Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Dębowa Łąka

Zarząd OSP Dębowa Łąka

Skład Zarządu OSP Dębowa Łąka

Prezes - Danuta Ozorowska

Vice Prezes -  Alfred Piątek

Naczelnik - Mieczysław Puszakowski

Zastępca Naczelnika - Grzegorz Nowacki

Skarbnik -  Joanna Chrzanowska

Sekretarz - Krzysztof Brytan

Komisja Rewizyjna OSP

Przew. Aleksander Bliźniak, sekretarz Adam Afelt, członek Czesław Metenia.

Sprawozdanie OSP Dębowa Łąka 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu OSP Dębowa Łąka za 2012 r.

Sporządziła Danuta Ozorowska.

 

 1. W styczniu odbyło się zebranie sprawozdawcze oraz wyborcze uzupełniające
 2. W ciągu roku odbyło się 12 posiedzeń zarządu
 3. W lutym złożyliśmy zapotrzebowanie na zakup sprzętu – dofinansowanie z KRS oraz Zarządu Wojewódzkiego. Za otrzymane dotacje zakupiliśmy umundurowanie dla członków OSP

  -3 komplety mundurów specjalnych

10 kompletów mundurów typu koszarowe

9 par rękawic specjalnych

 1. Dzięki staraniom Komendanta Gminnego znaleźliśmy sponsora, który zaoferował się kupić dresy sportowe dla Drużyny MDP. Swoją hojność okazała nam Firma Ampol-Merol z Wąbrzeźna, która zakupiła nam 11par dresów.
 2. Czapki dla MDP zakupiliśmy dzięki pieniążkom otrzymanym od Zakładu Usług Wodnych z Ostrowitego oraz od osób prywatnych. Zakupiliśmy 11 szt czapek.
 3. Jednostka wzięła udział w ćwiczeniach wiosennych Komendanta Gminnego. Ćwiczenia odbyły się w Gospodarstwie Pana Miszczaka.
 4. Pod koniec marca nasza jednostka ogłosiła konkurs pod nazwą „Wydajemy własny album”, Konkurs skierowany był do uczniów z terenu naszej gminy. Temat pracy; „ Ochotnicza Straż Pożarna w mojej miejscowości” Rozstrzygnięcie nastąpiło w maju, a rozdanie nagród miało miejsce podczas Festynu Rodzinnego organizowano przez Gminę Dębowa Łaka.
 5. Jak co roku Druhowie pełnili wartę  przy Grobie Chrystusa i obsłużyli  procesję rezurekcyjną w święta Wielkanocne
 6. Na początku kwietnia OSP we współpracy z Radą Rodziców oraz Panią Sołtys zorganizowała Sprzątanie naszej wsi. Udział w sprzątaniu wzięła drużyna MDP, strażacy, mieszkańcy. Sprzątanie zakończyło wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
 7. Kwiecień – sprzątanie remizy, Udział w sprzątaniu wzięli członkowie oraz Drużyna MDP. Ze względu na złą pogodę zamiast ogniska był grill.
 8. Kwiecień społecznie – uporządkowaliśmy plac obok remizy. Zostały wycięte drzewa i krzaki. Powyrywano korzenie. Dzięki uprzejmości Pana Romana Rewalda ,plac został w miarę możliwości wyrównany. Przy porządkowaniu placu pracowali społecznie druhowie, członkowie MDP, oraz mieszkańcy na czele z Panią sołtys Beatą Róg.
 9. Maj – odbyło się ognisko z okazji święta Floriana. Udział Druhowie OSP ,MDP oraz mieszkańcy( w tym dzieci,które nie należą do MDP). Sponsorami imprezy byli Ewa i Stanisław Zasadni, Joanna i Andrzej Chrzanowscy, Danuta Ozorowska, Grzegorz Nowacki, Beata Róg, Mieczysław Puszakowski.
 10. Udział pocztu sztandarowego w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka.
 11. Podczas przeglądu pojazdów strażackich organizowanego w Wąbrzeźnie z okazji 20-lecia PSP naszą jednostkę reprezentował Alfred Piątek oraz Marcin Dul.
 12. Tradycyjnie jak co roku druhowie obsługiwali procesję Bożego Ciała
