz Marcinkowski.

 


 

 

 

  


 

  

    Nowa Wieś Królewska 17 maja 2013 roku. Czapelscy strażacy odwiecznym, pięknym obyczajem ponieśli swego kolegę na własnych ramionach z kaplicy grobowej do kościoła ...

    Poniżej przedstawiam tekst przemówienia kpt. poż. Andrzeja Kujaczyńskiego, prezesa czapelskiej OSP na pogrzebie strazaka Henryka Czajki z Czapel.


 

  Jeszcze nie ostygła syrena żegnając naszego byłego druha Gabriela Jakulskiego. Jeszcze nie odpoczęła, a dzisiaj ponownie usłyszymy jej głos. Dzisiaj pożegna naszego dobrego druha, dobrego sąsiada, dobrego społecznika, dobrego człowieka.

Druh Henryk Czajka urodził się 16.04.1950r. W wieku 19-stu lat w 1969r. był już członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach. W miejscowości, w której przeżył całe życie. Od 1990r. sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a od 2001 do 2006 członka tej komisji. Do chwili śmierci był nieustannie uczynnym i koleżeńskim członkiem naszego stowarzyszenia.  Bardzo aktywnie uczestniczył w działalności jednostki i wzorowo wywiązywał się z przydzielonych zadań. Zawsze służył dobrą radą. Potrafił zmobilizować do działań innych druhów. Był inspiratorem i  uczestnikiem wielu czynów społecznych na rzecz straży jak i wsi. Użyczał wtedy własnego sprzętu technicznego. Za swoją aktywność  był wielokrotnie wyróżniany na zebraniach sprawozdawczych straży.

Nigdy nie  odmówił pomocy, jeżeli o taką zwrócono się  do niego. Był bardzo aktywny w przygotowaniach do uroczystości jubileuszowych 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach w 2011r. To między innymi dzięki niemu jednostka została odznaczona najwyższym odznaczeniem strażackim Złotym Znakiem Związku.

Idąc w ślady ojca w 1992r. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach wstąpił syn Marcin, który godnie reprezentował jednostkę na zawodach pożarniczych w czasach gdy mieszkał z rodzicami.

Druh Henryk Czajka za swoją działalność, postawę i zaangażowanie został odznaczony w 1995r. Brązowym, a w 2008r. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.  18. 02. 2013r. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 19/5/2013 druh Henryk Czajka syn Jana został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.  Akt udekorowania miał nastąpić 29. 06. br. podczas uroczystości obchodów 125-lecia OSP w Płużnicy. Niestety  druh Henryk jest już na warcie u boku świętego Floriana. dlatego przyznane odznaczenie przekazuję rodzinie.

Śmierć każdego człowieka jest niepowetowaną stratą dla jego rodziny. Śmierć aktywnej osoby jest stratą dla całej społeczności lokalnej, która w tym dniu jednoczy się ze sobą we wspólnym żalu – jak wielka rodzina.

Żegnamy dzisiaj naszego druha, który odszedł od nas tak wcześnie, który miał przed sobą jeszcze tyle planów na przyszłość, którego trudno będzie zastąpić…

W imieniu wszystkich strażaków pragnę Rodzinie zmarłego złożyć głębokie wyrazy współczucia.

Cześć Jego Pamięci!

Spoczywaj w pokoju…


 

 

     17 maja 2013 roku Henryka Czajkę żegnali mieszkańcy wsi, znajomi, druhowie strażacy na cmentarzu parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej.

 

 

 

 

 

Zarząd OSP Czaple (2013 r) ;


 

Prezes           Kujaczyński Andrzej

naczelnik      Sądowski Marian

sekretarz       Makowski Paweł

skarbnik       Ingram Marian

gospodarz     Graduszewski Marek

Komisja Rewizyjna ; przewodniczący  Magiera  Sławomir, członkowie ;