 13. We współpracy z Radą Sołecką Małego Pułkowa i Wielkiego Pułkowa zorganizowaliśmy trzy wyjazdy na Pojezierze Brodnickie pod hasłem „ Marsz po zdrowie”, gdzie odbył się marsz z nordick wokinc z trenerem. Imprezy odbyły się na terenie gospodarstwa agroturystycznego. Na zakończenie marszu wspólne ognisko.
 14. Spotkania z MDP przeprowadza Marcin Dul, który przygotowuje Drużynę do zawodów Pożarniczych
 15. Czerwiec - PSP Wąbrzeźno przekazała naszej jednostce samochód marki Seat Cordoba. Osobą odpowiedzialną  jest Grzegorz Nowacki.
 16. Czerwiec -Drużyna MDP wyjeżdża na Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Do Piły Młyn
 17. Udział Drużyny MDP w Gminnych Zawodach Pożarniczych w/g CTiF – zajmuje I-miejsce oraz w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych -Drużyna zajmuje 18 miejsce
 18. Ognisko dla MDP z okazji rozpoczęcia wakacji.
 19. Wyjazd Seniorów OSP na Zjazd w Pile Młyn
 20. OSP przy współpracy z Radą Sołecką w Małym Pułkowie i Wielkim Pułkowie zorganizowała Spływ kajakowy po jeziorach pojezierza Brodnickiego. Udział wzięło ponad 50 osób.
 21. Lipiec -OSP przy współpracy z Radą Sołecką w Małym Pułkowie i Wielkim Pułkowie zorganizowała wyjazd jednodniowy do Sopotu.
 22. Lipiec – Zorganizowaliśmy pierwszy piknik „Po Strażacku” Impreza odbyła się na placu przy remizie. W pomoc przy organizacji pikniku włączyli się rodzice członków MDP, zaprzyjaźnieni nauczyciele naszej szkoły  oraz niektórzy mieszkańcy. Dzięki uprzejmości Pana Komendanta PSP Sławomira Herbowskiego – piknik uświetnił pokaz strażaków z  Państwowej Straży Pożarnej.
 23. Pomoc członków OSP w organizacji Dożynek wiejskich.
 24. Wyjazd na Stadion Narodowy do Warszawy na Piknik z okazji 20 lecia PSP oraz XIII zjazdu Związku OSP RP. Udział w wyjeździe wzięli licznie ochotnicy wraz ze swoimi rodzinami.
 25. Udział pocztu sztandarowego w Kurkocinie z okazji obchodów rocznicy1 września
 26. Udział w zawodach oldbojów
 27. Udział członków w zawodach strzeleckich
 28. Dzięki kolejnemu sponsorowi i naszemu własnemu wkładowi udało nam się zakupić 15 kpl. Mundurków dla MDP oraz dokupiliśmy 4 czapki MDP.
 29. Ponadto zostały zakupione trzy mundury wyjściowe gabardyna męskie z 1% oraz jeden mundur damski.
 30. W związku z prawdopodobną modernizacją zbiornika p/p w ramach ćwiczeń wypompowaliśmy wodę. Zbiornik został oczyszczony z mułu.
 31. Pod koniec listopada wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy zbiórkę odzieży, pościeli, art. przemysłowych i sprzętu agd dla osób potrzebujących z terenu naszej Gminy. Zbiórkę tutaj w remizie prowadzili członkowie zarządu oraz pracownicy GOPS .
 32. Dzięki uprzejmości i hojności miejscowych przedsiębiorców wydrukowaliśmy I kalendarz OSP Dębowa Łąka.
 33. Ponadto otrzymaliśmy od Sołtysa  Dębowej Łąki 40 szklanek, zakupiliśmy cztery termosy konferencyjne.
 34. Nasza jednostka współpracuje z   Radnymi Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą sołecką w Dębowej Łące,Małym Pułkowie, Wielkim Pułkowie, z Radą Rodziców oraz z  zaprzyjaźnionymi nauczycielami i mieszkańcami naszej wsi.
 35. Druhowie, którzy pracowali społecznie na rzecz OSP i środowiska to: Alfred Piątek, Grzegorz Nowacki, Mieczysław Puszakowski, Waldemar Motycki, Krzysztof Brytan, Tadeusz Belcarski, Jan Szablewski, Michał Metenia, Jan Maciejewski, Michał Brytan, Joanna Chrzanowska, Sławomir Więckowski, Marcin Dul

Sprawozdanie OSP Dębowa Łąka 2013

Sprawozdanie Zarządu OSP Dębowa Łąka za 2013 r.

 

Sporządziła: Danuta Ozorowska

 1. W styczniu ubiegłego roku odbyło się zebranie sprawozdawcze.
 2. W ciągu roku odbyło się 6 posiedzeń zarządu i cztery inne spotkania
 3. Jednostka liczy 34 członków, Drużyna MDP – 16 członków.

                 Nasza przyszłość-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

 1. W 2013 roku OSP uczestniczyła 26 razy w akcjach ratowniczych. W gaszeniu pożarów 4 razy a w likwidacji miejscowych zagrożeń 22.
 2. Kurs podstawowy I i II stopnia zdobyło 3 członków; Piotr Nowacki, Paweł Nowacki, Radosław Róg.
 3. W lutym złożyliśmy zapotrzebowanie na zakup sprzętu – dofinansowanie z KSRG oraz Zarządu Wojewódzkiego. Za otrzymane dotacje zakupiliśmy;Sprzęt hydrauliczny do Ratownictwa Technicznego Firmy Veber. Dodatkowo otrzymaliśmy od Firmy w gratisie pompę do wody brudnej. Koszt sprzętu to 55000,00 tys zł. Dotację otrzymaliśmy z   ZOW ZOSP RP w kwocie 10000,00zł, z KSRG w kwocie 24300,00zł oraz z Urzędu Gminy w Dębowej Łące w kwocie 20700,00zł
 4. Jednostka OSP wzięła udział w ćwiczeniach wiosennych Komendanta Gminnego. Ćwiczenia odbyły się na terenie lasu w Dębowej Łące.
 1. Udział naszej jednostki w ćwiczeniach Komendanta Powiatowego na terenie sklepu Mrówka w Wąbrzeźnie
 2. Dzięki zaangażowaniu Komendanta Gminnego, PSP Wąbrzeźno zorganizowano ćwiczenia i pokaz sprzętu hydraulicznego na złomowisku w Wałyczu. Zaprosiliśmy jednostki z OSP Płużnica, Błędowa oraz Kurkocina. Pokaz zakończył się w naszej jednostce, ciepłym  poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Przy okazji przekazaliśmy poprzedni sprzęt do Kurkocina,  a Płużnica do Błędowa.
 3.  Jak co roku Druhowie pełnili wartę  przy Grobie Chrystusa i obsłużyli procesję rezurekcyjną w święta Wielkanocne. Tradycyjnie jak co roku druhowie obsługiwali również procesję Bożego Ciała. Największym wydarzeniem była peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Strażacy pilotowali trasę przejazdu obrazu, oraz brali udział w procesji.
 4. Udział pocztu sztandarowego w obchodach Dnia Strażaka, Udział Pocztu Sztandarowego na zaproszenie OSP Osieczek z okazji obchodów 65-lecia

Udział pocztu sztandarowego w Kurkocinie z okazji obchodów rocznicy1 września

 1. Nasi druhowie wzięli udział w zawodach oldbojów w Jarantowicach, oraz w zawodach strzeleckich.

Od lewej; Mieczysław Puszakowski, Jan Maciejewski, Sławomir Więckowski, Alfred Piątek.

 1. Wykonano prace porządkowe wokół terenu remizy. W związku z modernizacją zbiornika p/p poproszono nas o pomoc przy wypompowaniu wody z basenu. Jak co roku druhowie służyli swoją pomocą przy organizacji Dożynek wiejskich. Niestety z wiadomych druhom pewnych okoliczności nie zorganizowaliśmy naszego Pikniku po Strażacku.
 2.  Zorganizowaliśmy we współpracy z Kreatywnymi Dębowa Łąka spływ kajakowy po Drwęcy , w którym wzięli udział druhowie z terenu gminy (57 osób), oraz wycieczkę do Krynicy Morskiej w której wzięło udział (96 osób). We współpracy z Kreatywnymi Dębowa Łąka zostało zorganizowane w szkole Spotkanie z Mikołajem na które zaprosiliśmy mieszkańców Gminy. Wspólnie z Urzędem Gminy, Kreatywnymi, Radnymi Gminy, Radą Rodziców, Biblioteką Publiczną, Gimnazjum w Dębowej Łące wzięliśmy udział w akcji charytatywnej dla A. Jaskot. Różne gadżety, które uzbieraliśmy na nasz Piknik (który się nie odbył), oraz te, które przekazał dodatkowo na ten cel Pan Wójt Gminy Stanisław Szarowski, Pan Leszek Celmer, Pan Janusz Banaś oraz Pani Sołtys przekazałam na Loterię Fantową. Pieniądze z Loterii Fantowej w kwocie 1430zł zostały przekazane na specjalnie utworzone przez urząd gminy na ten cel konto. Podczas tej akcji Druhowie wzięli udział również w Turnieju sportowym.
 3. Nasza jednostka współpracuje z  Urzędem Gminy, Radnymi Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą sołecką w Dębowej Łące, Małym Pułkowie, Wielkim Pułkowie, z Radą Rodziców oraz z  zaprzyjaźnionymi nauczycielami i mieszkańcami naszej wsi.
 4. Druhowie, którzy pracowali społecznie na rzecz OSP i środowiska to: Alfred Piątek, Grzegorz Nowacki, Mieczysław Puszakowski, Waldemar Motycki, Krzysztof Brytan, Tadeusz Belcarski, Jan Szablewski,  Jan Maciejewski, Piotr Nowacki, Michał Brytan, Joanna Chrzanowska, Sławomir Więckowski, Marcin Dul

Od lewej; Alfred Piątek, Jerzy Gajewski, Jan Maciejewski, Mieczysław Puszakowski, Grzegorz Nowacki

Szkic historyczny OSP Dębowa Łąka

 Rys historyczny 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W DĘBOWEJ ŁĄCE 1924 – 2007 

Autor; Danuta Ozorowska 

 

 Z NIEMAŁYM TRUDEM PRZYSZŁO NAM ODTWORZYĆ RUS HISTORYCZNY NASZEJ JEDNOSTKI. W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO PIERWSZYCH LAT DZIAŁALNOŚCI.  W PAMIĘCI POZOSTAŁY JEDYNIE WAŻNIEJSZE DATY A FAKTY I ZDARZENIA ULEGŁY CZĘŚCIOWEMU ZATARCIU, TOTEŻ KORZYSTALIŚMY Z PAMIĘCI NESTORÓW NASZEJ WSI, KTÓRYM JUŻ W TYM MIEJSCU GORĄCO DZIĘKUJEMY.

            Z PRZEKAZÓW WYNIKA, ŻE STRAŻ ISTNIAŁA JUŻ WCZESNIEJ NIŻ 85 LAT TEMU. DZIAŁAŁA JEDNOSTKA POŻARNICZA ZŁOŻONA Z OBYWATELI POCHODZENIA NIEMIECKIEGO. W ROKU 1920 ZOSTAŁA ZBUDOWANA DREWNIANA REMIZA, KTÓRA SŁUŻYŁA NAM AŻ DO ROKU 1984.

          PO OKRESIE PONAD STULETNIEJ NIEWOLI I ŻYCIU POD ZABORAMI ODRADZAŁO SIĘ NOWE , MŁODE PAŃSTWO POLSKIE. JAK UCZY I PRZEKAZUJE NAM HISTORIA, OCHOTNICZE STRAŻACTWO OBOK KÓŁEK ROLNICZYCH, BANKÓW LUDOWYCH WZAJEMNEJ POMOCY ORAZ TOWARZYSTW SPORTOWYCH „SOKÓŁ „ BYŁO W PIERWSZYM SZEREGU AKCENTOWANIA ODRADZAJĄCEJ SIĘ POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI. I TAK TEŻ STAŁO SIĘ W TEJ WSI. ZACZĘLI W SZEREGI BRACI STRAŻACKIEJ PRZYBYWAĆ OBYWATELE POLSCY, ZRAZU WSPÓLNIE A OD ROKU 1924 SAMODZIELNIE UTWORZYLI JEDNOSTKĘ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ.

JEDNYM ZE WSPÓŁZAŁOŻYCIELI I PIERWSZYM KOMENDANTEM BYŁ DRUH JULIAN OBREMSKI Z FRYZANOWA A W SKŁADZARZĄDU WESZLI PONADTOINNI ZAŁOŻYCIELE; WŁADYSŁAW BLIŹNIAK, JAN ŻELAZNY, JAN CHADAŁA, MICHAŁ ZAJĄC ORAZ DRUHOWIE STAROŃ I PIŃKOWSKI. WYPOSAŻENIE BYŁO TYPOWE JAK NA TAMTE LATA. BYŁA POMPA KONNA, POMPA RĘCZNA, 2 SZTUKI WĘŻY POŻARNICZYCH ORAZ STOJĄCA NA ZIEMI GMINNEJ DREWNIANA REMIZA.

        UDZIAŁ W AKCJACH GASNICZYCH BYŁ NIEJAKO SWOISTYM KONKURSEM. KTO PIERWSZY DOSTARCZAŁ DO REMIZY PODWODĘ KONNĄ, TEN DOSTAWAŁ NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ, PODOBNO 5ZŁOTYCH POLSKICH. OD ROKU 1926 WYZNACZENI DO PODWODY KONNEJ MIELI W SWOICH GOSPODARSTWACHBECZKI (BYŁY ICH 2) DO WODY O POJEMNOŚCI 1000L KAŻDA. W TYM CZASIE JEDNOSTKA LICZYŁA 25 DRUHÓW. GASZONO POŻARY DOMOSTW I LASÓW. Z WIĘKSZOŚCI POŻARÓW, KTÓRE GASILI WÓWCZASSTRAŻACY, TO GOSPODARSTWO NA MLECZARACH A TAKŻE DUŻY POŻAR W KRUSZYNACH. JAK WSZĘDZIE, NA TERENIE NASZEJ GMINY, TAK ITU W DĘBOWEJ ŁĄCE, CZŁONKAMI STRAŻY BYLI POWSTAŃCY- WOJACY.

         W TYM SAMYM SKŁADZIE OSOBOWYM I Z TAKIM SAMYM WYPOSAŻENIEM PRZETRWANO DO 1935 ROKU. SZEREGI STRAŻY ZASILILI NOWI-MŁODZI DRUHOWIE; JÓZEF SOWA. LUDWIK  ŚMIGROWSKI, KAROL LIS, CZESŁAW I BOLESŁAW MUSIAŁKIEWICZ. JEDNOSTKA LICZYŁA 30 DRUHÓW, KTÓRZY STWORZYLI  NOWY ZARZĄD JEDNOSTKI. POZA DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ BYLI WSPÓŁORGANIZATORAMI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPOŁECZNEJ.

       NADESZŁA II WOJNA ŚWIATOWA. ZAMARŁO PAŃSTWO POLSKIE. ZAMARŁO DZIAŁANIE POLSKICH ORGANIZACJI, ROZWIĄZANO POLSKĄ STRAŻ POŻARNĄ. CO PRAWDA SAMA STRAŻ NIE ZGINĘŁA, BOWIEM W MIEJSCE POLAKÓW ZNAJDOWALI SIĘ OBYWATELE POLSKIEGO POCHODZENIA TUTAJ ZAMIESZKALI. WIELU MŁODYCH DRUHÓW POSZŁO NA FRONT.

ZARAZ PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI, JUŻ W DNIU 17 MARCA 1945 ROKU REAKTYWOWANO JEDNOSTKĘ, JAKO PIERWSZĄ ORGANIZACJĘ W POWOJENNEJ HISTORI WSI. DO DZIŚ ZACHOWAŁ SIĘ PROTOKÓLARZ Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA STRAŻAKÓW, WYBRANO ZARZĄD W SKŁADZIE; JULIAN OBREMSKI – SEKRETARZ, WŁADYSŁAW BLIŹNIAK –NACZELNIK,, BOLESŁAW MUSIAŁKIEWICZ – ZASTĘPCA NACZELNIKA I ALBIN MATUSZAK – SKARBNIK. TO PIERWSZE HISTORYCZNE ZEBRANIE ODBYŁO SIĘ W RESTAURACJI PANA CZRNECKIEGO. WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI NADAL POZOSTAWAŁO BEZ ZMIAN. USTALONO, ŻE KONIE DO POŻARU BĘDZIE PODSTAWIAŁ DRUH BRONISŁAW BEJGER. JAK CZYTAMY W PROTOKÓLE, WESPÓŁ Z MIEJSCOWĄ SZKOŁĄ ROZPOCZĘTO TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ, ZA KTÓRĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIERZE JEJ KIEROWNIK DRUH MADEJSKI. JAKO CIEKAWOSTKĘ MOŻNA PRZYTOCZYĆ FAKT, ŻEZORGANIZOWANO PRZEDSTAWIENIE ZE WSTĘPEM PO 15 ZŁOTYCH I ZA ZABAWĘ ZE WSTĘPEM PO 20 ZŁOTYCH. A 10% ZYSKÓW PRZEKAZANO NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ.

      W ROKU 1946 W DNIU 25 SIERPNIA WYBRANO NOWY ZARZĄD. PREZESEM ZOSTAŁ DRUH CZRNECKI A KOMENDANTEM DRUH JÓZEF REGUŁA. POSTANOWIONO Z WŁASNYCH ŚRODKOW ZAKUPIĆ CZAPKI WYJŚCIOWE, JEDNOSTKA WZBOGACIŁA SIĘ O NOWY SAMOCHÓD. BYŁ TO CHEWROLET Z DEMOBILU A PIERWSZYM KIEROWCĄ ZOSTAŁ WOJSKOWY – DRUH MASZKOWSKI. SAMOCHÓD SPRAWDZIŁ SIĘ JUŻ W PIERWSZYM POŻARZE WE WROCKACH, GDZIE GASZENIE POŻARU TRWAŁO 8 GODZIN. W TYM SAMYMROKU GASZONO POŻAR WIATRAKA DAMMA W OSIECZKU I DUŻY POŻAR W KURKOCINIE.

      DUCH LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH ODBIŁ SIĘ TAKŻE NA STRAŻAKACH. ZARZĄDY ZMIENIAŁY SIĘ CO ROKU NIE SPOSÓB WSZYSTKIE JE WYMIENIĆ. W LATACH 1948-1950 PREZESEM BYŁ DRUH BRONISŁAW  CZARNECKI . DO STRAŻY ZAPISALI SIĘ M.IN. DRUHOWIE; JAN STĘPIEŃ, ALOJZY ŻELAZNY, STANISŁAW GĄSIOR, MARIAN ZAJĄC, EUGENIUSZ JAGIELSKI, ANTONICEBULA, BERNARD GRAJKOWSKI, WOJCIECH CIELEBUCKI, I JA KOZŁOWSKI.

      WSPOMNIANY CHEWROLETT SŁUŻYŁ JEDNOSTCE 5 LAT. W ROKU 1951 Z POWIATU „ PRZYSZEDŁ” NOWY SAMOCHÓD MARKI STUDEBACKER. JEDNOSTKA OTRZYMAŁA TAKŻE UMUNDOROWANIE BOJOWE, WĘŻE I POMPY. UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE STRAŻACY MUSIELI KUPOWAĆ Z WŁASNYCH ŚRODKÓW. ZAWIĄZAŁY SIĘ WĄTKI RYWALIZACJI. ZORGANIZOWANO ZAWODY GMINNO – REJONOWE, GDZIE UDZIAŁ Z TEGO TERENU WZIĘŁY EKIPY Z DĘBOWEJ ŁĄKI, ŁOBDOWA, MAŁEGO PUŁKOWA, NIEDŹWIEDZIA, JAWORZA I OSIECZKA.

DZIAŁANO TAKŻE W KULTURZE PRZEZ MAŁE I DUŻE „K”. ORGANIZOWANO ZABAWY, LOTERIE FANTOWE, WYSTĘPY ŚRODOWISKOWE, ESTRADOWE, WSPÓLNIE Z KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH, A SALA ZAWSZE BYŁA PEŁNA. ZYSKI ZOSTAWAŁY PRZEZNACZONE NA SPRZĘT I WYPOSAŻENIE.

        OD 25 MAJA 1950 ROKU PREZESEM ZOSTAL DRUH JÓZEF REGUŁA. JUŻ WÓWCZAS DZIAŁACZE ZOSTALI ZAUWAŻENI JAKO BARDZO DOBRZY ORGANIZATORZYSTRAŻACKIEJ ROBOTY, CZEGO DOWODEM JEST FAKT, ŻE NACZELNIKIEM REJONOWYM ZOSTAŁ DRUH  WŁADYSŁAW BLIŹNIAK. DO AKCJI GAŚNICZEJ WYTYPOWANO 3 PARY KONI MIĘDZY INNYMI OD DRUHÓW; FRANCISZKA WOLAKA I WŁADYSŁAWA WILKA.

DZIAŁACZE STRAŻACY LAT 1945-1951 BYLI AKTYWNI NIE TYLKO W SWOJEJ ORGANIZACJI ALE TAKŻE BYLI  WSPÓŁZAŁOŻYCIELAMI KÓŁKA ROLNICZEGO, SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ, SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ I BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

     W TYM SKŁADZIE OSOBOWYM, Z MAŁYMI ZMIANAMI, ZARZĄD PRZETRWAŁ DO POŁOWY LAT 60-TYCH. OD 1965 ROKU PREZESEM BYŁ DRUH  JAN  KASZOWSKI, KTÓRY TĘ FUNKCJĘ PEŁNIŁ DO 1990 ROKU. W LATACH 1945-1960 KIEROWCĄ SAMOCHODU POŻARNICZEGO BYŁ DRUH MARIAN WOŁOSZCZUK, W LATACH 1960-1966 DRUH ZDZISŁAW SOWA. OD 1966 ROKU NA WYPOSAŻENIU STRAŻY BYŁ KOLEJNY NOWY SAMOCHÓD MARKI LUBLIN. KIEROWCĄ ZOSTAŁ DRUH JERZY KORPOWSKI A W LATACH 1968-1970 DRUH EDWARD WOLAK, KTÓRY PRZESIADŁ SIĘ NA KOLEJNY SAMOCHÓD MARKI ŻUK.

    OD 1972 PREZESEM JEDNOSTKI ZOSTAŁ DRUH MARIAN MAJEWSKI. W LATACH 70-TYCH, WRAZ Z NOWĄ POLSKĄ FALA WZMOGŁA SIĘ STRAŻACKA SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ. ZACZĘTO OSIĄGAĆ WYSOKIE WYNIKI W DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I BOJOWEJ. W ORGANIZOWANYCH ZAWODACH SPORTOWO- POŻARNICZYCH, TAK W GMINIE JAK I W POWIECIE, OSP DĘBOWA ŁĄKA ZAWSZE BYŁA W CZOŁÓWCE. W UZNANIU ZA DOBRĄ PRACĘ KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W WĄBRZEŹNIE POMOGŁA W UZUPEŁNIENIU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, PRZYBYWAŁO WĘŻY, PRĄDOWNIC, MOTOPOMP. WZROSŁO ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY SPOŁECZNE SŁUŻĄCE CZŁEMU ŚRODOWISKU. WIDZIANO BRAĆ STRAŻACKĄ PRZY BUDOWIE NOWEJ SZKOŁY, UPORANO SIĘ Z BAGNEM PRZY REMIZIE I POWSTAŁ NOWY ZBIORNIK P/POŻ, NAJWIĘKSZY W GMINIE. ZAWIĄZAŁ SIĘ ZARZĄD GMINNY W SKLAD KTÓREGO WESZLI TAKŻE DRUHOWIE Z TEJ JEDNOSTKI. DRUHOWIE; EUGENISZ BALAWEJDER, FLORIAN HERBA, EDWARD WOLAK, MIKOŁAJ STROIŃSKI, BENEDYKT DUDEK, GRZEGORZ NOWACKI, JERZY TADYCH.

     Z INICJATYWY  ZARZĄDU JEDNOSTKI I ÓWCZESNEGO NACZELNIKA GMINY JANUSZA ŚLIWKI, PRZYSTĄPIONO DO BUDOWY NOWEJ REMIZY WRAZ Z OŚRODKIEM KULTURY. BUDOWANO TEN OBIEKT CZYNEM SPOŁECZNYM W LATACH 1979-1984 A PRZEWODNICZĄCYM SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY BYŁ DRUH BENEDYKT DUDEK { DZISIEJSZY WICESTAROSTA WĄBRZESKI}.

NIE SPOSÓB WYMIENIAC WSZYSTKICH STRAZAKÓW, KTÓRZY SPOŁECZNIE PRZEPRACOWALI PRZY BUDOWIE PO PARĘSET GODZIN, ALE NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ W TYM MIEJSCU O DRUHU JURKU ŚMIGROWSKIM, KTÓREGO WKLAD PRACY TO PARĘ TYSIĘCY GODZIN. JEDNOCZEŚNIE UTWARDZONO DROGĘ DOJAZDOWĄ DO REMIZY. STRAŻACYAKTYWNIE UCZESTNICZYLI TAKŻE PRZY BUDOWIE WODOCIĄGU WIEJSKIEGO.

        W NOWYM OBIEKCIE STANĄŁ DRUGI SAMOCHÓD MARKI STAR 25 GBAM, KTÓRY SŁUŻYŁ DO MAJA 1999 ROKU, A SENTYMENT DO POPULARNEJ „BABCI” Z ROKU PRODUKCJI 19773 POZOSTAŁ NADAL. SZTANDAR OTRZYMALIŚMY NA SWOJE 65-LECIE TJ. W 1989 ROKU.  KIEROWCAMI W LATACH 80-TYCHBYLI DRUHOWIE; EDWRD BALAWEJDER, ADAM MIAZGOWSKI, TADEUSZ SKICA, ZBIGNIEW  BELCARSKI, ZDZISŁAW BARAŃSKI, GRZEGORZ NOWACKI A W LATACH 90-TYCH DOSZEDŁ DRUH ALFRED PIĄTEK. PREZESEM W LATACH 1984-1994 BYŁ DRUH JERZY TADYCH, KTÓRY BYŁ JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO I CZŁONKIEM PREZYDIUM ZARZĄDUWOJEWÓDZKIEGO W TORUNIU.

      W LATACH 1994-2000 PREZESEM BYŁ DRUH EUGENIUSZ BALAWEJDER, A OD ROKU 2000 DO CHWILI OBECNEJ JAN MACIEJEWSKI. NACZELNIKIEM OD ROKU 1992 JEST DRUH MIECZYSŁAW PUSZAKOWSKI.

     W ROKU 1993 WOJEWODA TORUŃSKI BERNARD KWIATKOWSKI PRZEKAZAŁ JEDNOSTCE SAMOCHÓD STAR 200 GBM, KTÓRY W 2003 ROKU PRZEKAZALISMY DO OSP W KURKOCINIE. JEDNOSTKA NASZA ZRZESZONA JEST W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO- GAŚNICZYM. POSIADA DWA SAMOCHODY, JELCZ 325 GCBA.

     POD KONIEC 2005 ROKU WYSZŁA PROPOZYCJA O ZAKUPIE NOWEGO SZTANDARU DLA JEDNOSTKI. DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU SOŁTYSA PANA ALEKSANDRA BLIŹNIAKA I HOJNOŚCI MIESZKAŃCÓW NASZEJ WSI ORAZ SPONSORÓW, UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ POTRZEBNĄ SUMĘ PIENIĘDZY. SZTANDAR DLA NASZEJ JEDNOSTKI ZOSTAŁ WYHAWTOWANY RĘCZNIE W ZAKONIE SIÓSTR PASTEREK W JABŁONOWIE POMORSKIM.